Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
Gražiai paminėjo Birželio 21–22 dienas

Gražiai paminėjo Birželio 21–22 dienas

Alytus, gyvai jausdama kasdieninio gyvenimo pulsą, nepraleidžia nepaminėjęs nė vieno žymesnio įvykio, turinčio ryšio su mūsų tauta ir jos pergyvenimais. Alytaus visuomenė rado gyvą reikalą paminėti 21–22 dienas, kaip mums lietuviams ypatingai svarbias ir reikšmingas.

VI. 21 d., Savitarpinės Pagalbos Dieną, 10 val. Alytaus miesto bažnyčioje už išvežtuosius buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos ir vietos kleb. kun. Šalčiaus pasakytas tai dienai pritaikintas pamokslas. Po pietų, 17 val. miesto parko paviljone įvyko iškilmingas posėdis, kuriame dalyvavo visų įstaigų viršininkai, vietos vok. įgulos v-kas maj. Rosenkranz, komendantas, kiti vokiečių karinės civilinės valdžios atstovai ir gausinga Alytaus miesto ir apylinkės visuomenė.

Posėdį atidarė Alytaus apskr. Savitarp. Pagalb. Komiteto p-kas p. Varnelis, kviesdamas pagerbti visus bolševikų okupacijos metu Lietuvoje nužudytuosius. Toliau sekė graži ir turininga p. Vidūno paskaita, vietos įgulos v-ko maj. Rosenkranz žodis ir p. Nykštaičio atsiminimų žiupsnelis. Po oficialiosios dalies buvo atitinkama meninė dalis. Iškilmingą posėdį susirinkusieji baigė tautos himnu.

VI. 22 d. nuo pat ryto įstaigos ir privatūs butai pasipuošė vokiečių ir lietuvių vėliavomis.

Išsilaisvinimo iš bolševikų jungo minėjimas buvo pradėtas gedulingomis pamaldomis už kritusius dėl mūsų laisvės partizanus, vokiečių ir lietuvių karius.

Po pamaldų bendruose kapuose prie kar. Juozapavičiaus kapo seminarijos direktorius Mičiulis pasakė kalbą ir papuošė kritusiųjų kapus gėlėmis ir vainikais. Nežiūrint blogo oro ir smarkaus lietaus, Alytaus visuomenė su gėlėmis ir vainikais ilgoje tvarkingoje eisenoje nužygiavo pagerbti kovoje su bolševikais žuvusius vokiečių ir lietuvių karius, naujose karių kapinėse. Be gausingos minios žmonių, pagerbti savo kritusių draugų, atvyko vokiečių ir mūsų karių daliniai. Trumpame savo žodyje apskr. v-kas p. Kačinskas ir vietos komendantas nurodė, kad jokia auka dėl tėvynės ir žmonijos nėra per didelė. Tas turi teises į laisvę, kas dėl jos kovoja ir nevertas laisvės, kas jos negina.

Baigiamąjį trumpą žodį tarė karo nukentėjusiems įgaliotinis insp. Šimoliūnas, po to mūsų kariams gerbiant ginklu, buvo uždėti ant kritusių karių kapų gėlės ir vaikinai.

Alytiškis

„Savitarpinės pagalbos žinios“. 1942 m. liepos 17 d. Nr. 17, p. 4.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252