Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijos šventė Onuškyje

iGKQVVT4ATremtinių ir partizanų palikuonių asociacija, įkurta 2012 metų kovo 30 dieną, šiais metais paminėjo  vienerių metų sukaktį ir šventiniam susibūrimui pasirinko Onuškio miestelį, mokantį saugoti istorinę atmintį.

Į šventinį renginį atvyko asociacijos nariai, tremtį patyrę onuškiečiai, Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Trakų 6-osios kuopos šauliai Gediminas Ramoška, Virginijus Baranauskas, Vidas Urbonavičius, Edvardas Zakaržauskas, Lietuvos laisvės kovotojas Stanislovas Baltrūnas, Seimo narė Vincė Vaidilutė Margevičienė. Susirinko aktyvūs Onuškio bendruomenės nariai.

Pagerbdami kovotojus už Lietuvos laisvę asociacijos nariai prieš šv. Mišias uždegė žvakutes ir padėjo gėlių prie paminklo rezistentams senosiose Onuškio kapinėse, prie tremtinių atminimui skirto kryžiaus ir ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko kapo Onuškio bažnyčios šventoriuje.

Onuškio šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje mišias už tremtinius, politinius kalinius, kalintus lageriuose, kunigus ir tremties metu nukentėjusius visus geros valios žmones aukojo vyskupas Juozapas Matulaitis. Mišiose dalyvavo ir krikščioniškąsias vertybes išsaugoti paragino disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kunigas altaristas Ignas Kavaliauskas, klebonas Algimantas Gaidukevičius. Giedojo Gražinos Kulbickienės vadovaujamas bažnyčios choras.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi Onuškio miestelio aikštėje. Iškėlus trispalvę ir sugiedojus „Tautišką giesmę“, šventės dalyvius pasveikino tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijos vadovas Kęstutis Grudzinskas, Seimo narė V. V.  Margevičienė, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė.

Koncertinėje programoje skambėjo onuškiečių merginų Miglės ir Lauros atliekamos dainos. Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinio moterų etnografinis ansamblis pristatė muzikinę-literatūrinę kompoziciją, savo sukurtą eilėraštį apie tremtinius perskaitė Julija – mažoji asociacijos narė. Koncertą papuošė populiaraus atlikėjo Arvydo Vilčinsko atliekamos dainos. Savo prisiminimais dalinosi Eugenijus Cibarauskas, devynerių metukų 1941 metais išvežtas iš Onuškio į Sibirą. Tą dieną buvo ištremtos viršaičio Antano Petrausko, mokyklos vedėjo Donato Staniūno, mokytojos Reginos Okunevičienės ir Eugenijaus Cibarausko šeimos. 

Vėliau pasikalbėti, prisiminti tremties akimirkas, bendrauti ir pasiklausyti dusmeniškių dainų šventės dalyviai persikėlė į Trakų kultūros rūmų Onuškio padalinio salę.

 Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacija siekia išsaugoti tautos istorinę praeitį. ,,Juk tremtinių ir partizanų karta jau išeina anapilin, išsineša ir prisiminimus, kurie dažnai lieka neperduoti jaunajai kartai, todėl privalome vienytis ir siekti išsaugoti tai, kas negrįžtamai slenka į praeitį”,– sakė asociacijos pirmininkas Kęstutis  Grudzinskas.
 
Asociacijos veikloje aktyviausiai dalyvauja alytiškiai. Jauniausias narys yra vos penkerių metų, vyriausiajam – 85-eri. Į asociaciją susibūrė žmones, kurių artimieji buvo tremtyje arba kas nors iš artimų žmonių buvo partizanai. Ypač tikimasi ir norima pritraukti kuo daugiau jaunų, neabejingų mūsų tautos istorijai žmonių. Juk jaunimas – tautos ateitis.
  Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijos tikslas – perduoti Lietuvos jaunimui vyresnės kartos patriotizmo jausmą, dvasinę stiprybę, meilę Lietuvai ir kovinį jausmą ginant Tėvynę.  Asociaciją įkūrė K. Grudzinskas – tremtinio Jono Grudzinsko sūnus. Ši mintis kilo bendraujant kartu su močiute Elena Grudzinskiene. 
  
„Norime, kad nebūtų užmiršti mūsų senolių prisiminimai ir kančios. Jie kovojo ir gynė savo gimtinę Lietuvą. Svarbu, kad  jaunoji karta tai žinotų. Kadangi asociacija jauna, didelių darbų dar nenuveikėme. Bet mes dideliais žingsniais einame į priekį ir siekiame didelių tikslų. Siekiame, kad apie mus sužinotų ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse, kad asociacija tobulėtų ir kad gyvuotų ilgus metus. Mums svarbu, kad mūsų palikuonys būtų laisvi, mylėtų ir gerbtų laisvę ir toliau siektų aukštų tikslų”, – sakė asociacijos pirmininko pavaduotojas Edvardas Jankeliūnas. 

Asociacija dalyvauja įvairiuose renginiuose, daugėja jos  narių. Šių metų susibūrimas Onuškyje paskatino mus visus dar kartą pamąstyti apie šalia mūsų gyvenančius tremtinius ir politinius kalinius, kovojusius už mūsų visų laisvę ir saugoti tradicines vertybes, prisiminti netolimą praeitį ir paskatinti ja domėtis jaunimą.

Liuda Korsanovienė
Visuomeninės organizacijos „Onuškio bendruomenė“ pirmininkė
Trakų kultūros rūmų Onuškio padalinio administratorė

Nuotr.: Akimirkos iš Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijos šventės Onuškyje.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas