Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Vasario 16-osios šventė Merkinėje (NUOTRAUKOS)

Gintaras Lučinskas

DSC03476Vasario 16-ąją Merkinėje (Varėnos r.) vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės dienai paminėti.

Grupelė alytiškių aplankėme Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvio, pasienio policininko, šaulio, pokario tremtinio Jono Dvarecko (1899–1980) dukrą Marytę Plytnikienę-Dvareckaitę (g. 1927). Pasveikinome ją su visiems lietuviams brangia švente, linkėdami dar daug ilgų gyvenimo metų.

Merkinės Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, per kurias pamokslo metu klebonas kun. Robertas Rumšas kalbėjo:
Vasario 16-oji – mūsų laisvos ir orios tautos šventė. Meilė Dievui ir Tėvynei padėjo išsaugoti Nepriklausomos Lietuvos dvasią per visas okupacijas. Svarbu tikėti valstybės laisve ir pažanga. Labai svarbu ateinančioms kartoms perduoti meilę Tėvynei, išsaugoti gyvą tautos sąmonę, perduoti savo kultūrą ir tikėjimą. Tik tada mes būsime laisva tauta. Puoselėti tautinį tapatumą gali tik šeima. Šeima yra valstybės pagrindas.

Po Šv. Mišių, Merkinės kultūros centre vyko koncertinė programa. Sugiedojus Tautinę giesmę, Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra pasveikino merkiniškius ir svečius. Jis ragino valstybę mylėti ir gerbti, saugoti savo kalbą, kultūrą ir papročius, puoselėti istoriją. Kultūros centro kolektyvas (vadovė Laima Jakštienė) pristatė meninę-muzikinę programą „Iš močiutės pasakų“.

Vėliau vyko Juozo Kvaraciejaus (1908-1947) knygos „Policininko atsiminimai“ pristatymas. Seniūnas Gintautas Tebėra, tardamas įžanginį žodį, pabrėžė, kad ši knyga atvėrė vietinės istorijos lobyną.

Atsiminimų knygą spaudai parengė Mindaugas Černiauskas ir alytiškis Gintaras Lučinskas. Išleido Varėnos rajono savivaldybės Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus. Knygos apimtis – 240 psl., tiražas – 500 egz., gausu iliustracijų. Leidybą finansavo Kultūros rėmimo taryba ir kraštietis Julius Kvaraciejus (AB „Pieno žvaigždės“), kuris taip pat tarė sveikinimo žodį renginio dalyviams.

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus direktoriaus Mindaugas Černiauskas papasakojo apie knygos atsiradimo aplinkybes, turinį ir reikšmę.

Juozo Kvaraciejaus sūnėnas Algimantas Kvaraciejus, gyventis Klaipėdoje, papasakojo apie Česukų kaimo praeitį, savo šeimos ir giminės negandas, kai Lietuvą okupavo raudonieji okupantai, prieš 70-metį vykusį (1946 m. vasario 18 d.) jo šeimos trėmimą: tėvas Petras (Juozo brolis), buvo okupantų ištremtas, o mama Ona ir pats Algimantas su broliu Juozu sugebėjo pabėgti ir pasislėpti, vėliau kelis metus gyveno nelegaliai. Algimantas Kvaraciejus pasidžiaugė, kad išsaugojo dėdės partizano Juozo Kvaraciejaus atsiminimus ir iš trečio karto pavyko išleisti atskira knyga (pirmi du kartai buvo nesėkmingi). Kadangi dėdės kapas nežinomas, Merkinės Kryžių kalnelyje Atgimimo pradžioje buvo pastatytas kryžius jo atminimui, o ši knyga – tebus nedidelis paminklas patriotui pagerbti.

Šių eilučių autorius, išsakydamas savo įspūdį apie naują knygą, pasisakė:
Į šios knygos puslapius sugulė vieno žmogaus gyvenimo istorija. Unikali, nepakartojama, kaip ir pats žmogus. Iš šios asmeninės istorijos galima pasimokyti įvairių gyvenimo dalykų. Kiekvienas skaitytojas ras ir paims tai, kas jam labiausiai reikalinga. Trumpai apie knygą galima pasakyti: žmogaus dilema – partizano psichologija – pavienio žmogaus nuomonė istoriniame lūžyje. Juozas Kvaraciejus, be kita ko, buvo ir Šaulių sąjungos narys, nors apie tai jis savo atsiminimuose nerašo. Nebūtų nuostabu, jei pagal šią knygą bus sukurtas nuotykinis filmas, nes visas Juozo Kvaraciejaus gyvenimas buvo pilnas įvairių įvykių, nutikimų ir nuotykių.

Knygos pristatymo metu buvo demonstruojamas video filmas, kuriame pateikiama knygoje minimų įvykių, vietų, asmenybių fotografijos, taip pat akimirkos, užfiksuotos ekspedicijų 2015 m. vasarą metu. Fone skambėjo partizaniškos dainos, atliekamos dainininko Alberto Antanavičiaus-Šekspyro.

Per 100 salėje buvusių dalyvių širdis sujaudino Mindaugo Černiausko atlikta daina, pritariant gitarai ir lūpinei armonikėlei, pagal Juozo Kvaraciejaus eiles „Partizano troškimai“, kurias jis parašė likus mažiau kaip 2 mėnesiams iki mirties.

Alytaus rajono gyventojas, kolekcininkas Algimantas Antanevičius padovanojo Merkinės kraštotyros ir genocido muziejui knygą iš savo kolekcijos – „H. Žagarietis. Raudonasis siaubas GPU, 1941 m.“ Šios knygos tituliniame lape yra Juozo Kvaraciejaus autografas ir prierašas „Svyriai, 1943 m.“

Renginio organizatorius Mindaugas Černiauskas padovanojo knygas prisidėjusiems prie knygos „Policininko atsiminimai“ parengimo, pateikusiems nuotraukas leidiniui taip pat Merkinės viešajai bibliotekai, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bibliotekai bei tarnybą baigusiam Merkinės policininkui Pranui Krušniauskui.

Algimanto Černiausko ir Gintaro Lučinsko nuotraukos

DSCF8730

DSCF8723

DSCF8727

DSCF8725

DSCF8732

DSCF8733

DSCF8735

DSC03446

DSC03484

DSC03480

DSC03464

DSC03440

DSC03404

 

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas