Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Rakatanskų kautynėms – 70 metų

Gintaras Lučinskas

Jonas Jakubavičius-"Rugys", 1946 m.

Jonas Jakubavičius-„Rugys“, 1946 m.

1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus apskrityje, Daugų valsčiuje, įvyko Rakatanskų mūšis, akivaizdžiai parodęs puolamąją partizanų taktiką. Į partizanų surengtą pasalą pateko MVD Daugų valsčiaus įgulos apie 20 baudėjų, iš jų 18 žuvo.

1946 m. lapkričio 14 d. į Rakatanskų kaimą atvyko 47-ių partizanų junginys, turėdami tikslą įvilioti okupacines pajėgas į pasalą ir jas sunaikinti. Dalinys susidėjo iš trijų būrių: pirmam būriui vadovavo Feliksas Daugirdas-Šarūnas (Merkio rinktinės 3-čio bataliono 15 partizanų), antram – Ričardas Golšteinas-Lordas (Geležinio Vilko grupės 18 partizanų), trečiam – Antanas Radžius-Šturmas (Valkininkų valsčiaus 14 partizanų). Operacijai vadovavo laikinai einantis Merkio rinktinės 3-čio bataliono vado pareigas Jonas Jakubavičius-Rugys ir ypatingai įgudęs kovinėse operacijose Vaclovas Voveris-Žaibas.

Jonas Jakubavičius-Rugys partizanams išaiškino, kur jiems reiks užimti pozicijas ir kaip pradės puolimą. Tada Vaclovas Voveris-Žaibas įsakė įvykdyti mirties nuosprendį Purvelių kaime šnipui Ignui Sarapinavičiui, kuris gyveno už 500 m nuo partizanų buvimo vietos. Apie 14 val. dienos šnipas buvo likviduotas. Kitą rytą (lapkričio 15 d.) Sarapinavičiaus žmona išvyko į Daugus pranešti apie įvykį. Apie 11 val. partizanų žvalgas pranešė, kad pastebėjo atvažiuojant mašiną su kariškiais.

Antanas Radžius, 1944 m.

Antanas Radžius, 1944 m.

Partizanai užėmė pozicijas, bet rusai sustabdė mašiną anksčiau ir užėjo pėstute pas vieną ūkininką. Įvertinę situaciją partizanų vadai greit pakoregavo užimamas pozicijas. Deja, partizanas Liūtas per neapdairumą nuspaudė ginklo nuleistuką ir nuaidėjo šūvių serija. Karinė čekistinė grupė, susidėjusi iš apie 20 NKVD-istų ir stribų, vadovaujama MVD Daugų valsčiaus poskyrio viršininko vyr. ltn. Derkousovo, pradėjo atakuoti tą aukštumėlę, kur pasigirdo papliūpa. Bet partizanai pradėjo juos supt ir naikinti. Kautynės tęsėsi apie dvi valandas. Rusai gynėsi narsiai, ką pripažino ir patys partizanai. Kautynių rezultatai buvo tokie: žuvo valkininkiečių partizanų vadas Antanas Radžius-Šturmas (pasižymėjęs savo partizanavimo laikotarpiu ypatinga narsa) bei buvo sužeisti trys partizanai: Balys, Vytenis ir Nykštaitis. Minimi mūšyje pasižymėję partizanai A. Miškinis-Sakalas, A. Paulauskas-Suvalkietis, P. Oškutis-Kurmis.

Priešo nuostoliai: žuvo 5 stribai (Bronius Daraškevičius (g. 1926), Feliksas Ščiglinskas, Feliksas Šidlauskas ir dar 2, kurių identifikuoti nepavyko), 5 karininkai:

 1. MVD Daugų valsčiaus poskyrio viršininkas vyr. ltn. Derkousov,
 2. MVD Daugų valsčiaus poskyrio Kovos su banditizmu įgaliotinis j. ltn. Brunevič,
 3. MVD Daugų valsčiaus poskyrio oper. įgaliotinis vyr. ltn. Kurenev,
 4. SSSR 4-os vidaus kariuomenės divizijos 34-o motošaulių pulko 7-os kuopos vadas Judin Sergei Ivanovč (g.1915),
 5. SSSR 4-os vidaus kariuomenės divizijos 34-o motošaulių pulko 7-os kuopos medicininės tarnybos j. ltn. Bandurin Nikolaj Kirilovič(g. 1922).

Taip pat žuvo SSSR 4-os vidaus kariuomenės 34-o motošaulių pulko 7-os kuopos 8 eiliniai ir seržantai:

 1. eilinis Garipov Chanafa (g. 1918),
 2. eilinis German Ivan Ivanovič (g. 1922),
 3. eilinis Kupriakov Jegor Dmitrijevič (g. 1927),
 4. eilinis Dmitrijev Michail Vasiljevič (g. 1927),
 5. eilinis Lysun Nikolaj Basiljevič (g. 1925),
 6. eilinis Panfiorov Aleksej Lukjanovič (g. 1926),
 7. seržantas Pančenko Michail Petrovič (g. 1922),
 8. seržantas Lukjanov Viktor Andrejevič (g. 1922).

Partizanai užgrobė 2 lengvuosius kulkosvaidžius, 7 rusiškus automatus, 8 šautuvus,4 pistoletus koltus ir 1 naganą bei 25 granatas.

2011 m. gegužės 29 d. Rakatanskų miške (prie Rakatanskų k., Daugų sen., Alytaus r.) pašventintas paminklinis atminimo ženklas, skirtas Dainavos apygardos Merkio rinktinės III bataliono partizano Antano Radžiaus-Šturmo (g. 1923) ir kitų partizanų bei rėmėjų, žuvusių Rakatanskų kaimo apylinkėse, atminimui.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas