Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Mokytojas Kazimieras Skučas (1905–1980)

Gintaras Lučinskas

Kazimieras Skučas, Jono, gimė 1905 m. vasario 6 d. Marijampolės apskrityje, Antanavo valsčiuje, Kvietkapušio kaime, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliau mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, tačiau nesutardamas su tikybos mokytoju Barkausku, po 3-čio kurso išstojo ir mokytojo profesiją įgijo Panevėžio mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1930 metais.

Nuo 1931 metų Kazimieras Skučas priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, o 1935 metais įstojo į „Jaunosios Lietuvos“ sąjungą.

1935 metais Kazimieras Skučas atvyko į Varėnos valsčių ir nuo to laiko gyveno Pavarėnio kaime, dirbdamas Pavarėnio pradinės mokyklos mokytoju. Buvo paskirtas Bobriškių 13-ojo šaulių būrio vadu.

1940 metų rudenį Kazimieras Skučas paskirtas Alytaus apskrities Krokialaukio pradinės mokyklos vedėju, o žmona Anelė – šios mokyklos mokytoja.

1941 m. birželio 14 d. mokytojai Kazimieras ir Anelė Skučai su vaikais Algimantu (g. 1932), Mindaugu (g. 1934) ir Gražina (g. 1937) ištremti į Altajaus kraštą, Barnaulo rajoną. Ten mirė vaikai: Gražina – 1941 m. rugsėjo 16 d., Saulius (g. 1941) – 1941 m. spalio 28 d.

1942 metais Skučai su vaikais Algimantu ir Mindaugu perkelti į Jakutiją, Ust Janos rajoną, Systagnacho gyvenvietę.

Paleisti iš tremties 1956 m. birželio 6 d., Skučai persikėlė gyventi į Jakutską. 1957 metais grįžo į Lietuvą. Gyveno Švenčionėliuose, o 1979 metais persikėlė gyventi į Trakų rajoną, Antakalnio apylinkę, Grendavės kaimą.

Kazimieras Skučas mirė 1980 m. vasario 28 d. (palaidotas Onuškio kapinėse), o jo žmona Anelė – 1983 metais.

Marija Valūnienė (Ardaravičiūtė), gim. 1932, buvusi Kazimiero Skučo mokinė, 1942 metais, besimokydama Krokialaukio pradinėje mokykloje 3-čioje klasėje, jau mokėjo šį eilėraštį, kurį sukūrė mokiniai ištremto mokytojo Kazimiero Skučo atminimui:

Mokytojui

Po mokytojo langu
Erškėtrožė žaliavo,
Žaliuojančiam biržely
Jis liūdnas iškeliavo.

Tik sunkvežimiui ūžiant
Paukšteliai nenutilo,
Tik tai gimtinės dulkės
Nuo vieškelio vis kilo.

Nespėjom jam pamoti
Nespėjom tart su Dievu,
Kaip saulėje sužibo
Gaili rasa ant pievų.

Tai ne rasa žibėjo
Tai ašaros mūs krito.
Po mokytojo langu
Erškėtrožė nuvyto.

Šaltiniai ir literatūra:

1. LCVA, f. 399, ap. 1, b. 951, l. 149.
2. LCVA, f. 561, ap. 7, b. 77, l. 4, 11.
3. LCVA, f. 954, ap. 7, b. 18, l. 40.
4. Ešelonai į Rytus (Lietuvos pedagogams tremtiniams atminti). Vilnius, 1991, p. 64.
5. Lietuvos gyventojų genocidas, I tomas (A–Ž), 1939–1941. Vilnius, 1999, p. 748.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas