Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
Merkinės bajorai LDK Žygimanto Senojo kariuomenėje

Merkinės bajorai LDK Žygimanto Senojo kariuomenėje

Arūnas Amšiejus

Tarp praeities, kur yra mūsų atsiminimai,
tarp ateities, kur yra mūsų viltys, dar yra
dabartis, kur yra mūsų pareigos.
                                            G. Palau

LDK ir Lenkijos valdovas Žygimantas Senasis

LDK ir Lenkijos valdovas Žygimantas Senasis

XVI a. valdant LDK valdovui bei Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam (1467-1548) itin aktualūs pasidarė šalies gynybos reikalai. Vyko nuolatiniai karai su Maskvos kunigaikštyste bei totoriais. LDK teritorija pradėjo mažėti. Tuo metu galiojančiame Lietuvos Statuto antroje dalyje buvo numatyta „krašto gynyba“. 1528-1529 m. remiantis visuotine karo prievole rusėnų kalba buvo surašyti į LDK kariuomenę pašaukti bajorai. Vėliau LDK perėjo prie samdomosios kariuomenės.

Į LDK karo tarnybą buvo šaukiami 18 m. sulaukę bajorai. Kariuomenės pagrindą sudarė bajorai raiteliai. Ponas pats turėjo įsigyti brangią, priderančią luomui ginkluotę, žirgą bei atsivesti jam pavaldžių valstiečių ar tarnų pėstininkų būrį. Jei bajoras turėjo daugiau nei 8 valstiečių šeimas, „statydavo“ apginkluotą raitelį, jei 16 šeimų – du raitelius ir t.t. Žygio metu reikėjo išsimaitinti pačiam bei pamaitinti atvestus vyrus.

Visuotinio šaukimo mobilizacija apėmė ir magdeburginių miestų miestiečius. Neturtingieji į kariuomenę stoti neprivalėjo, bet turėjo mokėti mokestį. Vengiantys stoti į kariuomenę buvo baudžiami baudomis, tarnybos pratesimu ar net dvarų konfiskacija. 1528 m. LDK kariuomenė siekė 30 000 raitelių. Iš dabartinės Lietuvos žemių teritorijos buvo šaukiama apie 5 800 raitelių. Kariuomenė buvo pavaldi LDK Didžiajam etmonui.

Trakų vaivadijos vėliavaLietuvos Metrikoje – LDK raštinės XV-XVIII a. archyve yra išlikę 3 LDK šauktinės kariuomenės sąrašai: 1528 m., 1565 m. bei 1567 m. Pagal 1528-1529 m. surašymą bajorai į kariuomenę buvo šaukiami iš visos LDK teritorijos: Žemaitijos, Pskovo, Mstislavo, Vitebsko, Kobrino, Minsko bei kt. žemių. Šaukiamųjų bajorų sąrašai suskirstyti pagal vaivadijas (apskritis). Po Trakų vaivadijos vėliava, kuri buvo mėlynos spalvos su herbu – Vyčiu, ėjo šių pavietų (valsčių) „slawietnyje pany“: Merkinės, Trakų, Kauno, Žiežmarių, Upytės, Semeliškių, Eišiškių, Slonimo, Volkovysko, Rudaminos, Berštų, Kaniavos, Perlojos bei kt. Iš Merkinės pavieto į LDK kariuomenę ėjo šie bajorai (pagal Baltarusijos istorikų duomenis):

Jurijus, Jacina bei Macėjus Bogdanovičius (Bogdanovičių šeimos herbas – „Lada“),
Baltromei,
Mikita Borodinas (herbas „Vienaragis“),
Mikolajus Bordkovičius (turėtų būt M. Bordkievičius, herbas „Liubičas“),
Vasilijus Charlamovič,
Gricius bei Janas Dovgialovičius ( giminės herbas „Niečuje“),
Stepanas Jurcevičius,
Ambrozijus Jurievičius,
Jundilovaja,
Micuta Kucevičius (turėjo joti iš Gudakiemio k.),
Aleksas Loveikis,
Jurijus bei Voitko Marcinovičius,
Bogušas Masalskis, Merkinės ir Volkovysko kunigaikštis (šeimos herbas „Masalskis“)
Micuta,
Jakubas Mikailovičius,
Juchno Mordvinovičius,
Matvejus Narbutovičius (herbas“Trimitai“),
Bogdanas Narkovičius (Narkevičių giminės herbas „Vieniera“),
Miklošas Nasutovičius (herbas „Kosčieša“),
Simas Niekrošievičius (herbas „Kirvis“),
Stasys Nosovas bei Mikalina Nosova,
Ivanas Olizarovičius (herbas „Rodvan“),
Stanislavas Petrovičius (Petravičių giminės herbas „Lapinas“),
Stanislavas Pirmeikovičius,
Jakubas Pochmelčinas (Pogirskių – „Pobogas“),
Martynas Petkievičius, (herbas „Trimitai“),
Mykolas Racas (gal Mykolas Pacas, Jurgio (1500-1551)),
Ivanas Bogdanas Sapiega (herbas „Lapinas“),
Sava Smolnianin,
Vensko Ylaz,
Markas Zalieckis (herbas „Liubič“) bei kt.

31 bajoras į karą jojo pats, nes turėjo mažiau nei 8 valstiečių šeimas, 16 ponų „statė“ po 1 žirgą bei apginkluotą raitelį (turėjo po 8-16 valstiečių). Reikia paminėti kunigaikštį Bogušą Masalskį, kuriam 1516 m. Žygimantas Senasis Merkinės valsčiuje suteikė 44 žmones bei 8 tuščias žemes. Jis „statė“ 5 žirgus. Tuo metu Masalskiams priklausė žemės Masališkių k. bei Kurmiškių k.

Ivanas Bogdanas Sapiega (1486-1546 ) buvo Vitebsko bei Palenkės vaivada. Iš Žygimanto Senojo buvo gavęs valdų Rodukos k., Nedzingės k., Burokaraisčio k. Nuo jų (24-32 valstiečiai ) „statė“ 3 žirgus. Dauguma bajorų buvo iš Merkinės miesto, kiti buvo Ryliškių, Makniūnų, Ilgų, Montvilų, Masališkių, Mardasavo ir kt. dvarų šeimininkai.

Iki šio laiko Lietuvos Metriką „draugiškai saugo“ Maskvoje Rusijos valstybės archyvas senųjų aktų fonde. 1920 m. Lietuvos – Sovietų Rusijos sutartyje buvo numatyta Lietuvos Metriką sugražinti, tačiau didžiojo kaimyno pažadai liko neištesėti. Nespėjo jos sugražinti ir palankus Lietuvai Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas.

Šiandien, kaip ir prieš penkis amžius, yra labai opus šalies gynybos klausimas. Sugražinta privalomoji karinė tarnyba – ne tik šalies jaunimo konstitucinė pareiga, bet Lietuvos laisvės išsaugojimo garantas. Lietuvos savanoriai kariai yra mūsų Tautos pasididžiavimas.

Naudota literatūra:

1. A. Baliulis. „Lietuvos Magdeburginių miestų privilegijos ir aktai (Merkinės miesto aktai 1598-1627, t. 7). Vilnius, 2010.
2. A. Baliulis. „Lietuvos Magdeburginių miestų privilegijos ir aktai ( Merkinė, t.5 ) LII, V. 2007
3. A. Černiauskas, H. Gudavičius, V. Vaitkevičius. „Merkinės istorijos bruožai“. Vilnius, 2004.
4. A. Tyla. „LDK pašauktinių kariuomenė – visuomeninis valstybės sąmoningumo atspindys XVI a. 2 p. – XVII a.“.
5. A. I. Gruš, M. F. Spiridonova, M. A. Voitovič. „Pierapis voiska VKL 1528“. Belaruskaja nauka, 2003.
6. G. Lesmaitis. „LDK samdomoji kariuomenė XV a. pab. – XVI a. antroje pusėje“. Vilnius, 2010
7. G. Lesmaitis. „LDK pašauktinės kariuomenės surašymas 1520-1566 m.“ 2011.
8. E. Gudavičius. „Lietuvių pašauktinės kariuomenės organizacijos bruožai“. Karo archyvas, t.13, 1992.

One Response to “Merkinės bajorai LDK Žygimanto Senojo kariuomenėje”

  • Darius says:

    Ar koks bajoras į pietus nuo Merkinės dalyvavo? Gal žinoma iš kur buvo Narbutovičiai?

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252