Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
Feliksas Pempė – veiklusis Merkinės šaulių ugniagesių komandos įkūrėjas

Feliksas Pempė – veiklusis Merkinės šaulių ugniagesių komandos įkūrėjas

Arūnas Amšiejus

1904 m. spalio 20 d. Filadelfijos mieste, Pensilvanijos valstijoje (JAV) gimė Feliksas Pempė, s. Aleksandro – vienas aktyviausių bei veikliausių Alytaus apskr. Merkinės savanorių bei šaulių ugniagesių komandų vadovų XX a. III-IV dešimtmetyje.

1918 m., gaudžiant Nepriklausomybės vėjams Lietuvoje, F. Pempė su tėvais tautinių jausmų vedami iš JAV grįžo į Lietuvą. 1928 m. birželio 1 d. jis kaip gabus, gerą išsilavinimą turintis Lietuvos patriotas buvo paskirtas Merkinės pašto viršininku (Dr. Bakšio g. 13). Neužilgo F. Pempė su entuziazmu pradėjo vadovauti vietos savanorių ugniagesių draugijai. Nuo 1906 m., nuo pirmosios gaisrininkų komandos įsteigimo – tai buvo pirmasis ne žydų tautybės Merkinės mstl. savanorių ugniagesių draugijos vadovas. Jis pakeitė Chaimą Blochą. Be tiesioginių, gerai apmokamų pašto tarnautojo pareigų, F. Pempė Merkinės mstl. bei dalyje valsčiaus savanoriškai bei neatlygintinai puoselėjo ugniagesybos veiklą bei priešgaisrinę apsaugą. Veiklusis vadovas buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928 m.) bei Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino 3-čio laipsnio medaliu (1936 m.).

1930 m. birželio mėn. 9-15 d. Alytuje F. Pempė baigė šaulių bei savanorių ugniagesių kursų I-ąją laidą. Kursus organizavo Alytaus XIX šaulių rinktinė. 1930 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais veiklusis pašto viršininkas aktyviai ruošė Vytauto paveikslo bei Raportų knygos iškilmingą sutikimą Merkinės mstl., kadangi priklausė Vytauto Didžiojo komitetui (sutikimas įvyko rugpjūčio 20 d. 13.45 val.). 1930 m. gruodžio 7 d. jis dalyvavo apskrities ugniagesių suvažiavime Alytaus mieste, kur buvo sprendžiami opiausi ugniagesybos klausimai. F. Pempė daug rašė publikacijų į mėnesinį ugniagesių žurnalą „Lietuvos gaisrininkas“. 1931-1933 m. pasirodė jo pranešimai bei straipsniai: „Apie drausmę“, „Apie gaisrininkų draugijos veikimą“, „ Merkinė“, „Pas kolegas į svečius“, „Mūsų organizacijos“ , „Dėl ugniagesių ženklo“, „Stoginių reikalu“, „Dėl susisiekimo priemonių gaisro metu“, „VII Ugniagesių kongresui besiartinant“, „Bjaurus sumanymas“ bei kt. Ne vienus metus pašto viršininkas buvo priešgaisrinės propagandos (agitacijos) komiteto pirmininkas. Merkinės pašto viršininkas dažnai aukodavo savo asmenines lėšas įvairiems bei kilniems visuomeniniams poreikiams.

1931 m. gegužės 17 d. F. Pempė, savanorių ugniagesių valdyba bei valsčius organizavo 25 m. Merkinės ugniagesių komandos įsteigimo bei 10 m . jubiliejaus Nepriklausomoje Lietuvoje šventę. Joje dalyvavo Lietuvos ugniagesių organizacijų adjutantas p. Antanas Urbelis, l. e. apskr. viršininko pareigas Aleksandras Kondrackis (g.1893 m.), karo komendantas pulk. leit. Alfredas Vymeris , apskr. brand-majoras, kapitonas Antanas Petruškevičius (1896-1942) su žmona bei kt. Iškilmingos šventės metu Alytaus apskr. ugniagesių vadovai F. Pempei už ilgametinius nuopelnus ugniagesyboje bei pavyzdingą komandos sutvarkymą įteikė „Artimui pagalbon“ III laipsnio ordiną (Lietuvos Ugniagesių Organizacijų Sąjungos Pirmininko įsakymas Nr.14). Buvo išsakyti šilti bei paskatinantys žodžiai merkiniškiams: „Mums, alytiškiams, ir nemalonu prisipažinti, kad Alytaus sav. ugniagesių komanda būdama daug turtingesnė gaisro gesinimo įrankiais, bet nesugeba tokios garbės užsitarnauti ir gaila, kad mūs apskrities miestas neturi tokios komandos kaip Merkinė“. Tų pačių metų liepos mėn. F. Pempei už sporto populiarinimą tarp ugniagesių pareikšta padėka (1931 06 20 įsakymas Nr. 16). 1932 m. laikraštis „Suvalkietis“ apie to meto Merkinės ugniagesių komandą pagirtinai rašė: „Didžiausias veikėjas, kuris komandą sutvarkė ir ja nuolat rūpinasi, yra pašto viršininkas p. F. Pempė. Ugniagesių komanda jo vadovybėje yra drausminga ir pavyzdinga”.

1933 m. rugsėjo 13 d. uolusis F. Pempė išrinktas naujai suburtos Merkinės šaulių ugniagesių komandos vadovu. Reikėjo nuveikti daug komandos kūrimosi organizacinių darbų. Juos darbštusis šaulys su bendraminčiais įveikė puikiai: 1934 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Ugniagesių Organizacijų Sąjungai įsakymu Nr. 19 F. Pempė apdovanotas Estijos gaisrininkų sidabro medaliu. 1935 m. vasario 12 d. jam šis apdovanojimas įteiktas. 1935 m. lapkričio 11 d. F. Pempė tapo Merkinės šaulių dūdų orkestro vedėju. Vėliau aktyvusis pašto vadovas buvo ne kartą skirtas šaulių būrio vadu bei šaulių būrio valdybos pirmininku.

1936 m. rugsėjo 7 d. F. Pempė iš Merkinės mstl. išvyko, nes buvo paskirtas Kudirkos Naumiesčio (Šakių apskr.) pašto viršininku. Čia jis taip pat daug dėmesio skyrė ugniagesybai. Nuo 1939 m. sausio 25 d. pašto viršininkas tapo vietos šaulių ugniagesių komandos vadovu. To meto mėnesinis žurnalas „Ugniagesis“ rašė: „… ačiū likimui, naujai paskirtas komandos viršininkas Feliksas Pempė, pašto viršininkas jau užsirekomendavo kaipo retų privalumų ugniagesybai žmogus: nepaprastai tvarkingas, sistemingas ir ištvermingas, jis užsispyręs nugali visus sunkumus…“

1944 m. F. Pempė, jo sutuoktinė Erna-Marija Pempienė (1908-1958), dukros Irena (g. 1931 m.) bei Edita (g. 1935 m.) pasitraukė į Vakarų Europą. 1949 m. spalio 19 d. jie atvyko į Niujorko m. (JAV), vėliau apsigyveno Pensilvanijos valstijoje, Oaklando mieste.

F. Pempė visą savo gyvenimą neeikvojo laiko veltui. Jis visą savo laisvalaikį skyrė visuomeninei veiklai. 1985 m. kovo mėn., buvęs darbštusis Merkinės mstl. bendruomenės narys, mirė. Felikso Pempės bei jo žmonos palaidojimo vietą Ouklando miesto kapinėse (JAV) žymi akmeninis paminklas.

Literatūra:

Apie drausmę. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. kovo mėn. Nr. 3, p. 4-5.

Apie gaisrininkų draugijų veikimą. Lietuvos gaisrininkas. 1932 m. birželio mėn. Nr. 6, p. 5-6.

Bjaurus sumanymas. Ugniagesis. 1933 m. vasario mėn. Nr. 2, p. 14-15.

Česnulis V. Varėnos krašto šauliai. Vilnius. 2008.

Degė Merkinė. Suvalkietis. 1936 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 31, p. 1.

Dievui garbė, artimui pagalba. Dainava. 2012 m. Nr. 1, p. 3-9.

Dėl susisiekimo priemonių. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. gegužės mėn. Nr. 5, p. 5-6.

Dėl ugniagesių ženklo. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. rugsėjo mėn. Nr. 9, p. 8-9.

Įsakymas. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. liepos mėn. Nr. 7, p. 9-10.

Kudirkos Naumiestis. Pasikeitė pašto viršininkas. Ugniagesis.1939 m. birželio mėn. Nr. 6, p. 24.

Merkinė. Sudegė lentpjūvė. Suvalkietis. 1936 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 34, p. 3.

Merkinė. Ugniagesiai rūpinasi stoginės reiklu. Suvalkietis. 1932 m. balandžio 3 d. Nr. 14, p. 4.

Mūsų organizacijos. Merkinė. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. birželio mėn. Nr. 6, p. 13-14.

Mūsų organizacijos. Merkinė. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. rugpjūčio mėn. Nr. 8, p. 14.

Oficialinė dalis. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. gegužės mėn. Nr. 5, p. 10.

Oficialus skyrius. Ugniagesis. 1935 m. kovo mėn. Nr. 3, p. 20-21.

Organizacijose. Veisiejai. Lietuvos gaisrininkas. 1932 m. rugsėjo mėn. Nr. 9, p. 14.

Padėkos. Trimitas. 1929 m. liepos 11 d. Nr. 28, p. 486.

Pas kolegas į svečius. Lietuvos gaisrininkas. 1931 m. rugpjūčio mėn. Nr. 8, p. 8-10.

Paskirtas brandmajoras. Merkinė. Ugniagesis. 1933 m. gruodžio mėn. Nr. 12, p. 18.

Rinktinėse ir būriuose. Merkinė. Trimitas. 1933 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 34, p. 677-678.

VII Ugnigesių kongresui besiartinant. Lietuvos gaisrininkas. 1932 m. gegužės mėn. Nr. 5, p. 6-8.

Stoginių reikalu. Lietuvos gaisrininkas.1931 m. lapkričio mėn. Nr. 11, p. 6-7.

Ugniagesiai spaudos veidrodyje. Merkinė. Ugniagesis. 1933 m. spalio mėn. Nr. 10, p. 16.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252