Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
2014 liepos

Archive for liepos, 2014

Žolinės Pivašiūnuose

Plakatas-Zoline-Pivasiunuose-10320

Mokytojas Kazimieras Skučas (1905–1980)

Gintaras Lučinskas

Kazimieras Skučas, Jono, gimė 1905 m. vasario 6 d. Marijampolės apskrityje, Antanavo valsčiuje, Kvietkapušio kaime, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliau mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, tačiau nesutardamas su tikybos mokytoju Barkausku, po 3-čio kurso išstojo ir mokytojo profesiją įgijo Panevėžio mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1930 metais.

Nuo 1931 metų Kazimieras Skučas priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, o 1935 metais įstojo į „Jaunosios Lietuvos“ sąjungą. Skaityti toliau »

Sąskrydis „SU LIETUVA ŠIRDY“ Ariogaloje

LTPK ir LKD saskrydis SU LIETUVA SIRDY 2014 0801 02d. Ariogaloje

Kelionė saujos Lietuvos žemių

Kazimieras Skučas

Žemė turi ypatingą jėgą, kuri traukia kiekvieną daiktą. Mestas į viršų akmuo nenulekia kažin kur į dausas, bet grįžta vėl į žemę. Nuo žilos senovės žmonės jautė tą žemės jėgą ir jos traukimui pasidavė. Graikų mitai pasakoja, kad milžinas Atlantas atgaudavo jėgas, prisilietęs prie žemės. Ne tik prisiliesti graikai troško prie žemės, bet tiesiog susijungti su žeme norėjo. Likti nepalaidotam graikai laikė didžiausia nelaime. Toks šviesaus proto mąstytojas, koks buvo prancūzų rašytojas Volteris, ir tai labiausiai bijojo, kad jo kūnas nebūtų išmestas į šiukšlyną. Kažin kokį ryšį tarp žmogaus ir žemės krikščionių bažnyčia primena savo tikintiesiems pelenų dieną: „Pulver est, et pulveres erent“ (Dulkė esi į dulkę pavirsi). Skaityti toliau »

1812 metai Užnemunėje (II dalis)

Virginijus Oželis

2014 07 29

Napoleono gvardijos 1 lenkų ulonų pulko kariai

Napoleono gvardijos 1 lenkų ulonų pulko kariai

Kaip jau buvo paminėta (žr. http://gintarinesvajone.lt/?p=15976 ), Bonaventūras Butkevičius savo dėdės Rudaminoje nerado. Jis buvo iškeliavęs į Vilkaviškį pas daktarą. Rudaminos dvarininkė norėjo pasiųsti Vilkaviškin arklius klebonui parvežti, bet tos minties teko atsisakyti. Prancūzai ar kiti daugiatautės Napoleono armijos kareiviai arklius būtų greičiausiai konfiskavę. Dvarininkė paprašė patarimo pas savo giminaitį gvardijos leitenantą. Jis pažadėjo pasiųsti į Vilkaviškį savo ordonansą gvardijos kareivį kilusį iš lietuvių valstiečių. Tiktai pareikalavo, kad su gvardiečiu važiuotų žmogus žinantis kelią iš Rudaminos į Vilkaviškį. Visi klebonijos tarnai buvo išsislapstę miške, todėl su gvardiečiu teko važiuoti pačiam B. Butkevičiui. Skaityti toliau »

Sibiro atgarsiai

Kazimieras Skučas

2014 07 28

Kažkurioje šalyje, kažkurioje valstybėje, žinoma, kuri yra už devynių girių žalių, už devynių aukštų kalnų, už devynių plačių upių, buvo parašytas turistams vadovas. Graži knyga su daugeliu paveikslų su daugybe žemėlapių, tvarkaraščių, maršrutų ir daugybe patarimų turistams. Pirmas patarimas, atspausdintas stambiu šriftu, buvo toks:
„ J e i  n u v y k s i t e  į  š a l į,  k u r i  t a u  m a ž a i  ž i n o m a  i r  n o r ė s i,  k a i p  g a l i m a  m a ž i a u  s u g a i š d a m a s  l a i k o,  s u ž i n o t i   j o s  k u l t ū r ą,  t a i  a p l a n k y k  š i a s  v i e ta s:  N U E I K  Į  T U R G Ų,  U Ž S U K  Į  I Š E I N A M Ą,  P A V A I K Š Č I O K  P O  K A P I N E S  I R  P A K L A U S K,  K I E K  Ž M O N Ė S  S U N A U D O J A  M U I L O.“ Skaityti toliau »

Startuoja interaktyvus projektas „Baltijos keliui – 25“

small_BalticWay25-1--4652Šiais metais Baltijos valstybės minės Baltijos kelio 25-metį. Gyva beveik 2 mln. žmonių grandinė, nusidriekusi apie 650 km, 1989-ųjų rugpjūčio 23 dieną sujungė tris valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – laisvės ir nepriklausomybės vardan. Likus mėnesiui iki minėjimo datos, liepos 24 dieną virtualioje erdvėje startuoja interaktyvus projektas, kuris kviečia vėl susiburti tuos, kurie susikibę už rankų stovėjo Baltijos kelyje prieš 25 metus.

Iniciatyvos paskyroje Facebook.com/BaltijosKelias įkurta skaitmeninė archyvinių nuotraukų galerija, kurioje kiekvienas galės ne tik atgaivinti prisiminimus, bet ir pasidalinti jais – atsiųsti turimų nuotraukų iš Baltijos kelio. Visi paskyros lankytojai kviečiami ieškoti pažįstamų veidų – savo, artimųjų, draugų ar pažįstamų, žymėti juos, komentuoti, dalintis nuotraukomis ir prisiminimais, skelbia lrt.lt. Skaityti toliau »

Šiaurės pašvaistės šviesoje

Kazimieras Skučas

Upės, kaip ir žmonės, gavo keistus ir neįspėjamus vardus. Šiaurės Sibiro viena upė pavadinta Jana. Žmogaus ir upės vardas mažai kuo skiriasi. Upė Jana prasideda Verchojansko kalnuose. Sukdama ir kraipydama savo vagą tarp kalnų, per miškus ir lygumas atridena savo vandenis į Šiaurės ledjūres. Lašelis vandens, nuriedėjęs į vos žymų upeliuką Janos pradžioje, kol atplauks į upės žiotis, reikės jam praplaukti – prariedėti 4000 kilometrų. Jei toks lašelis vandens apsidairys į šonus, pažvelgs į viršų, atkreips žvilgsnį į dugną, tai, nuplaukęs į vandenyną, galėtų daug ką papasakoti, ką pakelėje matė, ką sutiko, ką pralenkė ir ką paliko. Lašelis po lašelio sudaro plačią upę, o į tą upę pažiūrėjus, pamatysi ją nevienodą, kaip ir nevienodas žemės paviršius, kuriuo ji plaukia.
Skaityti toliau »

Miestelis, kuris dėl prietarų nesiplėtė

Dzūkijoje, prie plento Alytus – Varėna, plačiai tyvuliuojančio ežero apsuptoje saloje yra Daugų miestelis. Senovėje Daugai, būdami apsupti didelio ežero ir pagaliau neįžengiamų miškų, buvo saugi ir graži vasarojimo vieta. Čia turėjo vasarvietes ir vasarodavo ano meto kunigaikščiai ir didikai. Vėlesniais amžiais, praretėjus miškams ir esant atviriems laukams, saulei nudžiovinus ežero pakraščius, į salą dviejose vietose per sąsmaukas buvo supilti pylimai ir nutiesti tiltai. Nuo tada Daugai pradėjo plėstis, pradėjo augti prekyba; ir miestelis pamažu ėmė įgauti provincijos miestelio pobūdį. Gal būt, kad Daugai būtų šiandien kelis kartus didesni, jei ne prietarai. Daugai, pagal senų žmonių pasakojimus, kas dvidešimti metai ištisai sudegą, ir tai kaip tik per Šv. Oną, liepos 26 d. Dėl to miestelis nuo neatmenamų laikų nesiplečia, nes tikintiems tokiais prietarais ima baimė Dauguose kurdintis. Skaityti toliau »

Skučas įsidėjo langą

Kazimieras Skučas

Antrasis Pasaulinis karas dundėjo Europoje, bet jo aidas pasiekė visus žemės rutulio kampus. Todėl jis ir vadinamas Pasauliniu karu. O kadangi toks žmonių žudymasis pasikartoja antrą kartą, tai šį karą vadina Antruoju.

Mes, tremtiniai, nuvežti į Jakutiją, prie pat Lediniuoto vandenyno, taip pat jautėm karo eigą, nors patrankų griausmo negirdėjome, sužeistų ar užmuštų žmonių nematėme, jų dejavimo negirdėjome, bet žinojome visas pasaulio kariaujančias galybes: Vokietiją, Angliją, Prancūziją, Ameriką ir tarp šitų didžiųjų karo mašinos krumplių, besisukančias visas kitas Europos valstybes: Italiją, Graikiją, Turkiją, Olandiją, Belgiją, Norvegiją, Lenkiją. Dažniausia buvo minimas Vokietijos vardas, kuri pradėjo šį karą; Sovietų Sąjunga, kuri mus, taikius Lietuvos gyventojus, dar neprasidėjus karui, gaudė, vežė pražuvimui į Sibirą. Amerika buvo mūsų tarpe dažniausiai minima, ne tik kaip kariaujanti galybė, bet kaip Sovietų Sąjungos maitintoja. Net pačioje Sibiro Šiaurėje buvo atvežta iš Amerikos miltai, mėsa, sviestas, cukrus ir visi kiti maisto ir gyvenimo reikmenys.
Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252