Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Noškūnų kautynėms – 70 metų

Gintaras Lučinskas

1945 m. kovo 28 d. Alytaus apskrityje, Alovės valsčiuje, netoli Noškūnų miško  NKVD 23-čio pasienio būrio 4-tos užkardos, vadovaujamos to pasienio būrio 2-ojo skyriaus viršininko mjr. Rurino, vadovybė iš gyventojų gavo agentūrinių žinių, kad Noškūnų miške slepiasi iki tol baudėjams nežinomas partizanų būrys. Pasieniečiai pasiuntė žvalgus, kurie greit surado ir apsupo keliolikos partizanų būrį, kurie stovyklavo be jokios saugos. Baudėjus pastebėjo, kai jau buvo apsupti. Šaudydami bandė pasitraukti. Pralaužti apsupimą keliems pavyko, bet persekiodami baudėjai visus nukovė.

Tądien stovyklavietėje prie laužo ir bebėgant persekiojami mišku bei Noškūnų laukuose žuvo 12 aplinkinių kaimų vyrų. Tuomet Noškūnų miške žuvo: Antanas, Leonardas ir Vincas Bernatavičiai, Antanas ir Vladas Gruzdžiai, Algirdas Mazaliauskas, Vytautas Pečiulis, Antanas Urbanavičius (visi iš Vangelonių k.), Kazimieras Kudarauskas (iš Vertelkų k.) ir Vladas Padegimas (iš Bugonių k.). Dar du žuvusieji tikriausiai buvę Kazimieras Verenius (iš Savilionių k.) ir Būtėnas (iš Vangelonių k.).

Manoma, kad dar bent dviem vyrams (iš Vangelonių k.) pavyko pasprukti. Istorikas Henrikas Rimkus nurodo, kad ten buvęs suimtas Petras Sinkevičius (iš Pieriškių k.).

Tai buvo dar tik besiformuojanti partizanų grupė. Kai kurie iš tos grupės tik slapstėsi nuo kariuomenės. Šitai galima spręsti pagal baudėjų surinktus žudynių lauke grupės turėtus ginklus. Paimta 3 šautuvai, 1 automatas, 1 nupjautvamzdis šautuvas, 1 naganas, 14 granatų, 385 šoviniai. Pusė ten buvusių vyrų neturėjo jokio ginklo.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas