Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Kariuomenės ir šaulių Alytaus smulkioji spauda

Šarūnas Šimkevičius

2013 04 24

Untitled-Scanned-07Kariai ir šauliai Alytuje tarpukariu leido net ir savo periodinę spaudą. Tačiau šiame tekste pateikiami smulkieji spaudiniai. Įdomu, kad kariškiai tarpukariu spaudai ir knygai skyrė labai didelį dėmesį. Pavyzdžiui, šauliams buvo privaloma prenumeruoti „Trimitą“, atleisdavo nuo šios prievolės tik neturtinguosius šaulius. O ir tokiems dažnai paaukodavo prenumeratai asmeninius pinigus būrių vadai, ar tai būdavo padaroma už būrio lėšas.

Labai aktyviai kūrėsi kariškių bibliotekos. 1930 m. kariuomenės dalyse buvo 32 bibliotekos su 48810 tomų. 1931 m. jau 51210 tomų. Didžiausią biblioteką turėjo 9 pėstininkų pulko – 4720 tomų. 2 ulonų pulko biblioteka taip pat įvardijama kaip viena didžiausių, esanti 3 vietoje – su 2549 tomų. 1932 m. kariuomenės bibliotekose buvo 58.027 tomai knygų. Daugiausia knygų turėjo 9 pėstininkų pulkas: 5020 tomų. 2 ulonų pulkas buvo trečioje vietoje su 3416 knygų. Iš viso kariuomenės dalyse buvo 32 bibliotekos. Visose 47 bibliotekose 1937 01 01 buvo 83628 knygų. Stambiausias bibliotekas turi 9 pėstininkų pulkas (6719) ir karo ligoninė (4610).

Šauliai taip pat neatsiliko bibliotekų kūrime. Šaulių būriuose 1933 m. iš viso yra 515 bibliotekų. Knygų iš viso 48 618. 1935 m. iš viso bibliotekų šaulių būriuose yra 614. Knygų skaičius 72042. Nemajūnų būrys 1935 m. savo bibliotekėlei pirko apie 50 vertingų knygų. Pinigų tam reikalui paaukojo šauliai mokytojas V. Slančiauskas su žmona. Visos knygos gražiai, stipriai įrišamos. Knygoms įrišti įrankius padarė J. Alesius. Strumbagalvės šaulių bibliotekoje 1935 m. buvo apie 400 knygų. Gražiai veikė Radziškės skyrius, kuris turėjo biblioteką, kuriai vertingų knygų yra paaukoję kapitonas Malijonis, mokytojas Savukynas ir šaulys Stakauskas.

1. Šių metų lapkričio mėn. 2 d. Alytaus apskr. komendantūroje bus priimami į aviacijos puskarininkių lakūnų ir mechanikų mokyklos lakūnų kursus skyrių mokiniai – kandidatai […]. Adm. Kapitonas Galinaitis L. e. apskrities komendanto p. – Alytus (Sluckio sp.). Popierius žalsvos spalvos. [AKM GEK 22916].

2. Alytaus visuomenei! Š.m. gegužės mėn. 14 d. Alytuje numatoma pravesti priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos pratybas. – Alytus (Sluckio sp.). [AKM GEK 22895].

3. 19 šaulių rinktinės / 22 Miklusėnų šaulių būrio / nario mokesniui išrinkti kvitų / knygelė / Pradėta 1932 01 01. – 50 sunumeruotų lapų. [knygelė]. [Petro Dumbliausko kolekcija].

4. Gerbiamoji Alytaus Visuomene! Kviečiama dalyvauti Kariuomenės įžengimo į Vilnių 14 metų sukakties minėjime ir prisidėti prie Vilniaus Geležinio fondo. – Alytus, 1934 08 23: V.G.F. Alytaus Apygardos Komitetas (Alytaus sp.). [AKM GEK 22933].

5. Liudijimas Nr. 845. Šiuo liudijama, kad Bieliauskas Antanas, sūn. Juozo gimęs 1913 metais II pusm, Miroslavo valsčiaus, Miroslavo kaimo [spausdintas žodis „kaimo“ ranka išbrauktas ir įrašyta „m.“] gyventojas, š. m. rugsėjo mėn. 21 d., stojęs Alytaus miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijon karinės prievolės atlikti, einant „Ligų ir kūno trūkumų sąrašo“ A…59 punktu rastas karo tarnybai netinkamas ir pasirėmus karinės prievolės įstatymo 25 § raide „a“ nuo karo tarnybos visai atleistas. Komisijos Pirmininkas [ir parašas]. Sekretorius [ir parašas]. 1935 m. rugsėjo mėn. 21 d. Apvalus antspaudas: V.R.M. Alytaus Apskr. Naujokų Ėmimo Komisija. Viduryje: Vytis. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].

6. L. Š. S. Alytaus XIX rinktinės teatro direkcija 1935 01 05 II ulonų L.D.K.B. pulko salėj, o 6 d. pradžios mokyklos patalpose rengia viešus vakarus. – Alytus (Alytaus sp.). Popierius gelsvos spalvos. [AKM GEK 22933].

7. L. Š. S. / 19 Rinktinės / vadas / 1933 04 08 / 1223 Nr. / Alytus. / Į Nr. 40 / Byla Nr. … Pavergtas Vilnius – Vaduokim jį! [Įsakymas Miklusėnų š. b. vadui]. [Petro Dumbliausko kolekcija].

8. Pavergtas Vilnius – Vaduokim Jį! / Lietuvos šaulių sąjungos / 19 rinktinė / Alytus, Pontonų kareivinės. Telefonas 106. [vokas, adresuotas Miklusėnų būrio vadui]. [Petro Dumbliausko kolekcija].

9.  Šaulių namai / šaulių klūbas / Alytus / tel. 100. [kartono segtuvas, užrašas viršelio 1 puslapyje. Greičiausiai buvo skirtas Alytaus šaulių namų atidarymo iškilmėms, viduje turėjo būti spausdintas kvietimas]. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].

PrintProjektą „Pažinkime Dzūkijos praeitį interneto puslapiuose“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas