Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

IN MEMORIAM Garbės šauliui Broniui Čepuliui

Garbės šaulys Bronius Čepulis, 2009 m.

Garbės šaulys Bronius Čepulis, 2009.

2015 m. kovo 24 d., eidamas 87-uosius metus mirė šaulys Bronius Čepulis.

Bronius Čepulis gimė 1928 m. rugpjūčio 22 d. Alytaus apskrityje, Alovės valsčiuje. Padėlinio vienkiemyje (dabar Einorų kaimas) ūkininkų Broniaus ir Stefanijos Čepulių šeimoje. Tėvai turėjo 48 ha žemės, iš jų 28 ha miško. Tėvas iki 1940 m. sovietinės okupacijos dirbo Dušnionių girininkijoje eiguliu.

1936-1940 m. Bronius mokiausi Vabalių pradinėje mokykloje, kur baigė 4 klases. Karinio parengimo mokė Nemunaičio šaulių būrio vadas Jonas Prieskienis. Nuo 1942 m., kai mirė tėvas, Bronius dirbo šeimos ūkyje.

Po sovietų reokupacijos Bronius Čepulis tapo partizanų ryšininku-rėmėju. Priklausė Vaclovo Remeikos-Jackaus rezerviniam partizanų būriui. Jis parveždavo vaistų iš Alytaus ligoninės sužeistiems partizanams, rinko žinias apie stribų ir NKVD-istų garnizono pajėgas, jų judėjimą, apsiginklavimą.

1950-1953 m. Bronius Čepulis tarnavo Sovietų armijoje Vidurinėje Azijoje: sunkiųjų kulkosvaidžių kuopoje taikytoju, vėliau sanitaru.

Grįžęs 1953 m. žiemą iš kariuomenės, Bronius Čepulis apsigyveno Alytuje ir įsidarbino Alytaus MTS kalvio padėjėju. 1954 m. pavasarį pradėjo mokytis Kauno žemės ūkio mechanizacijos mokykloje. Ten baigė vairuotojo, traktorininko, kombainisto kursus. Grįžęs dirbo įvairius darbus MTS, aptarnaujant kolūkius. Vėliau dirbo Alytuje LŽŪT susivienijime sąskaitininku, sandėlio vedėju, ten dirbo iki 1976 m. Po to dirbo Alytaus mašinų gamykloje mechanikos skyriaus tiekėju. 1988 m. išėjo į pensiją.

1955 m. susituokė su Genovaite Galkevičiūte (1933-2002), gimė sūnus Gintautas ir dukra Dalė.

1997 m. balandžio 16 d. Bronius Čepulis įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, priklausė Alytaus 1-ai šaulių kuopai.

1998 m. birželio 3 d. LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija Broniui Čepuliui suteikė Laisvės kovų dalyvio statusą.

Bronius Čepulis užsirekomendavo kaip pareigingas, patriotiškai nusiteikęs, veiklus ir energingas šaulys. Turėjo atsakomybės jausmą, gerai atliko savo pareigas, aktyviai dalyvavo Rinktinės šaulių kultūriniuose renginiuose.

Už sąžiningą pareigų atlikimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Bronius Čepulis apdovanotas Rinktinės vado 3 padėkomis bei LŠS vado vardine dovana. 2009 m. vasario 13 d. jam suteiktas Garbės šaulio vardas.

Bronius Čepulis palaidotas šeimos kapavietėje Alytaus miesto kapinėse (Daugų g.).

Gintaras Lučinskas

One Response to “IN MEMORIAM Garbės šauliui Broniui Čepuliui”

 • Romas says:

  Gaila, negavome žinios. Deja, apie tai sužinojo tik iš spaudos ir artimi žmonės. Aplankysime kapą. Užuojauta artimiesiems.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas