Pagrindiniai tikslai:

 • Skatinti visuomenės, ypač jaunimo, domėjimąsi Dainavos krašto ir savo šalies istorija.

 • Puoselėti patriotinius jausmus ir etninę tautos kultūrą.

 • Ugdyti jaunimo pilietiškumą, pagarbą Lietuvos Konstitucijai, istorijai ir pasitikėjimą nacionaliniais institutais.

 • Skatinti jaunimą dalyvauti valstybinėse ir tautinėse šventėse, visuomenės gyvenime.

 • Rinkti istorijos dalyvių autentiškus prisiminimus, nuotraukas ir kitą kraštotyrinę medžiagą.

 • Kaupti ir saugoti kraštotyrinę, istorinę medžiagą ir ją populiarinti.

 • Informuoti visuomenę apie reikšmingus Lietuvos istorijos paminėjimo renginius.

 • Supažindinti su kolekcionavimu ir jo rūšimis.

 • Svetainėje esančią informaciją laisvai galima naudoti tik mokslo tikslais (mokykliniams projektams, referatams, kursiniams darbams etc).

  Visais kitais atvejais būtina gauti svetainės administracijos ir, jeigu atskirai nurodyta, kūrinių autorių sutikimą. Visada būtina svetainę nurodyti kaip informacijos šaltinį.