Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

IN MEMORIAM Kariui savanoriui Alfonsui Malaškevičiui (1924-2015)

Dm. kpt. A. Malaškevičius. Alytus, 2014 12 12.

Dm. kpt. Alfonsas Malaškevičius. Alytus, 2014 12 12.

2015 m. gruodžio 3 d., eidamas 92-uosius metus mirė Lietuvos Vietinės Rinktinės karys, partizanas, politinis kalinys, šaulys, dimisijos kapitonas Alfonsas Malaškevičius.

Alfonsas Malaškevičius gimė 1924 m. liepos 4 d. Alytaus apskrityje, Miroslavo valsčiuje, Laukinčių kaime, mažažemių ūkininkų Antano ir Leokadijos Malaškevičių šeimoje. Baigęs Miroslavo pradinę mokyklą, mokėsi Alytaus gimnazijoje, vėliau – Alytaus mokytojų seminarijoje. 1944 m. vasario–gegužės mėn. tarnavo Lietuvos Vietinėje Rinktinėje, Alytaus komendantūros kuopoje. 1945 m. liepos mėn. pradžioje įstojo į Lietuvos partizanų gretas, tapdamas rezerviniu partizanu sl. „Liutauras“. 1945 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pradėjo dirbti mokytoju Merkinės valsčiuje, Kibyšių pradinės mokyklos 3-čiame komplekte Rusingės dvare.

Alfonsas Malaškevičius. Alytus, 1944 05 20.

Alfonsas Malaškevičius. Alytus, 1944 05 20.

Suimtas 1945 m. spalio 5 d., kratos metu rastas ginklas. Arešto orderis išrašytas spalio 16 d. Kalintas Alytuje, Vilniuje. Kaltintas, kad priklausė antisovietinei nacionalistinei organizacijai „Lietuvos partizanų sąjunga“, turėjo ginklą ir vedė ginkluotą prieš sovietų valdžią. 1946 m. rugpjūčio 26 d. Archangelsko srities MVD Karinio tribunolo pagal RSFSR BK 58-2, 58-11 str. nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio bei 5 metams atimtos pilietinės teisės, taip pat konfiskuotas turtas. 1946 m. rugsėjo 21 d. išvežtas į lagerį Sevželdorlage, Archangelsko srityje. Nuo 1949 m. vasario mėn. kalėjo Irkutsko srityje, Ozerlage. Nuo 1955 m. vasario mėn. buvo tremtyje Karagandos srityje, Toparo mieste. 1956 m. gegužės mėn. susituokė su buvusia politine kaline Veronika Kavolynaite (1929–2013). Susilaukė dviejų dukrų: Vidmantės (1957–2015) ir Zitos (g. 1960). 1958 m. vasario mėn. iš tremties paleistas grįžo į Lietuvą su žmona ir dukra.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ Alfonsas Malaškevičius reabilituotas Lietuvos Aukščiausiojo teismo 1990 m. rugpjūčio 6 dieną.

Tremtinio Alfonso Malaškevičiaus pažymėjimas. Saranė, 1955.

Tremtinio Alfonso Malaškevičiaus pažymėjimas. Saranė, 1955.

Alfonsas Malaškevičius nuo 1992 m. – Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1994–2002 m. už aktyvią veiklą Šaulių sąjungoje apdovanotas 4 padėkomis. 1995 m. gegužės 13 d. apdovanotas ženklu „Už dalyvavimą Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apsaugoje“. 1998 m. kovo 31 d. įstojo į Lietuvos Vietinės Rinktinės karių sąjungą, nuo 2014 m. kovo mėn. – Atsargos karininkų sąjungos narys.

1999 m. birželio 30 d. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija suteikė Alfonsui Malaškevičiui kario savanorio statusą, o 2000 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.

A. Malaškevičiaus kapavietė Miroslavo parapijos senosiose kapinėse. 2015 12 06.

A. Malaškevičiaus kapavietė Miroslavo parapijos senosiose kapinėse. 2015 12 06.

2007 m. gegužės 5 d. Lietuvos Vietinės Rinktinės karių sąjungos vado A. Paulavičiaus apdovanotas Lietuvos Vietinės Rinktinės Garbės Kryžiumi už ginkluoto pasipriešinimo ir už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant nepriklausomą valstybę.

2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos Vietinės Rinktinės karių sąjungos vado dimisijos majoro S. Bereišio įsakymu Nr. 12 Alfonsas Malaškevičius paskirtas Lietuvos Vietinės Rinktinės karių sąjungos Alytaus miesto ir apskrities skyriaus vadu, jam suteiktas dimisijos kapitono laipsnis.

Karys savanoris Alfonsas Malaškevičius palaidotas Miroslavo parapijos (Alytaus r.) senosiose kapinėse, šeimos kapavietėje.

Užuojauta dukrai Zitai, anūkams, artimiesiems ir bendražygiams.

Gintaras Lučinskas

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas