Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

JAV mirė 101 metų lietuvis kunigas prel. Ignas Urbonas

2012 m. gegužės 19 d., Lemonte, Čikagoje, JAV mirė seniausias lietuvių išeivių kunigas prel. Ignas Urbonas, – praneša Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

Ignas Urbonas gimė 1910 m. Andriaus ir Marcelės Urbanavičių šeimoje Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje. Baigęs Alytaus gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1935 m. birželio 15 d. arkivyskupas Juozapas Skvireckas suteikė jam kunigystės šventimus. Dirbo Želvoje, Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje. Kai frontas nubloškė į Vokietiją, 1945-49 m. kapelionavo lietuviams studentams, kartu ir pats studijuodamas ir įgydamas filosofijos ir Bažnyčios istorijos daktaratus. Persikėlęs į Jungtines Amerikos Valstijas pirmiausia nuvyko į East Saint Louis pas kun., vėliau vysk. Antaną Deksnį, tarnavo įvairiose parapijose, kol 1954 m. buvo pakviestas į Gary, Indianos valstijoje. Nuo 1966 m. buvo tenykštės Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, mokytojavo lituanistinėje mokykloje, buvo moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas, stovyklų kapelionas. Šv. Kazimiero parapiją 1998 m. uždarius, kun. Urbonas persikėlė į pal. J. Matulaičio misiją Lemonte. Lietuvoje 1995 m. atšventė 60 m. kunigystės jubiliejų, o užpernai lemontiškių ir kitų bičiulių tarpe – 100 metų amžiaus ir 75 metų kunigiškos tarnystės sukaktis.

Šaltinis: www.radiovaticana.org

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas