Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
2012 balandžio

Archive for balandžio, 2012

Knygos „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“ pristatymas

Balandžio 25 d. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Ligoninės g.1C) vyks kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knygos „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“ pristatymas.

Renginio pradžia 17.00 val.

Kviečiame dalyvauti.

Prof. Ona Voverienė – Komunistinis teroras (1940 – 1958 m.). Prakalbinta tautos kančių istorija

Knygynuose pasirodė nauja istoriko dr. Arvydo Anušausko knyga „Teroras 1940-1958 m.“ (V., 2012). Tai jau dešimtoji objektyvaus ir garbingo istoriko knyga.

Prieš ją buvo: „Lietuvos slaptosios tarnybos 1918-1940 metais“ (1993); „Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais“ (1996); „Lietuvos slaptosios tarnybos“ (1998); „The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States (Antisovietinė rezistencija Baltijos šalyse)“ (1999); „Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940-1953“ (1999); „Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988-1991“ (2000, aut. ir bendr.); „Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai (Įžanga ir sudarymas) (2001) „Crimes of the Soviet totalitarian regime in Lithuania (Totalitarinio sovietinio režimo nusikaltimai Lietuvoje)“ (2008, angl. k.); „Okupuotos Lietuvos istorija“ (2005; 2-sis leid. 2007; abu su bendr.).

Dabar ši, jau dešimtoji – „Teroras 1940-1958“ (2012). Be šių monografijų istorikas sukūrė keletą dokumentinių filmų iš mūsų tautos istorijos; parašė kelias dešimtis straipsnių, jau publikuotų mūsų viešojoje spaudoje – „Tremtinyje“, „XXI amžius“, „Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų žiniose“, jo redaguotame tęstiniame moksliniame leidinyje „Genocidas ir rezistencija“, leidžiamame nuo 1997 metų. Skaityti toliau »

Leidinys „Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos“

2010 m. sukako 90 metų, kai buvo pasirašyta Suvalkų sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos, sulaukusi ir tebesulaukianti prieštaringų atgarsių ir vertinimų. Šio jubiliejaus proga Suvalkuose įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos“, kurioje pranešimus skaitė Lietuvos ir Lenkijos istorikai. Dešimtyje perkaitytų pranešimų dalykiškai ir konstruktyviai išdėstyti Suvalkų derybų, sutarties pasirašymo ir jos sulaužymo momentai, aptarti tuometiniai abiejų šalių tarpusavio santykiai, tarptautinės bendruomenės vaidmuo sprendžiant teritorinius ginčus, analizuotos ano meto sąsajos su dabartimi.

Abiejų šalių mokslininkai sutarė išleisti konferencijoje skaitytus pranešimus atskiru leidiniu lenkų ir lietuvių kalbomis. Taip pateiktas mokslinis Lietuvos ir Lenkijos istorikų Suvalkų sutarties vertinimas ir jo interpretacijos padės pagrindą nuosekliam šios problemos nagrinėjimui. Tuo pačiu tai plėtos Lietuvos ir Lenkijos valstybių bendradarbiavimą, stiprins istorikų profesinius ryšius. Skaityti toliau »

Minime Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydžio 65-ąsias metines

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
Lietuvos Respublikos Seimo narė,
Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra

Skiriama Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydžio, įvykusio 1947 m. balandžio 22-24 dienomis  dalyvių atminimui

LR Seimo narė A. Ramanauskaitė-Skokauskienė

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai,Lietuvoje kilo stiprus tautos pasipriešinimas pavergėjams. Tūkstančiai Lietuvos sūnų ir dukterų jautė pareigą ginklu ginti savo tėvynę nuo okupanto ir ištikimai šią pareigą vykdė. Jie iškeitėsavo darbus, profesijas, gimtųjų namų šilumą į pilną mirtino pavojausmiško gyvenimą – tapo partizanais. Dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės partizanaiaukojo savo gyvenimus, savo gyvybes.

Stichiškai kilęs pasipriešinimas greitai formavosi įteritoriniuprincipu pagrįstąkarinęstruktūrą. Kūrėsi apygardos, jose veikėrinktinės, būriai, kariniai štabai. Iš apygardų formavosi sritys.

Pietų Lietuvoje veikė Dainavos apygarda.Ji apėmė dabartinių Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų bei dalies besiribojančių Marijampolės, Prienų, Trakų ir Šalčininkų rajonų teritorijas.

Mano tėvelis, Lietuvos partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas Pietų Lietuvoje perėjo visą partizaninio karo kelią nuo būrio vado Dzūkijoje iki aukščiausios Lietuvos partizanų vadovybės. Jam yra tekę būti ir Dainavos apygardos vado pavaduotoju, vėliau, vadui žuvus, partizanai A. Ramanauską-Vanagą išrinko Dainavos apygardos vadu,dar vėliau – Pietų Lietuvos srities vadu – net tokiomis nepalankiomis sąlygomis buvo vadovaujamasi demokratijos principais. Skaityti toliau »

Pareiga ir teisė

Gintaras Lučinskas

Pareiga mokėt mokesčius, pareiga ginti valstybę, pareiga laikytis įstatymų.

Čia pareigos tik eiliniams žmogeliams. Užtat jiems suteikiama teisė balsuoti demokratiniuose rinkimuose. Kaip smagu. Balsuoti už tuos, kurie nusispjauna į pareigas. Jie gali nemokėt mokesčių, nes sugeba juos nuslėpti. Jie šaukia, kaip jiems svarbus kiekvienas rinkėjas, bet sutikę tą potencialų rinkėją šlykštisi kaip jis gali būt taip prastai apsirengęs ar neturėti automobilio. Tokių net per pėsčiųjų perėją nereikia praleisti. Skaityti toliau »

Pasaulinės kultūros dienos minėjimas Alytuje

„Tikroji kultūra išreiškia visą žmonių veiklą tikrųjų vertybių pagrindu. Kultūra yra mokslo, meno ir etinės filosofijos sintezė. Kultūra yra žmogaus išminties ir dvasingumo raiška", – tai teigia Lietuvos kultūros dienos įgyvendinimo iniciatyvinė grupė savo kreipimesi. Kultūros svarbą ir reikalingumą Alytuje atspindėjo renginiai, vykę balandžio 13 d. Pasaulinei kultūros dienai paminėti. Taikos vėliava papuošė miesto teatro pastatą ir simboliškai pažymėjo jau šeštą kartą vykusią šventę. Alytaus miesto teatro mažojoje salėje vyko minėjimas „Kultūros prioritetas visuomenės gyvenime". Dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės vadovai, savivaldybės tarybos nariai, kultūros įstaigų ir organizacijų vadovai, darbuotojai, kiti įvairių kultūros sričių atstovai. Alytaus miesto savivaldybės meras Feliksas Džiautas, sveikindamas kultūros darbuotojus gražios šventės proga, teigė, kad jis pats tėra kultūros vartotojas, ne kūrėjas, ir linkėjo gražių idėjų bei jų įgyvendinimo, aukšto kultūros lygio. Skaityti toliau »

N.Venckienė: Mūsų valstybėje įteisinamas smurtinis teisingumas

Neringa Venckienė

Akivaizdu, kad šiandieninės Lietuvos teisinė sistema išgyvena siaubingą krizę.

Mano brolis, sužinojęs apie dukters seksualinį išnaudojimą, parašė daugiau kaip 200 prašymų teisėsaugos institucijoms, bet užuot sulaukęs deramo teisėtvarkos dėmesio, kuris neabejotinai būtų parodytas besikreipusiajam bet kurioje demokratinėje pasaulio valstybėje, buvo rastas negyvas pamario pašlaitėje. Savo ruožtu aš, jo mažametės dukrelės globėja, nuolat patiriu didžiulį spaudimą iš Lietuvos teisėtvarkos institucijų – daugybė drausmės bylų, siekis panaikinti mano teisinę neliečiamybę yra ne kas kita, kaip tam tikrų jėgų siekis palaužti mano valią ir sveikatą, sugriauti pedofilijos bylą, ir atimti mažametę, laisva valia atsisakančią vykti gyventi kartu su biologine motina. Todėl pasikartodama noriu viešai pareikšti visuomenei: Skaityti toliau »

A. Andriušaitis. „Ekzekutorius“ – šiurpi žudiko išpažintis

Leidykla „Artūras Andriušaitis ir partneriai“  lietuvių kalba išleido buvusio Lenkų Armijos Krajovos kario Stefano Dombskio (Stefan Dąmbski) kelioliką metų rašytą autobiografinę knygą „Ekzekutorius“, kuri 2010 m. Lenkijoje tapo labiausiai perkama knyga.

Egzekutorius : Armijos Krajovos žudiko išpažintis / Stefan Dąmbski. – Vilnius : Artūras Andriušaitis ir partneriai, 2011. – 120 p. – ISBN 978-609-95348-0-0

Šią knygą sunku skaityti. Tai šiurpi žudiko išpažintis. Pavėluota atgaila dėl to, ko niekada nebesugrąžinsi – daugybės pražudytų jaunų sielų. Tai knyga apie tai, ką iš jaunos atviros būtybės padaro šovinizmas, skiepijamas jai nuo mažumės. Tad perženkime pasibaisėjimo slenkstį ir leiskimės į kelionę po tamsiausius žmogiškosios sielos užkaborius… Skaityti toliau »

Skelbiama projekto „Misija Sibiras‘12“ dalyvių atranka

Šiemet jungtis į pačių pilietiškiausių ir patriotiškiausių jaunų žmonių gretas Tave kviečia Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), jau septintus metus organizuojanti projektą „Misija Sibiras“. Visi, norintys dalyvauti 2012 metų projekto ekspedicijoje, iki gegužės 2 d. kviečiami pildyti tinklalapyje www.misijasibiras.lt patalpintą projekto dalyvio anketą. Skaityti toliau »

Renginio tema – Katynė kaip faktorius Lenkijos ir Rusijos santykiuose

2012 m. balandžio 12 d. 17 val. Vilniaus universiteto Senato posėdžių salėje vyks dešimtasis pašnekesys iš ciklo, skirto atminties kultūrų dialogui ULB erdvėse, kuriame dalyvaus istorikai ir politologai iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos. Šio susitikimo tema "Katynė kaip faktorius Lenkijos ir Rusijos santykiuose".

Šį pašnekesį, kaip ir visą renginių ciklą organizuoja Lietuvos istorijos institutas kartu su Vilniaus bei Varšuvos universitetų Istorijos fakultetais, Lenkijos istorijos muziejumi, Lenkijos ir Goethe institutais Vilniuje. Projekto globėjai: Lietuvos ir Lenkijos kultūros ministrai. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252