Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Laisvės paminklas Leipalingyje

Jonas Čiurlionis

Paminklas Leipalingyje, 19281928 m. švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetį, vietos visuomenė, pritariant šauliams ir pavasarininkams, nutarė pastatyti Laisvės paminklą.

Paminklui statyti buvo sudarytas komitetas. Į komitetą buvo išrinkti: vietos klebonas Antanas Sivickas, valsčiaus viršaitis Subačius Andrius ir Šaulių būrio vadas.

Komisija surado architektą Beselelį Molchį iš Simno miestelio ir tais pačiais metais, t.y. 1928 m., per trumpą laiką Laisvės paminklas buvo pastatytas. Aplink paminklą buvo gražiai aptvertas darželis, padaryta suoliukai žmonėms atsisėsti. Ir tų pačių metų rugpjūčio 15 d., per Žolines, paminklas buvo pašventintas. Buvo prisirinkę labai daug žmonių. Po pašventinimo parapijos choras, vadovaujamas vargonininko J. Augustausko, visiems pritariant sugiedojo Lietuvos Himną ir Marija, Marija.

Ir kasmet per vasario 16 buvo laikomos pamaldos, o po pamaldų, susirinkus prie paminklo šauliams, pavasarininkams ir visuomenei, buvo iškeliama trispalvė vėliava ir giedamas Himnas. Taip buvo iki 1940 m. vasario 16, kada paskutinį kartą buvo sugrotas ir sugiedotas Tautos Himnas.

1940 metais, atėjus Tarybų valdžiai, pirmiausia vietos vadovų nurodymu nuo Leipalingio Laisvės paminklo buvo nulupta lenta, kur auksinėm raidėm parašyta: „Žuvusiems kovoje už Lietuvos laisvę“.

Dar ir dabar tie, kurie lupo, vaikšto nuleidę galvas, įsigiję personalines pensijas gauna be eilės produktų ir grikinių kruopų.

O paminklas dar stovėjo iki 1952 m. gegužės 30 d. 10 val.

Ir štai, atvažiavo MTS inžinierius Slinkovas su traktoristu Mockevičium Juozu ir sustojo prie paminklo. Mockevičius Juozas paklausė ką darysim. Slinkovas tada sako griausim paminklą. Tuomet traktoristas Mockevičius Juozas išlipo iš traktoriaus ir pasakė, kad paminklo negriaus, nors ir žinojo, kas jam grėsė nepaklausyti partijos. Tuomet į traktorių įsėdo pats Slinkovas ir iš trečio karto nugriovė, nes pirmus du kartus trūko trosas. Tik kai trečią kartą uždėjo ant viršaus, paminklą nulaužė.

Vietos stribai norėjo kur paminklą nutraukti, bet traktorius nepatraukė, tai jie patys griebėsi kastuvų ir truputį apkasė, bet kadangi jie dirbti tingėjo, tai daug ir neužkasė. Žemei apgulus, pusė paminklo buvo matyt.

Tada vietos klebonas K. Ambrasas apie 1970 metus paprašė traktoristo, atvažiavo naktį, iškasė gilų griovį ir palaidojo giliau, nes bijojo, kad nenuristų toliau ar nesusprogdintų.

O liko 1,5 m fundamento. Tai klebonas bijojo, kad jo neišardytų ir kaip Veisiejuose ant jo nepadarytų garbės lentos. Tada ant seno fundamento privežė didžiulių akmenų, uždėjo ant viršaus ir iš šonų apsodino gėlėm.

Paminklas žemėj išgulėjo 36 metus. Pradžioje jis dar matė aikštėje išniekintus Lietuvos sūnų lavonus, kurių kūnai negalėjo rasti prieglobsčio kapų šventovėje.

Paminklas buvo iškeltas iš žemės dėka Sąjūdžio iš Leipalingio MSV ir leipalingiečių, kurie nesutilpo visi, kai reikėjo kasti. Tai kiti nors po kelias lopetas norėjo iškasti žemių. Tai buvo 1988 metų lapkričio 8 d. Iškeltas paminklas buvo visas apmuštas, nes nugriovus dar buvo daužomas su kūjais. Taip jis buvo iškankintas, kaip visa Lietuva.

1989 m. vasario 10 d. paminklas buvo pastatytas ant to paties fundamento ir vasario 16 d., dalyvaujant didžiuliai miniai žmonių, buvo iškelta trispalvė. Ir vėl buvo sugiedotas Tautos Himnas ir Marija, Marija.

Ir dabar, liepos mėn. antroj pusėj ir rugpjūčio mėn. paminklas vėl atrestauruotas toks, koks ir buvo ir laukiama rugpjūčio 20 d., per Žolinių atlaidus, pašventinant.

Leipalingis, 1989.08.13

„Dzvanas“ (Lazdijai). 1989 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas