Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Alytiškio Šmuelio Beiralo nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui

Gintaras Lučinskas

Uz NepriklausomybeLietuvos valstybės centriniame archyve, Alytaus apskrities viršininko fondo 1936 m. byloje saugomas „Apdovanojimo lapas“, kuriuo Alytaus miesto tarybos narys Šmuelis Beiralas pristatomas apdovanoti Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu. Teikimą apdovanoti pasirašęs Alytaus apskrities viršininkas Bronius Stosiūnas.

Trumpoje biografijoje rašoma (kalba netaisyta – G. L.):

Beiralas Šmuelis, sūnus Šliomo, gimęs 1890 m. birželio 16 d. Alytaus mieste. Baigęs rusų pradžios mokyklą. Kariuomenėje netarnavęs. Alytaus miesto taryboje yra tos tarybos nariu nuo pat Lietuvos įsikūrimo ligi šiam laikui. Yra Alytaus žydų liaudies banko pirmininkas, Alytaus apskrities mokesčių komisijos narys nuo 1932 metų, ilgą laiką buvo Alytaus gaisrininkų draugijos valdybos narys, Alytaus mieste Ginklų Fondui žydų komiteto narys, yra Lietuvos šaulių Alytaus būrio rėmėjas ir įvairių žydų ekonomiškų organizacijų valdybos narys, o taip pat socialinių organizacijų didelis rėmėjas ir jų nuolatinis valdybų narys. 1933 metais apdovanotas Ugniagesių sąjungos garbės ženklu.

Apdovanojimo lape pateikiamas „Smulkus pasižymėjimų ir nuopelnų aprašymas“ (kalba netaisyta – G. L.):

Pasklidus gandams, kad Vilniuje susirinks lietuvių taryba, aktyviai su kun. Garmumi, dr. Janavičiumi ir kitais darydavo Alytaus mieste slaptus susirinkimus, kuriuose buvo aptariami Alytaus miesto tvarkymo reikalai, biednuomenės sušelpimo ir Alytaus mieste pirmų savanorių aprūpinimo klausimai. Susirinkus Alytaus mieste pirmiems savanoriams ir vėliau davė kariuomenei veltui maisto sandėliams patalpas, nežiūrint į tai, kad vokiečiai jam už tai grasino.

Be to, kilus vokiečių revoliucijai ir vokiečiams nepalaikant tvarkos Alytaus mieste ir pradėjus siausti plėšikams Alytaus mieste bei jo apylinkėse, samdė savo lėšomis asmenis ir pats aktyviai su jais persekiojo plėšikus. Jo buvo pasamdyti šie Alytaus miesto gyventojai: 1) Vincas Jacavičius, 2) Pranas Janauskas ir kt. Ginklus samdytiems ir savanoriams Alytaus miesto tvarkdariams gavo iš vokiečių. Šių ginklų dalis vėliau buvo atiduota mūsų kariuomenei Alytuje. Jo pasamdyti tvarkdariai Jacavičius ir Janauskas vėliau perėjo į policiją.

Bolševikams pralaužus frontą ir užėmus Alytaus miestą, mieste pasiliko du mūsų kariuomenės kareiviai, kurie nespėjo pasitraukti. Beiralas vieną mūsų kareivį aprengė savo drabužiais ir jis pabėgo iš Alytaus miesto, o antrą su šautuvu paslėpė savo namuose, kuris vėliau, bolševikams pasitraukus iš Alytaus miesto, grįžo į 1-mą pulką. Materialiai rėmė mūsų kariuomenę ir policiją. Be to, mūsų besikuriančiai kariuomenei yra suteikęs Alytuje daug naudingų žinių per kapitoną Bizoką, kuris tuo laiku Alytuje tvarkė kariuomenę.

Beiralas, būdamas stambus pramonininkas ir ūkininkas, Alytaus miesto ir apylinkės gyventojų tarpe turi gerą vardą, pasitikėjimą ir autoritetą. Yra valstybinio nusistatymo ir pilietiškai patikimas.

Pastaba: sudarytojo Viliaus Kavaliausko leidinyje „Už nuopelnus Lietuvai“ (II dalis, Vilnius, 2003), 1918-1940 metais Lietuvos Respublikos ordinais ir medaliais pažymėtų Lietuvos ir užsienio piliečių sąraše, Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu apdovanotųjų tarpe Šmuelio Beiralo pavardės nėra.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas