Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Parsivežėm lietuviškos dvasios

Bronislava Tamulynienė

Lapkričio 20 d. Seinuose vyko Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos VI-asis suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir grupė svečių iš Lietuvos.

Renginys prasidėjo bazilikoje šv. Mišiomis, aukojamomis už draugijos narius, lietuvių ir visų krikščionių vienybę. Kunigas Bernardas priminė prasmingą šv. Kazimiero gyvenimą, jo meilę artimui, pareigos ir atsakomybės jausmą, kvietė visus sekti šio šventojo pavyzdžiu – savo viltis sudėti ne tik į materialinę gerovę, stiprinti save Eucharistijos duona, drąsiai sutikti šiandienos iššūkius ir Evangelija į juos atsakyti.

Draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius plačiai apžvelgė kelerių metų veiklą, kovojant už lietuvybę šiame krašte. Ypač daug pastangų įdėta dėl sielovados gimtąja lietuvių kalba, nes tai vienas pagrindinių garantų puoselėjant tautiškumą.

Bažnytinių iškilmių metu demonstruota su plakatais, su 2500-ais tikinčiųjų parašų kreiptasi į šv. Tėvą. Lietuvių kalba Seinų parapijos bazilikoje dekretu įteisinta tik 1983-ais metais, o 2008-aisiais jau iškilmingai paminėtas šio svarbaus įvykio 25-metis, nuoširdžiai padėkota aktyviausiems kovotojams, patriotiškai nusiteikusiems kraštiečiams.

2009-ais metais iškiliu renginiu pažymėtas Lietuvių namų atidarymo dešimties metų jubiliejus. Prisiminta ir sudėtingas sunkių projektavimo bei statybos darbų dešimtmetis iki 1999 m., tačiau dabar šiame Lietuvos respublikos lėšomis pastatytame kultūros centre vyksta konferencijos, parodos, koncertai; repetuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų šokių grupės, dainininkai, muzikantai. Lietuvių namai papuošti šv. Kazimiero ordino padovanota paminkline lenta su Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atvaizdu, vaikų bei jaunimo meno kūriniais.

Neužmiršta paminėti ir atkurto lietuvių žurnalo „Šaltinis“ penkmetis. Padėkota žurnalistams ir rėmėjams už gražias iniciatyvas.

Ypač pagarbiai ir šiltai atšvęstas iškilios Seinų krašto asmenybės Algirdo Skripkos gimtadienis. Ponas Algirdas – Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos atgaivinimo iniciatorius, ilgametis pirmininkas, Lietuvių namų statybos komiteto pirmininkas, ansamblio vadovas, žurnalo „Šaltinis“ atgaivinimo, „Lietuvių namų“ fondo įkūrimo iniciatorius… Jo veiklumas, pareigingumas įvertintas daugybe diplomų, medalių, kryžių ir ordinų, tarp kurių ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas.

Tai tik maža dalelė kilnių Seinų lietuvių darbų, paminėtų pranešime ir diskusijose. Titaniškų jų pastangų kainą, puoselėjant lietuvybę, galima tik pajusti širdimi – papasakoti neįmanoma.

Draugijos pirmininko pareigos vėl patikėtos Algirdui Vektoriui.

Aktyviausius draugijos narius apdovanojo LR konsulas Seinuose Liudvikas Milašius su žmona. Suvažiavimo dalyvius pasveikino ir alytiškiai – Lietuvos veterinarijos akademijos lektorius Alfonsas Vitkauskas, apskrities literatų klubo “Tėkmė” pirmininkė Emilija Krušinienė. Poetės Scholastika Kavaliauskienė ir ponia Emilija paskaitė savo kūrybos, padovanojo eilėraščių leidinių.

Po oficialiosios dalies su įdomumu virtualioje erdvėje stebėjome Seinų krašto lietuvių veiklos epizodus. Maloniai nustebino plati meninė programa: tautiniai šokiai, muzika, dainos. Žavėjo grakščios damos, paradiškai pasitempę vyrai, jaudino pagarbi jų laikysena giedant tautinę giesmę. Pasijutome esą visi broliai. Išsivežėme didžiulę, nematerialią ir neįkainojamą investiciją į Lietuvos ateitį. 

 

 

 

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas