Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Tragiški likimai: policininkas Petras Jakubauskas

Gintaras Lučinskas

Petras Jakubauskas gimė 1910 m. gegužės 7 d. Alytaus apskr., Merkinės mstl., Felikso Jakubausko ir Agotos Lukoševičiūtės šeimoje. Mokėsi ir baigė Merkinės pradžios mokyklą. Vėliau išmoko šaltkalvio amato. Nuo 1927 06 27 iki 1933 08 13 dirbo Merkinės savivaldybės ugniagesių komandoje, vykdydamas dešimtininko pareigas, o nuo 1933 08 13 priimtas į Merkinės šaulių būrio ugniagesių komandą. 1931-1933 metais, atlikdamas karinę prievolę, tarnavo Lietuvos kariuomenės Karo aviacijoje eiliniu, kur taip pat priklausė Karo aviacijos ugniagesių komandai. 1935 01 22 Petras Jakubauskas priimtas į Lietuvos šaulių sąjungą, Alytaus XIX rinktinę, Merkinės 21 būrį.

Saugodamas žmonių gyvybes, P. Jakubauskas buvo aktyvus gaisrininkų būrio narys. 1935 05 18 Lietuvos Ugniagesių organizacijų sąjungos (LUOS) pirmininko įsakymu Nr. 10 už nuopelnus ugniagesyboje apdovanotas III laipsnio garbės ženklu (bronzos medaliu) „Artimui pagelbon“ Merkinės šaulių ugniagesių komandos kirvininkas Petras Jakubauskas.

Iki sovietų okupacijos P. Jakubauskas tarnavo policininku Alytaus policijos nuovadoje, vėliau okupantų iš tarnybos buvo atleistas.

Prasidėjus Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, 1941 06 23 Merkinėje įsisteigė Tautinis lietuvių komitetas, kurio pirmininku buvo išrinktas mokytojas Kazys Valiukas (g. 1908). Komiteto valdyba Merkinės nuovados policijos viršininku paskyrė Juozą Kvaraciejų (g. 1908), kuris suformavo nuovados pareigūnų sąstatą iš 14 policininkų, jų tarpe buvo ir vachmistras Petras Jakubauskas.

1943 m. pabaigoje – 1944 m. pradžioje Merkinės apylinkėse labai suaktyvėjo raudonųjų partizanų veikla. Jie terorizavo ir apiplėšdavo kaimų gyventojus, žudė lietuvių administracijos pareigūnus.

Štai kaip vienas toks susirėmimas, kurio metu žuvo policininkas P. Jakubauskas, aprašomas Alytaus apskrities policijos vado raporte (kalba netaisyta – aut. past.):

Alytaus Apskrities Policijos vadas

Nr. 820

Alytus, 1944 m. kovo mėn. 1 d.

Ponui Alytaus Apskrities Viršininkui

Š. m. vasario mėn. 29 d. Merkinės policijos punkto vedėjas Stasys Ignotas su 16 policijos pareigūnų, sekdamas banditų pėdomis juos užtiko Merkinės val. Pelekiškių km. pas ūkininką Kazį Golumbauską (Pol. Qw 987, viršuj, dešinėj, šalia Zakavolių km.). Supant sodybą, banditai pradėjo šaudyti per gyvenamo namo langus iš kulkosvaidžių, mašinpistolių ir šautuvų. Taip pat iš gretimai esančių sodybų ir netoli esančio miško banditai atidarė kulkosvaidžių ir šautuvų ugnį. Laike kautynių, kurios truko apie pusantros valandos, buvo nukautas Merkinės policijos punkto vachm. Jakubauskas Petras, vadovavęs grandžiai, ir sužeisti Merkinės punkto polic. Sinkevičius Eugenijus į petį ir pagelbinis neapmokamas polic. Sinkevičius Julius į ranką. Iš banditų pusės buvo nukauti du vyrai ir viena moteris. Be to du banditai buvo paimti į belaisvę. Paimtų į belaisvę žodžiais, žuvo jų grupės vadas vadinamas „Briedžiu“, banditas Juozas ir rusė banditė Anuška, jų pavardės nežinomos. Sulaikytieji banditai yra Gordeičikas Leonas, rusų tautybės, kilęs iš Merkinės mst. ir Kaveckas Juozas, kilęs iš Alytaus mst., dezertyravęs iš savisaugos dalinių. Laike kautynių dar du banditai buvo sužeisti, kuriuos jų draugai nusigabeno į Subartonių mišką. Negalint prieiti prie banditų užimtų trobesių, buvo padegtas Golumbausko tvartas. Kvočiant suimtuosius banditus, paaiškėjo, kad į šią banditų grupę verbavo ir kvietė prisidėti įvairius asmenis Alytaus miesto gyventojas Dumbliauskas Ignas ir Kielius Stasys, kurie suimti ir kartu su sulaikytais patalpinti į Alytaus kalėjimą, užskaitant Saugumo Policijos Alytaus Rajono Viršininko žinioje. Persekiojant banditus policija atsivijo į Subartonių mišką. Vakaro tamsoje jų pėdsakai buvo pamesti. Banditų persekiojimas vykdomas toliau.

Policijos vadas (parašas)

Sekretorius (parašas)

Petras Jakubauskas nebuvo vedęs. Jo gyvenimas paženklintas noru tarnauti kitiems, savo kraštui, Tėvynei. Palaidotas Merkinės kapinėse.

Šaltiniai ir literatūra:

1. LCVA, f. 561, ap. 13, b. 214.
2. LCVA, f. 561, ap. 17, b. 138.
3. LCVA, f. 561, ap. 17, b. 148, l. 125.
4. LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 19, l. 1.
5. LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 27, l. 141, 142.
6. LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 129, l. 54, 68.
7. Ugniagesis, 1935 m., Nr. 6, p. 21.
8. Kavaliauskas Vilius. Už nuopelnus Lietuvai. – Vilnius, II dalis, 2003, p. 659.
9. Merkinės parapijos mirimų knyga 1944 m., akto įrašo Nr. 17.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas