Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Virtuali paroda „Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes“ – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kelias

Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“ – taip 1936 m. apie vyskupą Teofilių Matulionį lietuvių maldininkų grupei pasakė popiežius Pijus XI. 2017 m. birželio 25 d. Vilniaus m. įvyksiančios arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – apeigos vainikuoja dar 1989 m. Kaišiadorių katedros kanauninko, Popiežiaus garbės prelato Stanislovo Kiškio iniciatyva pradėtą arkivyskupo Teofiliaus Matulinio beatifikacijos bylą. Šešiolika metų Rusijos kalėjimuose bei ketveri metai namų arešto Lietuvoje už tai, kad buvo ištikimas Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms liudija nepalaužiamą vyskupo Teofiliaus Matulionio valią ginti Katalikų bažnyčią nuo sovietų valdžios pretenzijų ją valdyti ir paversti politinio režimo įrankiu.

Ilgi kalinimo metai Rusijos kalėjimuose bei lageriuose, tardytojų siūloma laisvė mainais į ištikimybės Dievui ir Bažnyčiai atsisakymą neprivertė atsižadėti pasirinkto kelio – ištikimybės Evangelijai, tarnavimo Bažnyčiai, meilės artimui ir rūpinimosi tikėjimo skleidimu – misijomis. Nuo pat 1909 m., kai, pažeisdamas carinės Rusijos įstatymus, pakrikštijo kūdikį, kurio motina buvo stačiatikė iki prievartinio iškeldinimo 1958 m. spalio 17 d. iš Birštono į Šeduvą ir nušalinimo nuo visų dvasinių pareigų garbingasis Teofilius Matulionis atsilaikė prieš sąžinės ir religijos laisvę varžančią sistemą pasitikėdamas Dievu ir paklusdamas tik Šv. Sostui. Sovietinis režimas nepajėgė vyskupo sugniuždyti ir paversti sovietų valdžios vykdomos antibažnytinės politikos įrankiu.

Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – LYA) parengtoje virtualioje parodoje eksponuojami LYA, Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA) bei Rokiškio krašto muziejuje saugomi dokumentai ir fotonuotraukos liudija apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo Rusijoje ir Nepriklausomoje Lietuve epizodus, veiklą Lietuvoje sovietinės okupacijos metais: suėmimą 1946 m., tardymą ir nuteisimą, Lietuvoje likusių artimųjų ir dvasininkų pastangas gauti leidimą vyskupui sugrįžti į Lietuvą iš lagerių; gyvenimą 1956 m. gegužės 4 d. grįžus į Lietuvą nuolatinio saugumo organų stebėjimo bei pastangų apriboti ganytojišką veiklą sąlygomis.

Kviečiame apsilankyti

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas