Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Paminklas Ryliškėse

Ryliškių šaulių būrys liepos 6 d. šventino žuvusiems kovose šauliams paminką. Šventinimo iškilmėse dalyvavo generolas Glovackis, kuris priėmė šaulių paradą ir atidarė paminklo šventimo iškilmes. Paminklą pašventino Ryliųkių parapijos klebonas kun. Žemaitis, pasakydamas tam momentui tinkamą pamokslą. Po to kalbėjo gen. Glovackis, rinktinės vadas ir kiti. Po iškilmių čia pat buvo šaulių būrio parengta gegužinė, kurioje šauliai ir svečiai pasilinksmino. Grojo Alytaus šaulių rinktinės orkestras.

Šia proga tenka paminėti, kad Ryliškių šaulių būrys sparčiai žengia priekin. Tai gal vienas uoliausias Dzūkijos šaulių būrys, dalyvavęs ir pasižymėjęs kovose su lenkais. Dabar ruošiasi rimtai, atsidėjęs Vilniaus žygiui. Rengiami vakarai, paskaitos ir kt. Čia tenka padėkoti darbščiam ir pasišventusiam šaulių būrio pirmininkui mokytojui Žiūriui. Jo vadovaujami per 2 metus šauliai daug ko pasiekė: įsigijo vėliavą, pastatė paminklą, rengiamasi nuosavus namus statyti. Tuos darbus atlikti šiame neturtingame Dzūkijos krašte tiesiog rodos negalima – tačiau dzūkai nesnaudžia.

Valio dzūkai! Jie žino, kad kovose dėl Vilniaus jie pirmieji bus.

A. Čaplikas

„Trimitas“, 1930 m. liepos 17 d., Nr. 29, p. 610.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas