Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Lapkričio datos

1 d. 1945 m. pradėjo darbą kino teatras „Dzūkija“.

1977 m. atidarytas rekonstruotas Kaniūkų tiltas.

3 d. 1998 m. Alytuje lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus.

5 d. 1819 m. Alytuje gimė Simonas Martynas Kozlovskis (Szymon Marcin Kozlovski). Sankt Peterburgo dvasinės akademijos rektorius, Lucko ir Žitomiro vyskupas ir Kamenecko apaštališkosios vyskupijos administratorius, Mogiliovo arkivyskupas ir Minsko apaštališkosios vyskupijos administratorius. Teologijos dr. Honoris causa. Biblijos tyrinėtojas. Mirė 1899 m. lapkričio 14 d. Sankt Peterburge.

1875 m. Leipalingyje, Seinų apskritis (dab. Druskininkų sav.) gimė Jonas Maknickas. Gyveno Balkūnuose (dab. Alytaus r.). Valstietis, knygnešių rėmėjas. 1905 m. Vilniaus Didžiojo seimo dalyvis. Miroslave, Krokialaukyje, Alytuje steigė lietuviškas draugijas. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje. Mirė 1938 m.

1945 m. Marijampolėje gimė Algimantas Stankevičius. Gydytojas. 1970-2008 m. Alytaus apskrities ligoninės gydytojas anesteziologas, gydytojas neurologas. Mirė 2008 m. birželio 24 d. Alytuje.

6 d. 1929 m. Raitininkuose, Merkinės vls., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Vincas Lapinskas. Gydytojas chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Mirė 1998 m. rugsėjo 2 d.

8d. 1896 m. Simno bažnyčioje pirmą pradėtos giedoti lietuviškos giesmės. Kun. M. Gustaičio paragintas, iš Skovagalių kilęs daraktorius ir knygnešys, Nikodemas Abromaitis pamokino parapijiečius lietuviškų giesmių bei giedoti rožančių.

10 d. 1999 m. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu patvirtintas Nemunaičio herbas.

11 d. 1977 m. Gegužės 1-sios aikštėje atidengtas paminklas Juozui Vitui.

12 d. 1932 m. Takniškėse, Alovės vls. Gimė Bronislovas Baliulevičius. Keramikas. Mirė 2009-11-30.

2010 m. įsteigtas Alytaus fotografų klubas.

14 d. 1498 m. Alytuje lankės Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras.

1866 m. Tupikuose, Sintautų vls., Marijampolės apskr. (dab. Šakių r.) gimė Justinas Staugaitis. Kunigas, vyskupas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. 1890 m. rugsėjo mėn. – 1891 m. vasario mėn. Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčios vikaras. Įsitraukė į parapijiečių lietuvinimo darbą. Prikalbino Likiškėlių k. valstietį Juozą Dumbliauską gabenti į Alytų draudžiamą lietuvišką spaudą.

1939 m. Punioje, Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Juozas Smilinskas. Pedagogas, chorvedys. 1990-1995 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys. Mirė 2006 m. rugpjūčio 27 d. Alytuje.

1943 m. Seirijuose, Alytaus apskr. (dab. Lazdijų r.) gimė Mindaugas Juozas Bagdonas. Chirurgas. 1966-2007 m. Alytaus ligoninės chirurgas. Mirė 2007 m. rugpjūčio 13 d. Alytuje.

1994 m. Alytaus motodesantiniam batalionui įteikta kovinė vėliava.

15 d. 1904 m. Masiauskų k., Barzdų vls., Naumiesčio apskr. (dab. Šakių r.) gimė Stasys Kudirka. Gydytojas, chirurgas. Nuo 1934 m. dirbo Alytaus apskrities ligoninėje, 1939-1942 m. šios ligoninės vadovas. 1942-1944 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto adjunktas. 1944-1964 m. Alytaus ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas. 1945-1963 m. Alytaus ligoninės vyriausias gydytojas. Mirė 1976 m. vasario 19 d. Alytuje.

17 d. 1871 m. Daugirdų k., Krokialaukio vls., Kalvarijos apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Tomas Norus–Naruševičius. Diplomatas, inžinierius. 1923-1924 m. Lietuvos susisiekimo ministras. Mirė 1927 m. rugsėjo 16 d. Kaune.

18 d. Vyžuonose, Vyžuonų vls., Utenos apskr. (dab. Utenos r.) gimė Bronius Šileikis. 1954-1975 m. Valstybinis tarprajoninis medžioklės inspektorius, gamtos apsaugos inspektorius. Mirė 2007 m. kovo 11 d.

19 d. 1904 m. Alytuje gimė Marija Pranciška Stankevičiūtė-Jokūbynienė. Literatė.

20 d. 1988 m. iškelta Lietuvos tautinė vėliava ant Alytaus rajono kultūros namų.

21 d. 1905 m. Jasunskų k., Alytaus vls., Kalvarijos apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Matas Krygeris. Teisininkas. 1928–1932 m. – Šiaulių apygardos teismo kandidatas. 1932–1940 m. – Lietuvos prokuratūros apylinkės, apygardos ypatingasis tardytojas. 1940–1941 m. Vilniaus universiteto vyr. dėstytojas. 1941.VII.11 paskirtas Šiaulių apygardos teismo prokuroru. 1942.X – 1944.VII – Kauno advokatas. Po karo dirbo Vilniaus universiteto, Kauno finansinio technikumo, Kauno politechnikos instituto dėstytoju. 1951–1977 m. vadovavo "Drobės" įmonės juridinei tarnybai. Lietuvos teisininkų draugijos garbės narys. Mirė 1997 metais.

1932 m. Mumaičių k., Krakių vls., Kėdainių apskr. (dab. Kėdainių r.) gimė Povilas Grincas. Gydytojas terapeutas. Nuo 1971 m. dirbo Alytaus ligoninėje. Terapijos skyriaus vedėjas. Mirė 2006 m. birželio 15 d. Alytuje.

22 d. 1870 m. Slibinuose, Kybartų vls., Vilkaviškio apskr. (dab. Vilkaviškio r.) gimė Vincentas Dargis. Kunigas marijonas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1894-1896 m. Šv. Angelų sargų bažnyčios Alytuje vikaras. 1896 m. perkeltas į Butrimonis. Už lietuviškos spaudos platinimą 1897 m. nuteistas 3 m. tremtimi. Mirė 1945 m. spalio 22 d. Marijampolėje.

1886 m. Pakašave, Alytaus vls., Kalvarijos apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Antanas Saulynas. 1919 m. Alytaus apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas. 1921-1922 m. Alytaus miesto burmistras. Mirė 1945 m. birželio 1 d. Alytuje.

1923 m. Praniūnuose, Antnemunio vls., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Petras Visockas. Medicinos m. dr. Profesorius.

23 d. 1991 m. atstatytas Laisvės angelo paminklas. Atkurto paminklo autorius J. Meškelevičius, bareljefų – skulptorius J. Blažaitis.

25 d. 1995 m. Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius „Negimusiems“, skirtas visiems negimusiems kūdikiams. Autorius R. Diržys, architektas A. Urmanavičius. Kryžius pastatytas Alytaus šeimos centro iniciatyva, minint 40-metį, kai SSRS buvo uždrausti abortai.

27 d. 1929 m. Likiškėlių k., Alytaus vls., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Vytautas Bakūnas. Socialinių m. dr., pedagogas. Mirė 1999 m. kovo 27 d. Vilniuje.

1977 m. įvyko pirmasis „Dainavos“ ansamblio koncertas.

29 d. 1932 m. Alytuje gimė Algimantas Radzevičius. Literatūros ir kultūros istorikas, kritikas.

30 d. 1890 m. Noragėlių k., Seirijų vls., Seinų aps. (dab. Lazdijų r.) gimė Simas Janavičius. Gydytojas, visuomenės veikėjas. 1919-1920 m. m. Alytaus apskrities tarybos pirmininkas, ilgametis miesto tarybos narys. 1920-1930 m. Alytaus apskrities ligoninės vedėjas. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: XIX Alytaus šaulių rinktinės valdybos narys, Dzūkų kultūros draugijos narys, Alytaus savanorių gaisrininkų draugijos valdybos narys, Vilniui vaduoti sąjungos Alytaus skyriaus narys, vienas iš Dzūkų muziejaus steigėjų. 1935-1938 m. Lietuvos tautininkų sąjungos generalinis sekretorius. 1936 m. Seimo narys. Nuo 1936 m. Lietuvos gydytojų sąjungos valdybos narys. Mirė 1956 m. Kaune.

1904 m. pašventinta Šv. Pokrovo garnizoninė cerkvė. 1919 m. cerkvė perduota Lietuvos kariuomenei. Joje įrengta filinė Šv. Kazimiero bažnyčia. Iki 1940 m. buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia. Po II pasaulinio karo paversta druskos sandėliu, vėliau Mašinų gamyklos klubu. 1990 m. Šv. Kazimiero bažnyčia grąžinta tikintiesiems. 1991 m. atšventinta.

1908 m. Galintėnuose, Nemunaičio valsč., Trakų apskr. (Alytaus r. ) gimė Julius Būtėnas. Rašytojas, literatūros tyrinėtojas. Mirė 1999 m. balandžio 28 d. Vilniuje.

2006 m. atidaryta Nemuno prieplauka.

Sudarė Vilmantas Dunderis

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas