Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Archive for spalio, 2012

Dirbdamas stribu teikė žinias partizanams

Gintaras Šidlauskas

Jonas Karsokas gimė 1917 m. Alytaus apskr. Merkinės vlsč. Bingelių k.

Gyveno Alytaus (Varėnos) apskr. Druskininkų vlsč. Randamonių k.

Priklausė Druskininkų vlsč. stribų būriui. Skaityti toliau »

Pašto ženkluose – Baltijos šalių geležinkelio tiltai

Šią savaitę pašto ženklų kolekciją papildys dar vienas naujas pašto ženklas bei pašto ženklų blokas, skirtas geležinkelių tiltams. Nauji pašto ženklai apyvartoje pasirodys šį ketvirtadienį, spalio 25 dieną.

Pašto ženklas „Geležinkelių tiltai“, kuriame pavaizduotas ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje esantis Lyduvėnų geležinkelio tiltas, bus išleistas 100 tūkst. tiražu. Jo nominalas – 8 Lt. Pašto ženklą sukūrė dailininkė Valdonė Bručienė. Skaityti toliau »

Lietuvos kariuomenė kviečia dalyvauti konkurse „Lietuvos karžygys“

Lietuvos kariuomenės dienos proga, kuri minima lapkričio 23 d., organizuojamas konkursas „Lietuvos karžygys“, skirtas kilniems gyvenimo poelgiams pažymėti.

Konkurse dalyvauti ir kilnių istorijų aprašymus iki spalio 25 d. teikti kviečiami krašto apsaugos sistemos kariai ir darbuotojai, visuomeninės organizacijos, mokslo, kultūros, savivaldos ir kitos įstaigos, dalyvaujančios bendruose kariuomenės ir visuomenės projektuose, pavieniai civiliai asmenys. Skaityti toliau »

„Ubago lobis“ iš Nemunaičio

Virginijus Oželis

2012 10 22

Vartydamas archyvinius Lenkijos Numizmatų Draugijos (PTN) leidinio ,,GROSZ“ numerius, radau gana įdomų, seniai perskaitytą ir pamirštą straipsnį. Nors ten tikrai daug įdomios informacijos, bet su kai kuriomis autoriaus mintimis ir išvadomis nesutinku. Todėl prie vertimo pridėsiu savo pastabas ir pamastymus, o kas teisus, palieku spręsti skaitytojams.

Vertimas

Ubago lobis

2003 metų liepos mėnesį Nemunaičio bažnyčios šventoriuje rastas dvidešimties XVII amžiaus monetų lobis.

Monetos buvo suvyniotos į popierinį ritinėlį, panašiai, kaip dabar vyniojami saldainiai. Ant ritinėlio galuose buvusių monetų išliko prilipusio popieriaus su juodu rašalu rašyto teksto likučiais. Monetų bendras svoris 21,16 gramo. Skaityti toliau »

I.Gasperavičiūtė: Berznyke niekinama Lietuva

Kaip paaiškinti, kodėl yra taip, kad nors pas mus, Suvalkų krašte, vyksta tiek daug kultūrinių renginių, taip sparčiai nutautėjame?“ – retoriškai klausia Lenkijos lietuvių žurnalo „Aušra“ vyr. redaktorė Irena Gasperavičiūtė.

„Aušros“ redaktorės nuomone, koncertų ir renginių gausybė nestabdo Seinijos lietuvių asimiliacijos. Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, lietuviais užsirašė maždaug 5000 gyventojų (apie 16 proc. mažiau nei prieš 10 metų). Yra įvairių priežasčių, dėl kurių žmonės bijo arba nenori prisipažinti esą lietuviai. Viena iš jų vadinasi Berznykas. Skaityti toliau »

Knyga apie Alytaus šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istoriją

Šarūnas Šimkevičius

Istorijos mylėtojus turėtų sudominti viena knyga. Tai Anelės Šmigelskaitės-Kalašnikovienės „Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija“.

Anelė Kalašnikovienė savo pirmąsias publikacijas pradėjo rašinėti dar mokyklos laikais, apie 1968 metais. Kadangi tuo metu nemažai sportavo, tai vietos laikraštyje „Komunistiniame rytojuje“ pasirodydavo jos žinutės apie sportą. Rašydavo ji ir kitomis temomis iš mokyklos gyvenimo, kaip apie skaitovų konkursą. Skaityti toliau »

Pašto ženkluose randu Lietuvą

Sigitas Birgelis

Prieš 30-40 metų Punsko ir Seinų krašte pašto ženklus rinko ir maži, ir suaugusieji. Filatelija buvo, bent jau Lenkijoje, labai populiari. Pasikeitė viskas, tarp kitko, žmonių susidomėjimai ir aistros. Šiais laikais, kai pasaulį užvaldė kompiuterizacija ir internetas, vis mažiau žmonių naudojasi tradicinio pašto paslaugomis, dominuoja elektroniniai laiškai, kai vis daugiau gaunama laiškų be ženklų, tik su antspaudu, filatelistų liko nedaug. Bet jų yra. Skaityti toliau »

Kaip okupantai Alovės valsč. pinigus „keitė“

Gintaras Lučinskas

Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Alytaus apskrities viršininko įstaigos fonde, Policijos skyriaus 1940 m. byloje saugomas Alovės nuovados viršininko raportas, kuriame aprašoma, kaip Raudonosios armijos karys Alovės valsčiuje, Venciūnų kaime ūkininkams pinigus "keitė". Skaityti toliau »

Archeologiniai tyrinėjimai prie Alovės

Pernai vasarą, raszo „Vilenskij Viestnik“, narys Petersburgo geografiszkos draugystes, E. Volteris, važinėjo į Lietuvą dėl archeologiszkų tyrinėjimų. Jisai apvažiavo daugelį vietų Vilniaus gub.

Nemunaicziuose, Traku pav., ant kalno vadinamo „Jurgiszkiu rėvas“ isžiurėjo stovyklą žmogaus akmeninio amžiaus; rado daug titnaginių vylyczių, peilių ir skaptukų. Nuo žmonių Volteris gavęs akmeninį kirvį (Perkuno kulka). Netoli Nemunaiczių ant senovės kapinių po piliakalniu rado vieną sidabrinį pinigą 16 amž., bronzinį žiedą ir sidabrinį retežėlį. Senovės kapinės da yra už trijų viorstų nuo Nemunaiczių, netoli Vengelionių kaimo ir už Kastriszkių. Tenai parodo Perkuno kalną, o pakelėje ant Einorų gulį trys akmenys; ant vieno ęsas iszkirstas kryžius su dviem brukszneliais skersai. Isztyrinejimui Nemumaicziuose daug padėjęs kun. Pankevyczia. Skaityti toliau »

„Nėra nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės…“

Zigmas Vitkus

Mūsų fronto kariuomenė, vykdydama Vyriausiojo Kariuomenės Vado, Sovietų Sąjungos maršalo draugo Stalino įsakymą, šiandien pereina į ryžtingą priešo puolimą. Mes einame į Rytų Prūsiją. Išmušė valanda, kai Raudonoji armija istorinę kovą už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę perkelia į hitlerinės Vokietijos teritoriją, į fašistinio žvėries urvą. 3-iojo Baltarusių fronto kariams teko didžiulė garbė pirmiesiems įžengti į Vokietijos žemę, kad kartu su visa Raudonąja Armija pribaigtų sužeistą vokiečių žvėrį ir įtvirtintų ilgaamžę rusų ginklo garbę. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas