Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Pogrindinės organizacijos narys Petras Karkauskas (1916–1945)

Gintaras Lučinskas

2013 05 22

P.Karkauskas-1

P. Karkauskas. Merkinė, 1937 m.

Petras Karkauskas gimė 1916 m. birželio 27 d. Alytaus apskrityje, Merkinės valsčiuje, Kampų kaime, ūkininkų Augusto Karkausko ir Monikos Luščinskaitės šeimoje. Be jo šeimoje dar augo sesuo Ona (g. 1910), broliai Vincas (g. 1914) ir Vytautas (g. 1924). Petras mokėsi Merkinės vls. Savilionių pradinėje mokykloje, kur baigė 3 skyrius.

Nuo 1937 m. lapkričio 1 d. iki 1939 m. birželio 10 d. P. Karkauskas tarnavo Lietuvos kariuomenės 9-ajame pėstininkų LK Vytenio pulke, Marijampolėje. Baigęs mokomosios kuopos kursą įvertinimu „gerai“, buvo perkeltas tarnauti į 9-ąją kuopą. 1938 m. liepos 4 d. suteiktas grandinio laipsnis, nuo spalio 28 d. ėjo kuopos ginklininko pareigas, o lapkričio 23 d. jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Grįžęs iš kariuomenės, ūkininkavo Savilionių k., kur tėvai turėjo 8 ha žemės.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, P. Karkauskas į pogrindinę „Geležinio Vilko“ organizaciją įstojo 1940 m. lapkričio 15 d., buvo paskirtas GVLP Merkinės apygardos Savilionių k. skyriaus vadu. Gaudamas nurodymus iš GVLP ryšininko pusbrolio Vytauto Baryso (gyv. Navasodų k.), P. Karkauskas į organizaciją įtraukė 5 naujus narius, organizavo antisovietinių proklamacijų platinimą, rengė nelegalius susirinkimus, rinko lėšas ir ginklus būsimam sukilimui. Pats turėjo pistoletą ir medžioklinį šautuvą. Prasidėjus karui, P. Karkauskas dalyvavo Merkinės tautinio lietuvių komiteto veikloje.

P.Karkauskas-3

P. Karkauskas Lietuvos kariuomenėje. Marijampolė, 1938 m.

1943 m. gruodžio 27 d. Petras Karkauskas susituokė su Ona Rimašauskaite (g. 1920). 1944 m. gimė sūnus Juozas.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1944 m. rugsėjo 30 d. P. Karkauskas buvo suimtas 11-osios gvardijos armijos kontržvalgybos „Smerš“ skyriaus kariškių ir apkaltintas pagal RSFSR BK 58-1a, 19-58-2, 58-10, 58-11 str. Kalintas Merkinėje, Pravieniškėse, Vilniuje.

1944 m. spalio 29 d. 11-os gvardijos armijos Karo tribunolo uždarame teismo posėdyje, kuriame buvo teisiami 26 buvę GVLP aktyvistai, P. Karkauskas pagal RSFSR BK 58-2 str. nuteistas 7 m. lagerio ir 3 m. buvo atimtos pilietinės teisės bei konfiskuotas turtas.

1945 m. balandžio 25 d. P. Karkauskas mirė Oršos (Vitebsko sr., Baltarusija) persiuntimo-paskirstymo kalėjime. Palaidojimo vieta nežinoma.

P.Karkausko pazymejimas

P. Karkausko laisvės kovų dalyvio pažymėjimas.

1991 m. vasario 7 d. Petras Karkauskas Lietuvos Aukščiausiojo teismo reabilituotas – pripažintas nekaltas ir neteisėtai represuotas.

2003 m. balandžio 9 d. LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija suteikė P. Karkauskui laisvės kovų dalyvio statusą (po mirties).

 

Šaltiniai ir literatūra:

1. LCVA, f. 745, ap. 3, b. 4398, l. 1–2.

2. LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. P-16449, t. 4, l. 7, 14v., 30v.

3. Ten pat, b. Nr. 2817/3.

4. LVIA, f. 1541, ap. 1, b. 52, l. 157.

5. 1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai. – Vilnius, 1993, p. 75–76.

6. 1989 05 29 VRM archyvinė pažyma Nr. 6/6-8819.

7. Alytaus r. CMS duomenys.

8. Žmonos Onos Karkauskienės (Rimašauskaitės), gyv. Alytuje, 2002 m. suteiktos žinios.

PrintProjektą „Pažinkime Dzūkijos praeitį interneto puslapiuose“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas