Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Krokalaukis. Kaip rašyti šį vietovardį?

Krokalaukio bažnytkaimio, seniau dar valsčiaus vardas rašomas įvairiai: Krokalaukis, Krokialaukis, Krokelaukis (pašto ag. štampe) ir dar Krokialaukis. Pridėkime, kad prieškariniais laikais rašoma buvo: Krokopolis bei Krakopolis.

Tariamas vardas taipgi nevienodai. Apie Simną tariama „Kriokalaukis“, toliau į pietus, jau Krosnoje – „Krokalaukis“. Seni žmonės tebevadina slaviškai: „Krokopolis“.

Kokia yra Krokopolio istorija? Pagal lenkų Enyklopedja Powszechna, Krokopolio pradžia sieks 1750 metus. Gardino karališkosios Ekonomijos, Smalėnų stalninkas (stolnik), Antanas Krokowskis, plotus miškų tarp Simno ir Žuvinto dovana įsigijo nuosavybėn ir įsikūrė ten su savo dvaru. Įgytą žemę ir vietą pavadino nuo savo vardo Krokopoliu arba Krokalaukiu. Prie savo dvaro koplyčios laikė jis kunigą. Antano Krokausko įpėdinis (Smalėnų stalnininkas) Pr. Snarskis 1765 m. gruodžio 7 d. aktu (akto kopija ir dabar randasi Krokalaukio klebonijoje) pastatydinto iždo lėšomis pirmą Krokalaukyje parapijos bažnyčią – nepriklausomą nuo dvaro ir jo privatiškos koplyčios. Taigi, šiemet sukanka lygiai 170 metų… Pirmuoju, naujai įkurtos bažnyčios parapijos klebonu buvo kun. Pranciškus de Mestakow (pro cura animarum sacerdos). Dabartinė Krokalaukio mūro bažnyčia pradėta statyti 1860 m.

Kadangi Krokalaukio vardas pareina nuo jo įkūrėjo (Krokauskio), manau turėtų būti rašoma: Krokalaukis, bet jokiu būdu ne taip įvairiai (ketveriopai), kaip iki šiol.

K. G.

Lietuvos aidas. 1936 m. lapkričio 30 d. Nr. 552

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas