Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Liepakojų mūšiui – 70 metų

Gintaras Lučinskas

Antanas Kušlys. Alytus, 1940 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos

Antanas Kušlys. Alytus, 1940 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos

1945 m. vasario 13–18 d. NKVD informatorių „Polevoj“, „Lesnik“ ir „Lisicyn“ duomenimis Simno valsčiaus miške aplink Žuvintų, Bambininkų ir Aleknonių kaimus buvo lokalizuotas Antano Kušlio-Vilko vadovaujamas būrys, besirengiantis Simno miestelio puolimo operacijai. Vasario 21 d. 6 val. ryto 94-ojo pasieniečių būrio 2-oji komendantūra su Simno valsč. 35 stribų būriu (minimi dalyvavę stribai broliai Antanas, Juozas ir Vytautas Kvedaravičiai, Zigmas Pocinas, Jonas ir Bronius Žebrauskai, Stasys Matiliauskas), vadovaujami pasieniečių būrio vado kpt. Pogorelov ir valsčiaus NKVD skyriaus viršininko ltn. Smirnov, netikėtai apsupo Liepakojų kaime (13 km iki Simno) poilsiui apsistojusius 36 partizanus. Berniuką, bėgusį per kalną pranešti partizanams, kad yra apsupti, čekistai negailestingai nušovė. 

Dvi valandas trukusiame mūšyje žuvo 32 vyrai (pavardėmis žinomi 21), tarp jų ir vadas, vienas sužeistas paimtas į nelaisvę ir tik 3, dūmų priedangoje, pavyko prasiveržti. Partizanai priešinosi įnirtingai; vienas, nenorėdamas pasiduoti gyvas, pats nusišovė, du sudegė gyvi, priešui uždegus daržinę. Rusams atiteko 8 kulkosvaidžiai, 20 šautuvų, 18 automatų, 20 granatų, šovinių, įvairūs dokumentai. Rusų nuostoliai neaiškūs (pagal oficialią ataskaitą tik sunkiai sužeistas pasienietis seržantas Gladkich).

Žuvusiųjų kūnai buvo nuvežti „atpažinimui“ į Simną, kur miestelio aikštėje išgulėjo dvi dienas. Simno valsč. partorgas Antanas Kvederavičius prie išniekintų lavonų susirinkusiems išdrožė kalbą, gąsdindamas, „kad visų tų, kurie yra bandoje arba remia ją kuo nors, laukia toks pat likimas”. Vėliau stribai suimtus žuvusiųjų tėvus privertė palaikus mesti į bendrą duobę Simno ežero pakrantėje ir užkasti.

1989 m. partizanų palaikai buvo atkasti ir palaidoti Simno kapinėse. Tais pačiais metais iš Dzūkijos laukuose surinktų akmenų, žuvusiųjų giminės ir artimieji pastatė paminklą (autorius J. Nevulis), kurio apačioje raudono granito plokštėse iškaltos Liepakojų kaime žuvusių partizanų pavardės:
Antanas Kušlys 1913 / Feliksas Kušlys 1909 / Alfonsas Jarmalavičius 1924 / Stasys Pauža 1925 / Juozas Stenionis 1923 / Stasys Nedzinskas 1925 / Vincas Paršeliūnas 1915 / Bolius Paršeliūnas 1924 / Vincas Petrukonis 1918/ Vladas Petrukonis 1919 / Bronius Aleksandravičius 1924 / Antanas Šerkšnas 1914 / Vincas Šerkšnas 1911 / Steponas Gaigalas 1910 / Juozas Berčiūnas 1917 / Algirdas Berčiūnas 1923 / Juozas Stadalius 1922 / Leonas Navickas 1922 / Juozas Miliauskas 1924 / Stasys Katalynas 1924 / Petras Marcinkevičius 1911 / Vincas Brenkis 1926.

Paminklas Simno kapinėse atidengtas 1990 m. spalio 20 dieną. 2006 m. Liepakojų mūšio vietoje pastatytas tipinis atminimo ženklas.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas