VšĮ „ Gintarinė svajonė“ nėra pelno siekianti įstaiga. Įstaiga veikia istorijos, kultūros, visuomeninėje veikloje.

Pagrindiniai tikslai:

 • Padėti ugdyti ir lavinti brandžią asmenybę, stiprinti bendradarbiavimą tarp vyresniosios kartos ir jaunimo, kad būtų puoselėjama lietuvių tautinė tapatybė.

 • Skatinti visuomenės, ypač jaunimo, domėjimąsi Dainavos krašto ir savo šalies istorija.

 • Puoselėti patriotinius jausmus ir etninę tautos kultūrą.

 • Ugdyti jaunimo pilietiškumą, pagarbą Lietuvos Konstitucijai, istorijai ir pasitikėjimą nacionaliniais institutais.

 • Skatinti jaunimą dalyvauti valstybinėse ir tautinėse šventėse, visuomenės gyvenime.

 • Rinkti istorijos dalyvių autentiškus prisiminimus, nuotraukas ir kitą kraštotyrinę medžiagą.

 • Kaupti ir saugoti kraštotyrinę, istorinę medžiagą ir ją populiarinti.

 • Teikti paslaugas asmenims ar institucijoms, kurie nori išleisti knygas ar publikuoti straipsnius, nuotraukas ir pan.

 • Informuoti visuomenę apie reikšmingus Lietuvos istorijos paminėjimo renginius.

 • Supažindinti su kolekcionavimu ir jo rūšimis.
 • Svetainėje esančią informaciją laisvai galima naudoti tik mokslo tikslais (mokykliniams projektams, referatams, kursiniams darbams etc).

  Visais kitais atvejais būtina gauti svetainės administracijos ir, jeigu atskirai nurodyta, kūrinių autorių sutikimą. Visada būtina svetainę nurodyti kaip informacijos šaltinį.