Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Kaip okupantai Alovės valsč. pinigus „keitė“

Gintaras Lučinskas

Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Alytaus apskrities viršininko įstaigos fonde, Policijos skyriaus 1940 m. byloje saugomas Alovės nuovados viršininko raportas, kuriame aprašoma, kaip Raudonosios armijos karys Alovės valsčiuje, Venciūnų kaime ūkininkams pinigus "keitė".

Alytaus apskrities milicija
Alovės nuovados viršininkas
1940 m. rugpjūčio 14 d.
Nr. 1620
Alovė

Alytaus apskrities milicijos
Vadui

Raportas

Pranešu Tamsta Vade, kad š. m. rugpjūčio mėn. 10 d. apie 7-8 val. eilinis raudonarmietis kareivis su juodu trikampiu palaidinėje ir mėlynose kelnėse raudonu plačiu lampasu, prie diržo pistoletu, apie 22-25 mt. amžiaus, šviesaus gymio, vidutinio ūgio, lengva gera mašina buvo atvykęs Venciūnų km., Alovės valsč., pas Kvedarą Juozą, sūn. Miko, automobilį palikęs šone plento atėjęs paklausė Kvedaro J. ar jis turįs pinigų. Gavęs teigiamą atsakymą, jog biskį turi, liepė greit per 24 val. iškeist, nes po to liksią be vertės. Ir čia pat jis pasiūlė jog galįs ir jis iškeisti, nes tam jų iš Kauno daug ir išvažiavo. Alytuj žmonių pilna ten sunkiai ką beatliksiąs. Nuėjęs Kvedaras atnešęs padavė jam 200 lt. už kuriuos gavo 19 červoncų. Po to minimas kareivis pasakė, jog jei dar kiek turi pinigų tai nieko nelaukiant, eik toliau nuo Alytaus kur dar nežino ir išleisk pirkdamas ką nors tokio. Kvedaras visai nugasdintas nuėjęs dar 100 lt. atnešęs padavė už kuriuos gavo 6 červoncus ir kareivis greit nuėjęs prie automobilio nuvažiavo, net nematė kuria kryptimi. Toliau už pusės kilometro važiuodamas nuo Alytaus plentu buvo užėjęs pas Jesiulevičių Julių gyv. Venciūnų km. 100 metrų nuo plento, bet ten nieko nelaimėjęs automobilį apsigrįžęs nuvažiavo Alytaus link. Jis užeidavo tik pas stambesnius ūkininkus su gerai atrodančiais namais. Žmones sužinoję vieni nuo kitų apie litų iškeitimą aplinkinių km. gyventojai ir pradėjo tą dieną būriais eiti Alytun. Su kitais nuėjo ir Kvedaras Juozas kur sužinojo jog jis yra apgautas. Kitų pasiųstas nuėjo Saugumo milicijon kur buvo apklaustas ir atvykusiu raudonarmiečių karininkų nuvežtas į jų štabą. Štabe aukštas karininkas nuklausęs pasakė jog jis būsiąs aferisto auka kurį pasistengsią surasti ir tinkamai nubausti, o jam litus grąžinsią. Be to, minėtą ūkininką Kvedarą įspėjo, jog reikia klausyti savo žinomos valdžios, o ne kokių perėjūnų aferistų gėdą darančių raudonajai armijai. Automobilio numeris būk šis buvęs. OG-28-91-6. Ištardę liepė to įvykio niekam nepasakot ir paliepus šoferis minėtą ūkininką atvežęs vakare iki namų paleido.

Raportą pristatau Tamsta Vade, Tamstos parėdymui.

Nuovados viršininkas

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas