Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Perlojos stribyno likvidavimas

Vidas Šarakauskas

Suplanuotame iš anksto Merkinės puolime turėjo dalyvauti ir Marcinkonių bataliono partizanai, kuriems tuo metu vadovavo perlojiškis Adolfas Baublys-Merkys. Tačiau jie nesuspėjo laiku atvykti į operaciją. Norėdami įrodyti, jog jie nevengia kautynių, gruodžio 16-osios vakare užpuolė Perlojos gyvenvietės stribyną.

Perlojos puolimas buvo suplanuotas iš anksto, bet buvo numatyta tai padaryti vėliau. Buvo sudarytas Perlojos stribų ir prijaučiančių sovietų valdžiai asmenų sąrašas.

Į išeities rajoną partizanai atėjo gruodžio 15 dienos vakare. Rugio būrys (iki 10 partizanų) atėjo per laukus nuo Tolkūnų pusės ir apsistojo miškelyje, Adolfo Ciūnio sodyboje, maždaug už kilometro į šiaurę nuo Perlojos. Merkio būrys (iki 15 partizanų), atėjęs nuo Šilų pusės, apsistojo miškelyje ant Merkinės upės kranto, maždaug 1,5 kilometro nuo Perlojos į pietus. Dieną pasiųsti ryšininkai atliko žvalgybą ir išsiaiškino, kur yra stribai.

Gruodžio 16 dienos vakare, maždaug apie 21 valandą, partizanai užpuolė stribų Beručkų sodybą. Kadangi buvo tikimasi, kad stribai bandysi trauktis per kelią į mišką, keletas Merkio būrio vyrų buvo palikti pasaloje už kelio miškelyje į šiaurės pusę nuo stribų namo. Kiti partizanai šį namą apsupo, tačiau arti nėjo, nes bijojo, kad prieš juos gali būti panaudotos granatos, ir paruošė pasalą galimame kitame atsitraukimo maršrute – takelyje, vedančiame nuo stribų namo į Perlojos centrą. Čia partizanai buvo išdėstyti abiejose takelio pusėse. Partizanai apšaudė stribų namą ir nukovė ten buvusį Bernardą Beručką. Kitas Beručka – Andrius, Bernardo brolis, kuris tuo metu buvo Perlojos seniūnas, ir Pranas Lukšys atsišaudydami nubėgo link bažnyčios. Partizanams juos apšaudyti buvo sunku, nes būdami abipus takelio pabijojo pataikyti į savus. Atsitraukiant buvo nukautas Andrius Beručka, o Pranas Lukšys sugebėjo pabėgti ir sužeistas pasislėpti kaimynų kluone. Partizanai matė, kur pasislėpė Lukšys, tačiau pagailėjo žmogaus ir nutarė nepadegti kluono, nors pradžioje tai norėjo padaryti. Nusprendę, kad jis vis tiek mirs, paliko jį.

Puolimo sumanymas buvo teisingas: apsupti stribų namą, o jeigu jiems pavyktų ištrūkti iš namo ir jie bandytų trauktis, buvo paruoštos pasalos galimuose atsitraukimo maršrutuose. Deja, klaida buvo ta, kad pasaloje prie takelio, vedančios bažnyčios pusėn, partizanai buvo išsidėstę abipus takelio ir šaudyti sėkmingai negalėjo. Be to, didelė klaida buvo ta, kad partizanai nebuvo susitarę dėl slaptažodžio. Tuo pasinaudojo Pranas Lukšys (žinodamas vieno iš partizanų slapyvardį (Kiškis), jis sugebėjo apgauti partizanus ir atsitraukti nesusidūręs su pačiu Kiškiu, laukiančiu pasaloje).

Kito partizano slapyvardžiu (Nemunas) pasinaudojo Andrius Beručka, tačiau pasaloje buvęs Merkys atpažino savo buvusį kaimyną, pradėjo šaudyti į jį ir nukovė. Atsišaudydamas Beručka sužeidė Merkį lengvai.

Puolimo tikslas buvo sunaikinti Perlojos stribus ir sovietų valdžios aktyvistus. Puolimo rezultatai – vietoje nukauti du stribai, Lukšys vėliau nuo sužeidimų mirė, ir trys sovietinės valdžios aktyvistės. Partizanų nuostoliai – sužeistas Merkys.

„Dainavos apygardos partizanų takais“. Vilnius, 1997, p. 97–98.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas