Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Alytaus savivaldybių smulkioji spauda tarpukariu

Šarūnas Šimkevičius

2013 04 27

Untitled-Scanned-05Alytaus savivaldybės tarpukariu leido net ir knyginę produkciją, tačiau šiame tekste apsiribosime smulkiąja spauda. Įvairių Dzūkijos valsčių savivaldybių dokumentai – vieni pačių gausiausių net ir šiandien išlikusių, vis dar naujai kolekcininkų surandamų, ar jau esamų įvairiose kolekcijose dzūkiškų senųjų dokumentų apskritai. Tačiau jie su Alytaus spauda nieko bendro neturi ir mes jų neaptarinėsime. Daugiausia tai įvairaus pobūdžio kvitai, kuriuose vietovė tik įrašyta ranka. Pateikiamas tik vienas šuns registracijos kvitas, kaip pavyzdys. Tačiau tikrų Alytaus savivaldybių spaudinių išlikę labai nedaug. Pateikiama viso tik 12 pavyzdžių. Įdomu, kad palyginti nemaža jų dalis buvo spausdinti dvejose vietinėse spaustuvėse: H. Sluckio ir Alytaus spaustuvėje. Įdomu ir tai, kad Alytaus miesto burmistro antspaudas su 3 lelijomis dar buvo naudotas ir po nepriklausomybės praradimo.

 1. Alytaus apskrities valdyba. / Sąmata darbams … vieškelio Merkinė – Daugai Lesaguro dvaro laukuose šv. Jono tiltui statyti. 193? 4 lapai. [Petro Dumbliausko kolekcija].
 2. Lietuvos respublika. V. R. M. Alytaus miesto burmistras. Nr. 4827. Alytus, 1936 09 15. Pažymėjimas. Šiuo pažymiu, kad dailidė Palekovas Vladas, kiek jis dirbo prie Alytaus miesto savivaldybės skerdyklos statybos, pasirodė blaivus ir savo darbą mokąs amatininkas. Šis pažymėjimas duotas Palekovui Vladui, jam asmeniškai prašant asmens reikalams. Burmistras [Z. Jakulio parašas]. Miesto inžinierius [V. Trečioko parašas]. Apvalus antspaudas: Alytaus miesto burmistras. Viduryje 3 lelijų herbas. Priklijuotas 2 Lt vertės žyminis ženklas. Popierius su vandens ženklais. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 3. Lietuvos respublika. V. R. M. Alytaus valsčiaus savivaldybė. Nr. 3347. Alytus, 1940 06 14. Liudijimas. Liudijama, kad šio valsčiaus Alytaus I kol. gyventojas Polikovas Vladas jokio turto neturi, pragyvena iš padienio uždarbio ir išlaiko 3 šeimos narius, kitų pragyvenimui šaltinių neturi. Pagal viešųjų darbų lėšų gavimui ir naudojimui taisyklių pakeit. 16 (Vyr. žin. Nr. 246) skaitomas I kategorijos. Liudijimas duotas jam asmeniškai prašant, darbo gavimo reikalu. Valsčiaus viršaitis [ir parašas]. Sekretorius [ir parašas]. Apvalus antspaudas: Alytaus Valsčiaus Viršaitis. Antspaudo viduryje vytis. Buvęs dar ir kitas apvalus policijos antspaudas, kuris buvo uždėtas ant žyminio ženklo, o jį nulupus, liko ant popieriaus tik fragmentas. Šis dokumentas nėra spaudinys, rašytas mašinraščiu, tačiau jo kontekstas susijęs su anksčiau pateiktu kvitu, todėl ir pateikiamas. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].
 4. Alytaus miesto rinkikų dėmesiui. Namų savininkų draugijos susirinkimuose tarp kitko buvo nustatyta, kas ateityje labiau būtų reikalinga vykdyti miesto pagerinimui… [raginama balsuoti į Alytaus miesto tarybą už sąrašą Nr. 7]. Alytus, 1934 11 06 (Sluckio sp.). AKM GEK 22928.
 5. Atsišaukimas į Alytaus miesto smulkius namų savininkus, amatininkus bei darbininkus [dėl kandidatų į miesto Tarybą]. – Alytus (Sluckio sp.). Antroje lapo pusėje priklijuotas žyminis ženklas. Popierius rausvos spalvos. AKM GEK 22926.
 6. Skelbimas. Alytaus miesto Tarybos Rinkimų Komisija, pasiremdama vietos savivaldybių įstatymo 226, 227, 228 ir 233 str. skelbia: 1) Rinkimų Komisijos pripažintus į Alytaus miesto Tarybą kandidatų sąrašus, 2) kandidatų sąrašų sujungimus ir 3) laiką bei vietą balsams paduoti. [Dokumente pateikiama iš viso 11 sąrašų, tarp jų daug žinomų alytiškių: mokytojas Kazys Klimavičius, keramikas Vytautas Brazdžius, fotografas Šimelis Abramavičius ir kt.]. Alytaus miesto Tarybos narių rinkimai įvyks š.m. lapkričio mėn. 9 d. nuo 8 val. naujame miesto savivaldybės būste (buv. ugniagesių namuose II aukšte) Vilniaus gatvėj Nr. 14. Alytus: rinkimų komisija, 1934 10 28 (Alytaus sp.). Šiame spaudinyje taip pat rankraščiu kruopščiai surašyta statistika, prie kiekvienos pavardės, balsų skaičius, pabraukti greičiausiai išrinkti kandidatai [nes prie jų užrašyti didžiausi skaičiai], kiekvieno bloko statistika. Buvo balsuot 17748. Skaičiavo K. Klimavičius [beje, jo pavardė irgi pabraukta]. AKM GEK 3090.
 7. Įsakymas privalomas Nr. 2. Alytaus miesto burmistras skelbia, kad 1935 12 03 Alytaus miesto taryba, remdamasi „Įstatymu apie savivaldybių privalomų įsakymų leidimą ir papildymą (Vyr. žin. Nr. 2), „Vietos savivaldybės įstatymu“ (Vyr. žin. Nr. 356, str. 3 ir str. 19) ir „Skerdyklų ir mėsos priežiūros įstatymu“ (Vyr. žin. Nr. 337, str. 13 ir 35), Alytaus mieste gyvuliams skersti, mėsai prižiūrėti ir mėsos bei jos gaminių prekybos įmonėms tvarkyti, leidžia šį privalomą įstatymą. Miesto burmistras Z. Jakulis. Alytus, 1936 01 10 (H. Sluckio sp.). AKM GEK 6839.
 8. Įsakymas privalomas Nr. 12. Alytaus miesto turgavietėse ir viešose vietose prekybai tvarkyti (Vyr. žinių Nr. 605, II dalis). Miesto burmistras Z. Jakulis. Įsakymas susideda iš 20 punktų. Alytus, 1939 11 25 (H. Sluckio sp.). AKM GEK 6840.
 9. Kreipimasis. Į Alytaus visuomenę! Įsivyravęs paprotys elgetauti išugdė eibes elgetų profesionalų […]. Burmistras Z. Jakulis, kun. kap. Jonaitis – komiteto pirmininkas. Kviečiama apsidėti mokesčiais vargšams išlaikyti. Alytus, 1936 03 22 (H. Sluckio sp.). AKM GEK 2543.
 10. Kvitas Nr. 697. Dienyno eil. Nr. 1934 05 08 Alytaus miesto sav – bės kason priimta iš pil. Gudmano Stasio [pavardė ištrinta] už savivaldybės organizacijos atskirą darbą 1 Lt. Blanke vardijami ir kiti mokesčiai: traktieriaus verslo, mokestis už skelbimų lipdymą nustatytose vietose ir kt. Apvalus  antspaudas: Alytaus miesto valdyba. Viduryje 3 lelijų herbas. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija]
 11. Pirkimo lapas Nr. 743. Lapo savininko pavardė ir vardas… Kokoška Karolis. Amžius… 40 m. gyv. vieta… Alytus, Šilelio gv. 21 nr. dokumento Nr.567422. Šeimos narių pavardės, vardai ir dokum. Nr. Nr. …1. žmona Marijona 37 m. 2. s. Bronius 17 m. 3. d. Anelė 13 m. Kas pirkta. Pirkimo lapą išdavė… V. Aleknavičius [parašas]. Alytaus miesto burmistras. Alytus, 1941 09 17. Apvalus antspaudas: Alytaus miesto burmistras. Viduryje 3 lelijų herbas. Blanko tekstas abiejose pusėse [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija].     
 12. Skelbiama visų žiniai, kad Alytaus Apskrities valdybai reikalinga 600 erdmet. Ąžuolinių, skroblinių, beržinių, alksninių, pušinių ir eglinių malkų. – Alytus (Sluckio sp.). AKM GEK 22922.
 13. Kvitas Nr. 439. 1930 02 15 Balbieriškio valsč. Valdybos kason priimta iš Bartkevičius Simas Vaivos k. už šunes registracijos mokesnis. 1.50 Lt. Iždininkas [ir parašas, neišskaitytas]. Apvalus  antspaudas: Balbieriškio valsčiaus valdyba. Viduryje: Vytis. [Šarūno Šimkevičiaus kolekcija]. Tai nėra Alytaus krašto spaudinys, pateikiamas kaip iliustracija išlikusios gausios savivaldos dokumentų grupės.

Print Projektą „Pažinkime Dzūkijos praeitį interneto puslapiuose“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas