Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Alytaus mūšio pristatymas DK Birutės ulonų batalione

Gintaras Lučinskas

Karininkas Antanas Juozapavičius, 1917 m.

Karininkas Antanas Juozapavičius, 1917 m.

Rugpjūčio 28 d. popietėje Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono ramovėje prasidėjo Alytaus mūšio pristatymas „1919 m. vasario 13 d. kova dėl Alytaus, karininko A. Juozapavičiaus žūtis“. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika, Sausumos pajėgų štabo ir Sausumos pajėgų padalinių vadai arba juos pavaduojantys asmenys.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas majoras Darius Bernotas, apibūdino 1919 m. vasario 12-13 d. Alytaus kautynes ir jų prasmę tolimesnėms Lietuvos kariuomenės kovoms. Ulonų bataliono karininkai šį mūšį nagrinėjo taktine prasme, vėliau vykome į mūšio vietą, kur vyko mūšio eigos pristatymas.

Alytaus tiltas, ant kurio 1919 02 13 žuvo karininkas Antanas Juozapavičius, 1930 m.

Alytaus tiltas, ant kurio 1919 02 13 žuvo karininkas Antanas Juozapavičius, 1930 m.

Vyresnysis leitenantas Marius Metlovas pranešime (multimedijos skaidrių pagalba) pristatė 1918-1919 m. Lietuvos politinę, ekonominę, socialinę ir bendrą situaciją, Lietuvos kariuomenės formavimą, 1919 m. informacines priemones Lietuvoje, infrastruktūrą ir karines pajėgas Alytuje.

Kapitonas Gytis Metlovas pranešime (multimedijos skaidrių pagalba) atliko 1919 m. vasario 13 d. mūšio aplinkos analizę: priešiškų pajėgų (Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų pulko ir Raudonosios armijos Pskovo divizijos II brigados 3-čio ir 4-ojo pulkų) uždaviniai ir vertinimas, vietovė, mūšio barai ir priartėjimo keliai, civilių vertinimas, motyvacija, logistikos problemos.

Kpt. Gytis Metlovas ir vyr. ltn. Marius Metlovas pristato Alytaus mūšio eigą. 2015 08 28.

Kpt. Gytis Metlovas ir vyr. ltn. Marius Metlovas pristato Alytaus mūšio eigą. 2015 08 28.

Šių eilučių autorius pristatė pranešimą (multimedijos skaidrių pagalba) „Karininkas Antanas Juozapavičius (1894-1919): asmenybės bruožai ir atminimo įamžinimas“, pateikė svarbiausius žymiojo karžygio biografijos faktus.

Vėliau vykome į mūšio vietą. Prieplaukoje prie Nemuno, netoli vietos, kur anksčiau stovėjo senasis tiltas per Nemuną, vyko mūšio eigos pristatymas. Kapitonas Gytis Metlovas ir vyresnysis leitenantas Marius Metlovas išsamiai, naudodami schemas plakatuose, išnagrinėjo kautynių eigą, pulko vado nurodymus mūšio metu ir karininko A. Juozapavičiaus žūties aplinkybes.

Gen. mjr. Almantas Leika ir Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius diskusijos metu apie Alytaus kautynes ir A. Juozapavičiaus atminimo įamžinimą Alytuje. 2015 08 28.

Gen. mjr. Almantas Leika ir Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius diskusijos metu apie Alytaus kautynes ir A.Juozapavičiaus atminimo įamžinimą Alytuje. 2015 08 28.

Ulonų bataliono vadas majoras Darius Bernotas, apibendrindamas Alytaus mūšio pristatymą, nurodė galimas lietuvių pralaimėjimo priežastis: naujas pulko vadas (nuo 1919 m. vasario 3 d.), vėluojantis karių perginklavimas, įtempti santykiai su vokiečių įgula Alytuje, žiemos sniego didelis kiekis trukdė rezervo panaudojimui. Nors kariai silpnai parengti, tačiau jie turėjo didelę motyvaciją ginti gimtąjį kraštą.

Diskusijų metu, Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika paminėjo, kad Alytaus įgulos kariškiai šių dienų kariniu požiūriu jau išanalizavo 3 Dzūkijoje vykusias kautynes su Lietuvos priešais: 1945 m. gruodžio 15 d. Merkinės kautynes, 1945 m. gegužės 16 d. ir 1919 m. vasario 12-13 d. Alytaus kautynes.

Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje pagerbiamas A. Juozapavičiaus atminimas. 2015 08 28.

Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje pagerbiamas A.Juozapavičiaus atminimas. 2015 08 28.

Mūšio aplinkos analizėje dalyvavęs Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius padėkojo kariškiams už informatyviai pateiktą informaciją. Meras pasidalijo mintimis apie numatomą Alytuje statyti paminklą Antanui Juozapavičiui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengusi projektą dėl Nepriklausomybės 100-mečio įamžinimo programos. Tame projekte numatyta ir paminklo Antanui Juozapavičiui pastatymas Alytuje. Alytiškiai turėtų prisidėti parenkant vietą paminklui, skelbiant konkursą dėl paminklo išvaizdos ir pan. Planuojama įsteigti visuomeninį komitetą, kuris rūpintųsi tokio paminklo statymu. Norima pritraukti ir lietuvių išeivijos atstovus iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir kitų šalių.

Karininko Antano Juozapavičiaus kapas Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. 2015 08 28.

Karininko Antano Juozapavičiaus kapas Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. 2015 08 28.

Po to vykome į Alytaus miesto Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventorių. Pirmojo Lietuvos kariuomenės karininko, žuvusio už laisvę, atminimas buvo pagerbtas tylos minute, pagarbos gėlės padėtos ant karininko Antano Juozapavičiaus ir prie paminklo Lietuvos kariuomenės savanoriams, žuvusiems Nepriklausomybės kovose.

Vyriausybė laukia kuo daugiau iniciatyvos iš Alytaus visuomenės ir ypač šviesuomenės. Norėtųsi, kad jau dabar pradėtume diskutuoti dėl formos. Paminklą galima butų atidengti 2019 m. vasarį – Antano Juozapavičiaus žūties 100-osioms metinėms.

Laukiama, kad ligi tol Antano Juozapavičiaus bareljefas bus atidengtas Pasvalyje (gimtinėje), tačiau paminklas Alytuje turi būti tikras meno kūrinys.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas