Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Paroda „1863 metų sukilimo dalyvių gyvenimo vaizdai dokumentuose“

Herbas1

1863 sukilimo meto piešinys, simbolizuojantis Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos draugystę ir vienybę su neišaiškintų asmenų parašais.
LMAVB RS F 37-111279

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – viena didžiausių dokumentinio paveldo saugyklų Lietuvoje, kurioje gausu dokumentų, atspindinčių visus 1863 m. sukilimo etapus. Kiekvienas besidomintis gali susipažinti su sukilimo istoriją liudijančias dokumentais: nuo 1861 m. baudžiavos panaikinimo reformos rengimo, apie politinius įvykius Lietuvoje ir Lenkijoje 1859–1862 m. pasakojančių iki sukilimo numalšinimą ir pasekmes menančių dokumentų. Šios parodos tikslas – atskleisti ne pačius istorinius faktus, bet už jų esantį žmogų: jo kasdienio gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius, asmeninius išgyvenimus, to meto socialines bei kultūrines aktualijas.

Parodoje eksponuojami ne tik sukilimui vadovavusių asmenų: Konstantino ir Juozapo Kalinauskų, Antano Mackevičiaus, Zigmanto Sierakausko, bet ir kitų, mažiau plačiajai visuomenei žinomų sukilimo dalyvių ir jų šeimos narių, artimos aplinkos žmonių asmeniniai dokumentai. Dienoraščiuose, atsiminimuose ir laiškuose atsiskleidžia sukilėlių buitis, kasdieniniai darbai, rūpesčiai ir džiaugsmai, stiprūs išgyvenimai, patirtų sunkumų aprašymai, vidinės autorių kontempliacijos. Turinio išsamumu išsiskiria Römerių šeimos narių – sukilėlių – dokumentai: dailininko Edvardo Römerio 1868 m. dienoraštis, tremtinio Severino Mikalojaus Römerio prisiminimai. Bibliotekos įkūrėjo advokato Tado Stanislovo Vrublevskio motinos Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštis, kuriame ji fiksuoja 1863 metų įvykius, liudija to meto moters požiūrį į sukilimą. Sukilėlio tremtinio Edvardo Čapskio laiškai iš Samaros seseriai pasakoja apie tremtinių gyvenimo sąlygas ir pastangas grįžti į tėvynę.

Didžioji dalis eksponuojamų dokumentų parašyti lenkų ir lietuvių kalbomis, keletas jų – to meto žemaičių tarme. Dokumentinę medžiagą papildo sukilėlių fotografijos ir kita ikonografinė medžiaga iš Vrublevskių bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyrių fondų. Ekspozicijoje yra leidinių, studijų apie šį laikotarpį, įvykius ir žmones. Bene svarbiausi vieno iš sukilimo vadų Jokūbo Geištoro atsiminimai, taip pat Apolonijos Dalevskytės-Sierakauskienės, Konstantino Kalinausko spausdintinis palikimas.

Jau atlikta nemaža darbų tiriant, siekiant priminti ir įamžinti 1863 m. sukilimą, tačiau dar ne visi sukilėliai įamžinti, net ne visų pavardės žinomos. Ši paroda – tai bandymas priminti sukilime dalyvavusius asmenis, jų mintis ir nuotaikas, lydėjusias link svarbiausio sukilėlių tikslo – už jūsų ir mūsų laisvę.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
Komunikacijos skyrius, tel. (8~5) 212 68 90, arba 8-687 88 685.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas