Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Miroslavo puolimui – 70 metų

Gintaras Lučinskas

1945 m. vasario 12 d. jungtinės Antano Kušlio-Vilko ir ltn. Vlado Stepulevičiaus-Stepulio pajėgos – apie 80 partizanų – puolė valsčiaus centrą – Miroslavą. Šio miestelio užėmimo operacijoje dalyvavo ir Broniaus Vitkausko vadovaujama Nemunaičio apylinkių partizanų grupė.

Operacijos vadovas buvo Antanas Kušlys-Vilkas. Pasimokius iš ankstesnių klaidų viskas vyko organizuotai. Visų pirma visos pajėgos susitelkia Čižikų kaime (į rytus nuo Miroslavo). Ten išlaukė dieną, o tuo metu išstudijavo visą situaciją, veikė ir ryšininkai, kurie pranešė apie padėtį miestelyje. Palanki situacija buvo ir ta (kaip mini partizanas Jurgis Kancevičius-Perkūnas), kad Miroslave buvo sovietų aktyvo balius, dalyvavo aktyvistai net iš Balbieriškio.

Sutemus, vasario 12-13 d. 1 val., su rogėmis partizanai privažiavo Miroslavą, ten pasiskirstė į skyrius po 5-6 žmones. Visi turėjo konkrečias užduotis. Bažnyčios šventoriuje buvo išstatyti 3 kulkosvaidžiais. Naktis buvo šviesi, buvo gerai matyti visas miestelio centras, o iki NKVD būstinės apie 150 metrų. Miestelio prieigose, ypač nuo Alytaus pusės, buvo išstatyta sargyba. Puolimo signalas – raketa ir tuo pačiu metu nupjaunami 2 stulpai, nukertami telefono laidai. Aišku, tai buvo netikėta priešui – jie visiškai buvo nepasiruošę, o jų sargyba be šūvių buvo likviduota. Pats puolimas truko apie valandą, buvo likviduota 12 stribų, NKVD operatyvinis įgaliotinis ltn. V. Kriukovskij, milicininkas K. Garbacevičius. Sušaudė komsorgo Jaciunsko 3 asmenų šeimą (kitais duomenimis buvo nukauta apie 17-20 rusų ir stribų bei milicininkų).

Iš partizanų nuostolių nebuvo. Viso buvo paimti: 2 kulkosvaidžiai, 5 automatai, 28 šautuvai, 10 granatų, 5000 šovinių. NKVD ir valsčiaus komiteto pastatuose sunaikino dokumentus, paėmė dokumentų blankų, apvalių ir kampinių antspaudų. Buvo suimti valsčiaus pirmininkas Kavaliauskas ir NKVD valsčiaus poskyrio viršininkas j. ltn. Korovin, bet jiems pavyko pabėgti.

Po atliktos operacijos partizanai organizuotai pasitraukė į savo dislokacijos vietas.

NKVD kariuomenė surengė masines „ablavas“ Miroslavo, Simno, Seirijų ir kituose valsčiuose. Tose gaudynėse dalyvavo 289-ojo pulko du batalionai ir 94-ojo pasienio pulko 4-oji užkarda. Operacijos buvo nesėkmingos.

Po Miroslavo puolimo okupantų kariuomenės vyresnybė visus NKVD skyrius – miliciją ir naikintojus – pervedė į kareivinių stovį.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas