Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Partizanas Alfonsas Juonys (1907–1945)

Arturas Čiras

2014 11 19

Alfonsas Juonys, Jono, gimė 1907 m. Alytaus apskrityje, Daugų valsčiuje, Žvirgždėnų kaime, neturtingų ūkininkų šeimoje. Šeimoje augo 3 vaikai – 2 broliai ir sesuo. Alfonsas Juonys mokėsi Žvirgždėnų pradinėje mokykloje, kur baigė 4 skyrius. Dar vienus metus mokėsi Žemės ūkio mokykloje. Anksti mirė jo tėvas ir Alfonsas, kaip vyriausias sūnus, turėjo rūpintis šeima ir ūkiu. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis.

Nuo 1930 m. priklausė Lietuvos šaulių sąjungai: 2 metus vadovavo Daugų šaulių būriui, o 1936-1940 metais buvo Daugų šaulių būrio vado pavaduotojas.

1936 m. Alfonsas Juonys susituokė su Uršule Tūlaite, susilaukė 2 vaikų: Vytauto (g. 1938) ir Aldonos (g. 1940).

1940 m. rudenį Alfonsas Juonys įsijungė į pasipriešinimo sovietiniams okupantams veiklą, priklausė pogrindinei „Geležinio Vilko“ organizacijai. Vadovavo Žvirgždėnų kaimo aktyvistų grupei. Dalyvavo ginkluotame 1941 m. Birželio 22-28 d. sukilime Daugų valsčiuje.

Nuo 1944 m. gruodžio mėn. iki 1945 m. rugpjūčio mėn. Alfonsas Juonys buvo partizanų būrio, veikusio Varėnos, Daugų ir Onuškio valsčiuose, vadas, turėjęs slapyvardį Petras. Garsiajame Miguičionių mūšyje, vykusiame Trakų apskrityje, Onuškio valsčiuje 1945 m. vasario 7 d., vadovavo Daugų būrio partizanams. 1945 m. rugpjūčio mėnesį įsijungė į Jono Jakubavičiaus-Rugio būrį. Tapdamas būrio vado pavaduotoju, gavo naują slapyvardį Gončius.

Alfonsas Juonys-Gončius žuvo kartu su Adolfu Šmigelsku-Putinu Alytaus apskrityje, Jiezno valsčiuje, Gripiškių kaime 1945 m. lapkričio 17 d. čekistinės-karinės operacijos metu. Palaikai išniekinti Jiezno mstl. turgaus aikštėje.

2000 m. sausio 12 d. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija vyr. puskarininkiui Alfonsui Juoniui suteikė kario savanorio teisinį statusą (po mirties).

Šaltiniai ir literatūra:

 1. LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 3, l. 52.
 2. Lučinskas Gintaras. Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje 1940-1941 metais. Alytus, 2011 (2-as leidimas), p. 46, 112, 138–139, 310.
 3. Rimkus Henrikas. Lietuvos partizanų Dainavos apygardos kronika 1944-1954 m. (rankraštis). Alytus, 1998, p. 7, 8, 22.

Strf_fondasProjektą „Dainavos istorija interneto puslapiuose“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas