Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Panaros kautynėms – 70 metų

Gintaras Lučinskas

Šaulys Juozas Slauta, 1939 m.

Šaulys Juozas Slauta, 1939 m.

1945 m. vasario 28 d. Alytaus apskrityje, Merkinės valsčiuje, Panaros kaime įvyko kautynės tarp NKVD vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareivių ir Mykolo Lukošiūno-Lukošiaus būrio partizanų. Jose taip pat dalyvavo Antano Grušausko-Siaubo, Albino Kiseliausko-Karvelio ir Juozo Slautos-Aušros būrių partizanai.

NKVD Alytaus apskrities skyriaus viršininko pranešime nurodoma, kad partizanų buvo iki 250. Generolas Vetrov‘as, pranešime Vyriausiosios NKVD vadovybės Lietuvoje viršininkui Radionov‘ui rašė: „Po dviejų kautynių valandų Panaros kaime (0010) būrys traukėsi į pietvakarius, 4-oji šaulių kuopa besikaudama 20 val. užėmė Liškiavą (9000). Per mūšį, kuris truko 6 val., nukauti 37 banditai, paimtas kulkosvaidis, 2 šautuvai. 4-osios kuopos nuostoliai: nukautas jaun. seržantas V. Pšeničnikov‘as ir sužeistas eilinis I. Poškin‘as. Į pagalbą 4-jai kuopai pasiųsta 8-oji, vadovaujama pulko vado pavaduotojo papulkininkio Kubrak‘o“.

Pagal partizanų šaltinius žuvo 7 partizanai, iš jų žinomi: Vaclovas Kleinatauskas, Juozas Lazauskas-Liepa, Mykolas Lukošiūnas-Lukošius (būrio vadas) ir Bronius Tamulevičius-Linksmutis.

Kiek žuvo priešų per Panaros kautynes, tiksliai nežinoma. Jų mašinos buvo sustatytos ant plento. Žuvusiuosius rinko patys rusų kareiviai, krovė į roges, atsivarę vietinius žmones, vežė prie mašinų. Vežėjai apytikriai suskaičiavo, kad nukautų rusų buvo apie 70, kiti sakė, kad per 100.

Panaros mūšis – vienas iš didesnių partizanų kautynių Dzūkijoje.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas