Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Pagerbkime mūsų didvyrius

Neseniai buvo rašyta „Karyje“, „Trimite“ ir „Suvalkietyje“, kad žuvusiam pirmam Lietuvos karininkui – 1-mo pėst. DLK Gedimino pulko vadui savanoriui Antanui Juozapavičiui – bus statomas paminklas Alytaus mieste Suvalkų pusėje, netoli jo žuvimo vietos, trikampy, kur auga Vytauto ąžuolai. Būtų pageidaujama, kad dėl šio reikalo išsitartų ir visuomenė.

Žuvęs dėl mūsų nepriklausomybės pirmas Lietuvos kareivis Povilas Lukšys jau pagerbtas, t. y. jam pastatytas atitinkamas paminklas. Tad laikas jau tinkamai pagerbti ir garbingai žuvusį už Lietuvos laisvę pirmąjį Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių. Šiuo reikalu, kaip minėta, jau yra susirūpinę dzūkai savanoriai, kurie patys kiek galėdami paminklui aukoja ir iš kitų aukas renka. Aukas gausiai siunčia taip pat kariuomenės dalys, iš kurių jau gauta apie 1500 lt. Tikimasi surinkti dar tiek pat ir iš civilinių įstaigų. Tai viso būtų apie 3000–4000 lt., nes aukos renkamos tik iš kariuomenės dalių ir Alytaus apskrities savanorių bei civ. įstaigų. Aišku, kad už tiek pinigų tinkamo paminklo pastatyti nebus galima.

Man rodos, kad atmintis pirmojo Lietuvos karininko, žuvusio dėl Lietuvos nepriklausomybės, turi būti brangi ne tik kariuomenei ir Alytaus apskričiui, bet lygiai visai Lietuvai. Kad tinkamiau pagerbti mūsų didvyrį, reikalinga plačios visuomenės paramos ir pritarimo. Todėl šiam paminklui reikėtų aukas rinkti po visą Lietuvą.

Kad skaitytojas pasakys, kad pas mus paminklų jau ir taip daug pristatyta ir dar vis naujos aukos renkamos. Galima manyti visaip, bet reikia pagalvoti ir apie tą, kaip mes šiandien tapome laisvi, nepriklausomi? Juk tik dėka mūsų bočių rankomis supiltiems piliakalniams, milžinkapiams, pastatytoms pilims, kur nuo žiaurių okupantų per ištisus amžius slėpėsi Lietuvos didvyrių dvasios, mūsų tauta pernešė visas priespaudos kančias. Tie paminklai kiekvienai kartai bylojo apie Lietuvos garbingąją praeitį, kaip jos ištikimi sūnūs narsiai kovojo ir mirė dėl savo mylimo krašto. Ir tik dėl to mes šiandien esame laisvi.

Tokią pat garbingą misiją amžių bėgyje turės atlikti ir tokie paminklai, kaip karininko Juozapavičiaus. Už tai ir dabartis ir ateitis iš mūsų reikalauja, kad tas paminklas būtų didingas ir gražus. Tokį paminklą gali pastatyti tik visa Lietuva. Šiuo rimtu reikalu turėtų neatidėliojant susirūpinti paminklo statymo komitetas ir tauresnioji visuomenė.

Dzūkas savanoris

„Suvalkietis“. 1931 m. sausio 25 d. Nr. 4.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas