Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
2011 vasario

Archive for vasario, 2011

In memoriam Antanui Ambrulevičiui (1924–2010)

Antanas Ambrulevičius gimė 1924 m. rugpjūčio 9 d. Alytaus apskrityje, Miroslavo valsčiuje, Pupasodžio kaime, ūkininkų Pranciškos Monkelytės ir Kazimiero Ambrulevičiaus šeimoje. Tėvai turėjo 8 ha žemės, šeimoje augo 5 vaikai. Antanas mokėsi Pupasodžio pradinėje mokykloje, kur užbaigė 4 skyrius, o po metų pertraukos pratęsė mokslus Miroslavo 6 skyrių pradinėje mokykloje. 1939 m. jis įstojo ir mokėsi Alytaus gimnazijoje.

1943 m. gegužės mėn. suimtas vokiečių žandarų ir prievarta paimtas į Vokietijos kariuomenę. Tačiau po mėnesio iš Kauno pabėgo, slapstėsi tėviškėje. Skaityti toliau »

Apie mus

Apie mus

VšĮ „ Gintarinė svajonė“ nėra pelno siekianti įstaiga. Įstaiga veikia istorijos, kultūros, visuomeninėje veikloje.

Informaciją, žinias, straipsnius galite siūlyti ir Jūs. Mielai laukiame.

Pagrindiniai tikslai:

  • Padėti ugdyti ir lavinti brandžią asmenybę, stiprinti bendradarbiavimą tarp vyresniosios kartos irjaunimo, kad būtų puoselėjama lietuvių tautinė tapatybė.

  • Skatinti visuomenės, ypač jaunimo, domėjimąsi Dainavos krašto ir savo šalies istorija.

  • Puoselėti patriotinius jausmus ir etninę tautos kultūrą.

  • Ugdyti jaunimo pilietiškumą, pagarbą Lietuvos Konstitucijai, istorijai ir pasitikėjimą nacionaliniaisinstitutais.

  • Skatinti jaunimą dalyvauti valstybinėse ir tautinėse šventėse, visuomenės gyvenime.

  • Rinkti istorijos dalyvių autentiškus prisiminimus, nuotraukas ir kitą kraštotyrinę medžiagą.

  • Kaupti ir saugoti kraštotyrinę, istorinę medžiagą ir ją populiarinti.

  • Teikti paslaugas asmenims ar institucijoms, kurie nori išleisti knygas ar publikuoti straipsnius,nuotraukas ir pan.

  • Informuoti visuomenę apie reikšmingus Lietuvos istorijos paminėjimo renginius.

  • Supažindinti su kolekcionavimu ir jo rūšimis.

Juodoji ir baltoji archeologija

    G. Tomino nuotrauka iš žurnalo „Turistas“, 1968, Nr. 1.    

Artūras Dumbliauskas

Lietuva tapo pirmąja valstybe pasaulyje, uždraudusia kolekcionavimą. Seime buvo priimtas įstatymas, draudžiantis kolekcinių eksponatų paiešką, taigi visi kolekcininkai automatiškai tapo nusikaltėliais. Visos privačios kolekcijos bus konfiskuojamos. Archeologams pavesta surasti garsiausių Lietuvos praeities kolekcininkų „nusikaltėlių“ kapavietes – Žygimanto Augusto, Radvilų, Tiškevičių ir net J. L. Chreptavičiaus. Jų palaikai turės būti iškasti ir tampomi pririšti prie arklių žirgų uodegų per gyvosios archeologijos šventes – kaip įbauginimo priemonė kolekcininkams. Mat nutarta padaryti tai, ko nepavyko net Stalinui – išrauti kolekcionavimą visiems laikams ne tik iš žmonių sąmonės, bet ir iš praeities, iš istorijos. Nuo šiol visi Lietuvos piliečiai privalės domėtis tik trimis dalykais – smurtu, svaigalais ir madomis. Vargas tam nelaimėliui, kuris begerdamas alų sugalvotų kolekcionuoti alaus atributiką: etiketes, senus butelius, kamštelius. Saugumui susekus, kai kolekcininkas įsigys aukcione Prienų bravoro kamštelį, tokio lauks baisi bausmė: jam bus tol pumpuojamas alus, kol vargšas susprogs, purslais aptaškydamas egzekucijos žiūrėti suvarytus kolekcininkus. Skaityti toliau »

Juodoji archeologija Lietuvoje – pelningiausių verslų dešimtuke

 

Artūras Dumbliauskas

Nuajau in bibliotekų, kur stovy internietas i paskaitiau toki tai straipsny. Y man, kayma žmoguy pasdare ir neaišku ir strokas paemę. Kaip gys čion ant ta svieta suriadyta, kad tokie didely universitieta Ponay neskaita ny gazietų, ny teliavyzoriūs nežiūro. Kaip kitayp išrodyt, jei unie antro pasaulynio karo apkasus paveldu pagarsyja. Vot net aš, eilinys kaima žmogas, anų roz, pamelžys karvy, parėjąs in trobų insjungiau televyzorių, kur panaramų rodo.  Ir ty rodė tokin trumpai skusta galva milžinų karyškais rūbais, ir uns kalbėja, kad dabar ant antra pasaulinio apkasų vyksta koks ty pylnas išvalymas nuo „pavelda“, kad bobos galėt miškuosna ramiai uogauc, o ir vaikai palakstyc. Tai vot tas milžinas minėjo, kad šitas „paveldas“ išvalomas tikrai ir apkasuosna nelieka nė menkeusio šmotelio metalo. Mūs vyrai kai ąžuolai, dzyrba tikrai gerai ir da jų mietalo aparatai labai modiernyškie. Lemonkės, taipgis strielbų tūtos ir visokios kulipkos likviduojamos vietoje. Uns dar sakė, kad rady koky tai šturmgievierų, koky šmaicerių ar kokį šliemą su kryžiokais išminuotojay dar deda in savo slaunų muziejun. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252