Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Vieno Kazio vardadienis Alytuje kaštavo 11 000 lt.

Lietuvos karalaičio šv. Kazimiero dieną iškilmingai švenčia visa Lietuva. Bet dar labiau savo patroną gerbia žmonės, apdovanoti Kazimiero vardais. Ir šių metų kovo 4 d. daug tokių triukšmingų pagerbimų matėme Marijampolėje, daug nuotykių buvę Lekėčiuose ir kitur, kur yra Kazimiero atlaidai, bet įdomiausias nuotykis buvo Alytuje. Ten vienam Kaziui menkas vardadienio balius kaštavo apie 11 000 lt.

Taip atsitiko su Daugų miestelio gyventoju Kaziu Babalausku. Jis, norėdamas linksmiau savo vardadienį praleisti, atvyko į Alytų ir čia pradėjo „ūžti“. Daug išgėrė degtinės Zingerio traktieriuje (Alytus II), bet tokioje dienoje negi tik vieną pilvą sotinsi. Reikia ir širdį meile pasotinti. Babalauskas buvo turtingas ir su savim turėjo net labai daug dolerių, tad ir širdžiai maisto tuoj atsirado. Žinoma, čia buvo ne šnapsas, bet merga gal ir už šnapsą „macnesnė“, būtent Apolonija Cibulskaitė. Nors aplink sukinėjosi jos meilužis V. Simanavičius, gyv. Gečialaukio km. Nemunaičio val., tačiau Cibulskaitė sutiko ne tik stiklais sudaužti, bet ir Babalausko aistrą pasotinti. Babalauskas už tai jai padavė 50 dolerių, bet ji pinigus išmainė ir už malonumą pasiliko tik 30 lt, o 470 lt grąžino. Tačiau Babalauskas po meilės ir girtuokliavimo nakties prabudęs kišenėje nerado savo piniginės su 1090 dolerių.

Pinigų pavogime tuoj buvo įtarta Cibulskaitė ir jos meilužis Simanavičius. Policija juos sulaikė, bet nė vienas kaltais neprisipažino. Cibulskaitė sakosi ėmusi pinigų tik tiek, kiek Babalauskas jai davęs „už meilę“. Bet kiek jų gavo – neatsimena, nes buvusi girta. Kratos metu pas juos taip pat nedaug rasta. Nežiūrint to, jie pasodinti Alytaus kalėjiman. Tardytojai ir kriminalinė policija tikisi išsiaiškinti.

Babalauskas, visaip linksmindamas savo vardadienį, su Cibulskaitės grąža (470 lt) kišenėje grįžo į Daugus.

„Suvalkietis“. 1932 m. kovo 13 d. Nr. 11.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas