Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Dvasinės idėjos nepradingo užmarštyje

Asta Galbuogienė

Alytaus mieste, inicijuojant Dainavos krašto ateitininkams ir saleziečiams, susikūrė nauja iniciatyvinė darbo grupė, kuri nusprendė atgaivinti a. a. Alytaus garbės piliečio, saleziečio kunigo Prano Gavėno dvasines idėjas ir pastatyti paminklą Mergelei Marijai Krikščionių Pagalbai – Alytaus miesto globėjai, įprasminantį Alytaus žmonių maldas ir lūkesčius.

Praeities atsiminimai išliko gyvi

Nuo pirmųjų paminklo statymo idėjų pradžios praėjo ne vieni metai, tačiau praeities atsiminimai neišdilo ir pasiliko gyvi žmonių širdyse bei jų atmintyje. Pirmosios idėjos gimė dar 1991 m., kai šalia Vidzgirio mikrorajono buvo pradėta statyti bažnyčia, pavadinta Švenčiausios Mergelės Marijos – Krikščionių Pagalbos vardu. Kaip tik tuo metu iš misijų grįžo salezietis, kunigas Pranas Gavėnas, kuris su savimi parsivežė vienuolių pagamintą bei popiežiaus Jono Pauliaus II pašventintą ir palaimintą Marijos – Krikščionių Pagalbos statulėlę. Laikinai statulėlė buvo patalpinta Šv. Angelų Sargų parapijos klebonijos kambarėlyje, kuriame gyveno ir pats kunigas. Kai 1996 m. buvo pastatyta Švenčiausios Mergelės Marijos – Krikščionių Pagalbos parapijos klebonija, kunigas Pranas Gavėnas buvo paskirtas Marijos – Krikščionių Pagalbos garbės klebonu. Atvykdamas į parapiją, kunigas pasirūpino, kad kartu būtų atliktos Šv. Marijos – Krikščionių Pagalbos apeigos. Iš Šv. Angelų Sargų parapijos statulėlė keliavo į Šaulių namus, kur įvyko susitikimas su politiniais kaliniais ir tremtiniais. Po to kelionė tęsėsi iki Alytaus miesto savivaldybės, kur iškilmingai buvo pasirašytas aktas.

Štai viena iš jo citatų ,,Šventoji Marija, žmogumi gimusio Dievo Motina ir Krikščionių Pagalba! Mes šiandien išsirenkame Tave ypatinga Alytaus miesto Globėja“. Aktą pasirašė tuometinis Alytaus miesto meras Dobilas Kurtinaitis, mero pavaduotoja Onutė Suncovienė bei Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebonas Pranas Gavėnas. Po posėdžio Marijos Krikščionių Pagalbos statulėlė keliavo į Alytaus pirmąją vidurinę mokyklą, kur įvyko susitikimas su jaunimu. Iš ten, lydima Alytaus miesto gyventojų bei jaunimo organizacijų, keliavo į Šv. Marijos – Krikščionių Pagalbos bažnyčią, kur jai buvo paruošta vieta šalia altoriaus. Tais pačiais metais kunigas Pranas Gavėnas ir klebonas Leonas Jakimavičius kreipėsi į miesto savivaldybę, kad būtų paskirtas gabalėlis žemės Marijos Krikščionių Pagalbos – Alytaus miesto globėjos paminklui pastatyti, tačiau šių idėjų iki galo taip ir nepavyko įgyvendinti.

Dvasines idėjas tęsia iniciatyvinė darbo grupė

Nors saleziečio kunigo Prano Gavėno jau nebėra gyvųjų tarpe, jo mintys nepradingo užmarštyje ir puoselėjamos toliau. Tam, kad atgaivinti jo dvasines idėjas, Alytaus mieste, Dainavos krašto ateitininkai apsilankė pas Alytaus miesto savivaldybės merą Jurgį Krasnicką, kuris suprato šį svarbų visuomenei tikslą ir pritarė paminklo statymo projektui. Iniciatoriai parašė prašymą, kuris buvo apsvarstytas birželio 12 d. Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje. Buvo pasiūlyta sudaryti komitetą paminklo statymui ir parengti paminklo viziją, o vėliau bus svarstomi vietos parinkimo ir kiti klausimai. Taip susikūrė paminklo Šv. Mergelei Marijai – Krikščionių Pagalbai – Alytaus miesto globėjai statymo iniciatyvinė darbo grupė į kurią deleguotas ir savivaldybės atstovas, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Švirmickas. Rugpjūčio 16 d. įvyko pirmasis iniciatyvinės grupės posėdis, kuriame dalyvavo jos nariai bei skulptorius iš Marijampolės Kęstutis Balčiūnas, kuris pristatė keletą planuojamo paminklo eskizų. Kalbėdamas apie paminklo statymo motyvaciją, Dainavos krašto ateitininkų vietovės valdybos pirmininkas Almantas Geležius teigė, kad visame pasaulyje, pradedant Liurdu, Fatima, baigiant šiandienine Medjugorje, kur Mergelė Marija per regėtojus siunčia savo pranešimus pasauliui, susikūręs stiprus Jos kultas, o Alytus – ypatingas miestas – pavestas Mergelės Marijos globai, todėl tikima, kad patiria ir patirs Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos globą. Pastatytas paminklas įprasmins Alytaus žmonių maldas ir lūkesčius, susietus su Mergele Marija Krikščionių Pagalba – Alytaus miesto globėja. Posėdyje aptarti paminklo statymo pirmieji žingsniai bei tolesni darbai, oficialiai patvirtinta darbo grupė. Tikimės, kad pradėti darbai tęsis, o dvasinės idėjos neužges ir bus įgyvendintos.

Kreipimasis į Alytaus miesto bendruomenę

Paminklo Mergelei Marijai Krikščionių Pagalbai – Alytaus miesto globėjai iniciatyvinė darbo grupė kreipiasi į Alytaus miesto bendruomenę ir kviečia išsakyti savo nuomonę dėl paminklo vietos parinkimo. Savo nuomonę galima išreikšti elektroniniu paštu: vidzgiris@gmail.com

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas