Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Kautynės Rakatanskų kaime

Rakatansku

1946 metų lapkričio mėn. 14 d. į Rakatanskų kaimą atvyko 47-ių partizanų grupė, turėdama tikslą įvilioti okupacines pajėgas į pasalą ir jas sunaikinti. Dalinys susidėjo iš trijų būrių: pirmam būriui vadovavo Šarūnas(15 vyrų), antram – Lordas (Geležinio Vilko Grupė, 18 vyrų), trečiam – Šturmas (Valkininkų valsčiaus partizanai,14 vyrų). Operacijai vadovavo laikinai einantis Merkio Rinktinės 3-io Bataliono vado pareigas Jonas Jakubavičius-Rugys ir ypatingai įgudęs kovinėse operacijose Vaclovas Voveris-Žaibas.

Rugys partizanams išdėstė kur jiems reiks užimti pozicijas ir kaip susitvarkyti. Tada Žaibas įsakė likviduoti Purvelių kaime šnipą Igną Sarapinavičių, kuris gyveno už 500 m nuo partizanų buvimo vietos. Apie 14 valandą dienos šnipas buvo likviduotas. Kitą rytą (1946-11-15) Sarapinavičiaus žmona išvažiavo į Daugus pranešti apie įvykį. Apie 11 val. partizanų žvalgas pranešė, kad pastebėjo atvažiuojant mašiną su kariškiais.

Partizanai užėmė pozicijas, bet rusai sustabdė mašiną anksčiau ir užėjo pėstute pas vieną ūkininką. Įvertinę situaciją vadai greit pakoregavo užimamas pozicijas. Deja, partizanui Liūtui netyčia išėjo nuspaust gaiduką ir nuaidėjo šūvių papliūpa. Čekistinės kariuomenės grupė, susidėjusi iš 20 asmenų ir vadovaujama Daugų MVD valsčiaus poskyrio viršininko vyr. ltn. Derkousovo, pradėjo atakuoti tą aukštumėlę, kur pasigirdo papliūpa. Bet partizanai pradėjo juos supt ir niokot. Kautynės tęsėsi apie dvi valandas. Rusai gynėsi narsiai, ką pripažino ir patys partizanai. Kautynių rezultatai buvo tokie: žuvo Valkininkiečių partizanų vadas Antanas Radžius-Šturmas (pasižymėjęs savo partizanavimo laikotarpiu ypatinga narsa) bei buvo sužeisti trys partizanai – Balys, Vytenis ir Nykštaitis.

Priešo nuostoliai: žuvo 5 stribai (kurių identifikuoti nepavyko), 5 karininkai:
1. MVD Daugų VP virš. vyr. ltn. Derkousov.
2. Daugų MVD VP BB oper. įgaliotinis j. ltn. Bunevičius.
3. Daugų MGB VP oper. įgaliotinis vyr. ltn. Kurenev.
4. 4-os vidaus kariuomenės divizijos 34-o motošaulių pulko 7-os kuopos vadas Judin Sergei Ivanovč (g.1915)
5. 7-os kuopos medicininės tarnybos j. ltn. Bandurin Nikolaj Kirilovič(g.1922).
Taip pat žuvo 8-uoni vidaus kariuomenės 34-o motošaulių pulko 7-os kuopos eiliniai ir seržantai:
1. eilinis Garipov Chanafa (g.1918).
2. eilinis German Ivan Ivanovič (g.1922).
3. eilinis Kupriakov Jegor Dmitrijevič (g.1927).
4. eilinis Dmitrijev Michail Vasiljevič (g.1927).
5. eilinis Lysun Nikolaj Basiljevič (g.1925).
6. eilinis Panfiorov Aleksej Lukjanovič (g.1926).
7. jaun. seržantas Pančenko Michail Petrovič (g.1922).
8. vyr. seržantas Lukjanov Viktor Andrejevič (g.1922).

Dviems veikėjams pasisekė pasprukt. Partizanai užgrobė 2 lengvuosius kulkosvaidžius, 7 rusiškus automatus, 8 šautuvus,4 koltus ir 1 naganą bei 25 granatas.

Fotografijoje guli antras iš kairės – Vaclovas Voveris-Žaibas (juodaplaukis).

Šaltiniai: J.Starkausko knyga "Stribai" ; knyga "Lietuvos partizanų DAINAVOS APYGARDA" ; kai kurie šovinistiniai rusiški portalai.

Amžina Garbė Didvyriams !!!

http://www.facebook.com/pages/Mi%C5%A1ko-broliai/308129292622227

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas