Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

IV-as tarptautinis žygis „Lietuvos himną giedosiu Punske“

Punskas

IV–JO TARPTAUTINIO ŽYGIO „LIETUVOS HIMNĄ GIEDOSIU PUNSKE“ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Žygio „Lietuvos himną giedosiu Punske“ (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką ir žygio taisykles.
2. Žygyje dalyvauja visi norintys be jokių apribojimų, galintys įveikti 30 km arba 12 km atstumą pėsčiomis. Norintys dviračiais įveiks 40 km.
3. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo nešamus asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m. atsako juos lydintieji suaugusieji. Jaunuoliai iki 18 m PRIVALO turėti tėvų sutikimą.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Žygio tikslai:
4.1. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą su Punsko krašto lietuviais.
4.2. Ugdyti visuomenės pilietiškumą, bendruomeniškumą, kelti jos sąmoningumą.
5. Žygio uždaviniai:
5.1. Supažindinti žygio dalyvius su įsimintinomis vietomis, kraštovaizdžiu, krašto istorija.
5.2. Su Punsko lietuviais kartu sugiedoti Lietuvos himną, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
5.3. Skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;
5.4. Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.

III. PROGRAMA IR ORGANIZAVIMAS

6. Žygio organizatoriai: M. Lietuvininkas, V. Aleknavičius, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“. Partneriai: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos V. Kudirkos Marijampolės skyrius, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos kultūros centras, Punsko lietuvių bendruomenė, Punsko seniūnija.
7. Žygis vyks 2016 m. liepos 6-ąją dieną:
7.1. Atvykimas, registracija, žygio atidarymas liepos 6 d. Atvykstantieji iš vakaro turi turėti stovyklavimo inventorių: palapines, miegmaišius, savo maistą.
7.2. Žygis liepos 6 d.:
7.2.1. Dalyvių registracija Kalvarijos parapijos salėje, teatras „Titnagas“ Laisvės 15: 7:00- 9:30 val.
7.2.2. Žygio atidarymas : 9:30- 10 val.
7.2.3. Startas: 10 val.
7.2.4. Pietūs Sangrūdoje,. Programa- 13:30.
7.2.5. Startas iš Sangrūdos 15 val.,
7.2.6 Žygeivių sutiktuvės ties Lietuvos siena- 17 val. Lietuvos laiku.
7.2.7. Susitikimas su punskiečiais.
7.2.8. Lietuvos himno giedojimas: 21 val.
7.2.9. Meninė programa.
7.2.10. Grįžimas namo.

8. Registracija į žygį:
8.1. Dalyviai imtinai iki 2016 m. liepos 2 d. registruojami el. pašto adresu minliet@zebra.lt :
laiško pavadinismas „Registracija“
Pavardė, vardas el. paštas, telefono nr., miestas, gimimo data, atsakomybę už sveikatą prisiimu pats/i. Komanda siunčia bendrą sąrašą.
8.2. Galutinė dalyvių registracija vyks Kalvarijos teatre „Titnagas“ adresu Kalvarija, Laisvės 15, liepos 6 d. Visi žygio dalyviai galutinės registracijos metu PRIVALO pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 18 m. privalo turėti ligonių kasų išduotą tarptautinio sveikatos draudimo kortelę.
8.3. Dėl sienos kirtimo procedūrų, žygis vyksta kolona
9. Registracijos metu dalyviai gaus žygio korteles su pavardėmis, kurios bus reikalingos atsižymėti kontroliniuose punktuose taip pat prisiminimo ženkliukus.
10. Nužygiavus bus autobusas, parvežantis paliktų automobilių vairuotojus į Kalvariją/ Sangrūdą. Dviračius taip pat parvešime į Kalvariją.
11. Organizatoriai sudarys sąlygas asmens higienai palaikyti ir suteiks pirmąją medicininę pagalbą.
12. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.

IV. ŽYGIO TAISYKLĖS

13. Žygio dalyviai privalo:
13.1. Žygio metu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nes bus žygiuojama į kitą valstybę;
SVARBU¡
Nuo liepos 1 d Lenkija dėl renginių valstybėje sustiprina sienos apsaugos kontrolę, todėl neturintys asmens dokumento negaus žygio dalyvio kortelės ir žygiuoti kartu nebus leista.
13.2. Laikytis žygio nuostatų;
13.3. Laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;
13.4. Žygio metu laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, komanda privalo turėti bent 2 šviesą atspindinčias liemenes.
13.5. Nedelsiant informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
13.6. Žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
14. Žygio dalyviams draudžiama:
14.1. Įveikiant pasirinktą atstumą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti;
14.2. Skleisti politinę propagandą;
14.3. Šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
15. Žygio kortelė bus ir diplomas žygio dalyvavime.
15. Papildoma informacija el. paštu arba tel 868506971.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas