Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Archive for vasario, 2012

Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – paroda „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“

Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – išvakarėse Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“. Parodoje eksponuojami Alytaus kolekcininkų Zenono Gramacko, Virginijaus Oželio, Gintauto Šapokos, Gintaro Lučinsko, Juozo Kazlausko, Zeniaus Kelminsko, Vidos Veličkienės, Algimanto Antanavičiaus ir Giedrės Bulgakovienės XIX–XX amžiaus unikalūs eksponatai: knygos, spaudiniai, fotografijos, sporto atributika, pašto ženklai, pinigai, apdovanojimai ir kt. Skaityti toliau »

Kruvinosios Vermachto žudynės Dzūkijoje 1941 metais

Šarūnas Šimkevičius

Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas paskutinius keletą metų visus džiugina savo naujomis knygomis. Dalis knygų pasirodė ne tik jo, kaip leidėjo, iniciatyva, bet ir jo parengtos. Apie 1941 metų įvykius – tai jau antroji, tiksliau sakant, – trečioji autorinė jo knyga, nes apie 1941 metų Birželio sukilimą pasirodė net dvi versijos (2009 ir 2011 m.), antroji išleista kiek papildyta. Susipažinus su G. Lučinsko išleistų knygų sąrašu akivaizdu, kad dominuoja karo tema. Apie Antrojo pasaulinio karo įvykius pastaruoju metu pasirodo vis daugiau knygų. Tokį susidomėjimą galima laikyti tam tikru fenomenu. Taip teigia ir Viktoras Suvorovas. Atrodytų, kam šiandien gali būti įdomus tas karas, jau tiek metų praėjo, žmones užgulę įvairūs kiti rūpesčiai, problemos. Tačiau susidomėjimas ne tik neblėsta, bet ir kyla. Skaityti toliau »

Ar gyvi mūsų širdyse Vasario 16-osios idealai?

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
LR Seimo narė,
1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos Deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago dukra

Valstybinės šventės skatina mus atsigręžti į savo tautos istoriją, prisiminti asmenybes, aplinkybes ir priežastis, kurios lėmė konkrečius istorijos lūžius. Vienas tokių lūžių mūsų istorijoje – 1918 m. vasario 16‑oji. Tą dieną Lietuvos Taryba pasirašė dokumentą, skelbiantį, jog Lietuva atsiskiria nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. To laikotarpio nuotaikas ir nusiteikimą, ryžtą patiems tvarkytis savo valstybėje atspindi prabėgus mėnesiui po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto paskelbimo „Lietuvos aide“ atspausdinti žodžiai: „Mes turime suprasti taipo pat tas sąlygas, kuriose tenka mūsų nepriklausomybė atstatinėti. Ir tatai supratę mes turime dar labiau branginti tą pirmąją pripažintąją mūsų teisę. Lietuvos visuomenei dabar pačiai teks savo šalis tvarkyti ir dėti jos nepriklausomybei bei liuosai jos pažangai stiprūs demokratinės kultūros pamatai. Kaip mes galutinai išbrisime iš karo nustatytų aplinkybių – kol kas dar sunku numatyti; bet šiaip ar taip mes tvirtai imsime savo likimą į savo rankas ir jo gyvatą patys tausosime. Nepriklausomybės teisę Lietuvai jau vargu kas begalės nuneigti. Iš beteisių svetimos valstybės valdinių mes šią valandą virstame savo krašto, savo tėvynės, nepriklausomos Lietuvos piliečiais. Berods, ūmai ir šuoliais istorija neina, ir gyvenimas, įsisverdėjęs, ne vienu akymirksniu meta savo išnaras. Bet pamažėle mes einame į savarankišką mūsų būtį, nes mes tvirtai esame pasiryžę jos ligi paskutinos siektis. Tai mūsų gyvatos pradžia ir galas.“ Skaityti toliau »

Su Vasario 16-ąja!

Partizanas Konstantinas Barauskas-„Vėžys“ (1908-1945)

Gintaras Lučinskas

Konstantinas Barauskas, Kazio, gimė 1908 m. sausio 11 d. Alytaus aps. Alovės vls. Slabadėlės k., ūkininkų šeimoje. Tėvai turėjo 14 ha žemės. Konstantinas buvo vyriausias vaikas šeimoje. Be jo, dar augo 6 seserys: Zosė (g. 1912), Marija (g. 1916), Leokadija (g. 1917), Anelė (g. 1919), Ona (g. 1921) ir Antanina (g. 1923). Jis mokėsi Alovės pradinėje mokykloje, kur baigė 4 skyrius, o vėliau mokėsi ir baigė Alovės žemesniąją žemės ūkio mokyklą. Mokėjo rusų ir lenkų kalbas. Nuo 1929 05 01 iki 1930 10 02 atliko karinę prievolę Lietuvos kariuomenėje. Tarnavo Kauno miesto ir apskrities komendantūroje. 1929 m. spalio 27 d. baigė mokomosios kuopos kursą su įvertinimu „gerai“ ir karo policijos mokyklą. 1930 m. sausio 15 d. pakeltas į grandinio laipsnį, o 1930 m. birželio 15 d. jam buvo suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Grįžęs iš kariuomenės dirbo tėvų ūkyje. Įstojęs į Lietuvos Šaulių sąjungą, priklausė XIX Alytaus šaulių rinktinės Alovės šaulių būriui. 1935 01 24 – 02 11 vykdė Alovės šaulių būrio vado pareigas. Dar priklausė Vilniui vaduoti sąjungai bei Lietuvių katalikų jaunimo (LKJ) „Pavasario“ federacijai. Skaityti toliau »

Kolekcininkų paroda „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“

Vasario 15 d. 16 val. įvyks parodos „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“ atidarymas Alytuje, Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Ligoninės g.1C).

Parodoje – Alytaus kolekcininkų klubo narių Algimanto Antanevičiaus, Zenono Gramacko, Gintaro Lučinsko, Virginijaus Oželio ir kt. rinkiniai.

Kviečiame dalyvauti.

VASARIO 16 D. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

VASARIO 16 D. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Alytus švenčia!

15 d.

16 val. Parodos „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“ (iš Alytaus kolekcininkų rinkinių) atidarymas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Ligoninės g.1C). Renginys nemokamas Skaityti toliau »

Vasario datos

1 d. 1964 m. atidaryti naujieji Alytaus mechanikos technikumo rūmai.

2 d. 1919 m. Krekštėnuose, Krokialaukio vls., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) gimė Ambraziejus Jonynas. Tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras. Mirė 2006 m. liepos 14 d. Vilniuje. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas