Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Iškilmingai paminėti žuvę dėl laisvės Leipalingy

1923 m. žiemą ypatingai buvo įsismarkavę lenkų partizanai. Jų lizdas buvo Varviškėj (Kapčiamiesčio valsč.). Apie 300 gerai ginkluotų vyrų, puldavo Didžiasalio, Leipalingio, Lipliūnų, Paliepio, Kapčiamiesčio, Kučiūnų ir net Veisėjų apylinkių gyventojus, o ypač šaulius. Plėšimai, žudynės kartojos beveik kas diena. Nepakeldami bjauraus teroro, vietos gyventojai susibūrė į šaulių būrius ir, po daugelio sunkių kovų, netekę narsiausių vyrų, lenkų partizanus išsklaidė ir likvidavo jų bandas 1923 m. kovo 23 d. Šitų įvykių ir žuvusių karžygių dešimties metų sukaktuvių minėjimas, šaulių suruoštas, buvo Leipalingio miestely kovo 25 d.

Rytą miestelis pasipuošė tautiškomis vėliavomis. Dešimtą valandą prie paminklo žuvusiems organizuotai atvyko Leipalingio šaulių kuopa: Jovaišių, Sankonių, Paliepio, Didžiasalio ir Lipliūnų šaulių būriai, Leipalingio vidurinė mokykla, pradžios mokykla, pavasarininkų kuopa ir kelių tūkstančių žmonių minia.

Šventę pradėjo A. Laukaitis. Grojant orkestrui tautos himną buvo iškelta tautinė vėliava. Šventei ruošti komiteto pirmininkas šaulys – mokytojas Markauskas pasakė kalbą. Bažnyčioje pamaldas laikė Leipalingio vidurinės mokyklos direktorius kun. Čepulis. Pamokslą pasakė kun. Šukys. Po pamaldų visi organizuotai nuvyko į Leipalingio parapijos kapines, kur palaidoti žuvę šauliai ir kariai. Labai gražus ir jausmingas kun. Šukio pamokslas visus sujaudino. Ant žuvusių kapo sudėjus vainikus, eisena sugrįžo į miestelį prie paminklo. Kovų dalyvis mokytojas F. Sidaravičius laikė paskaitą plačiai nušviesdamas 1923 metų įvykius. Rinktinės vadas kap. Aksomaitis savo kalboje priminė lietuvių tautos vieningumą kovose dėl laisvės. Toliau kalbėjo kovų dalyviai V. Nenortas ir J. Vailionis.

Šaulys mokytojas Markauskas šventei ruošti komiteto vadu padėkojo organizacijoms už dalyvavimą iškilmėse. Grojant tautos himną, vėliavą nuleidus, šventė buvo baigta.

 Kęstutis

 „Trimitas“, 1933 m. balandžio 6 d., Nr. 14, p. 268.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas