Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Atmintini vardai

Minimos pasieniečio Aleksandro Barausko 76-osios žūties metinės

Ats. viršila, pasienio policininkas, šaulys Aleksandras Barauskas

Ats. viršila, pasienio policininkas, šaulys Aleksandras Barauskas

Birželio 15 d. bus minimos 1940–ųjų sovietinės invazijos į Lietuvą pirmosios aukos, anuometinės Pasienio policijos pareigūno Aleksandro Barausko, 76-osios žūties metinės. Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos viršininko A. Barausko gyvybę užpuolikai nutraukė 1940 m. birželio 15 d.

Kaip ir kasmet Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) organizuoja šiai datai paminėti skirtus renginius.

11 val. už A. Barauską bus aukojamos Šv. Mišios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (Laisvės g. 21).

12 val. 30 min. A. Barausko atminimas iškilmingos ceremonijos metu bus pagerbtas prie paminklinio ženklo jo žūties vietoje Varėnos rajono Ūtos kaime. Į minėjimą pakviesti įvairių Lietuvos institucijų vadovai, A. Barausko artimieji, VSAT vadovybė, tarnybos rinktinių ir užkardų vadai, kiti svečiai. Skaityti toliau »

Juozas Petraška – „Patrimpas“, „Lapaitis“ (1916–2001)

Gintaras Lučinskas

Šiemet sukanka žymaus partizanų vado Juozo Petraškos 15-osios mirimo  ir 100-osios gimimo metinės.

Partizanų grupės vadas Juozas Petraška-Patrimpas, 1947 m.

Partizanų grupės vadas Juozas Petraška-Patrimpas, Lapaitis. 1947 m.

Juozas Antanas Petraška, Antano, gimė 1916 m. gruodžio 15 d. Marijampolės apskrityje, Balbieriškio valsčiuje, Mardosų kaime, ūkininkų šeimoje. Šeimoje augo 3 sūnūs ir dukra. Juozas mokėsi Balbieriškio pradinėje mokykloje, kurią baigė 1929 m. 1931 m., baigęs Balbieriškio žemesniąją žemės ūkio mokyklą, dalyvavo Jaunųjų ūkininkų organizacijoje: 1 metus buvo Balbieriškio skyriaus sekretorius, 5 metus – pirmininkas. Dirbo tėvų ūkyje. Dalyvavo Pavasarininkų federacijos veikloje, buvo Balbieriškio pavasarininkų kuopos pirmininkas. 1938 m. gegužės 3 d. pašauktas atlikti karo prievolę, tarnavo Lietuvos kariuomenės 2-ame Ulonų pulke. Baigus mokomąjį eskadroną, 1939 m. vasario mėn. suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Kartu su kitais stovėjo Garbės sargyboje atidarant A. Juozapavičiaus tiltą per Nemuną Alytuje. 1939 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje internuojant lenkų karius. 1939 m. spalio mėn. dalyvavo žygyje į Vilnių, 1940 m. balandžio 29 d. paleistas į atsargą. Kilus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime, nuginkluojant milicininkus ir saugant vietinius gyventojus nuo raudonarmiečių smurto. Skaityti toliau »

Leidinio „Lietuvos karžygiai. Vyties kryžiaus kavalieriai“ 7-ojo tomo pristatymas Alytuje (NUOTRAUKOS)

DSCF8903Kovo 9 d. Alytaus miesto Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko Viliaus Kavaliausko parengto enciklopedinio leidinio „Lietuvos karžygiai. Vyties kryžiaus kavalieriai (1918–1940)“ 7-ojo tomo pristatymas.

Susitikimo su enciklopedinio leidinio autoriumi metu Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius dėkojo žurnalistui Viliui Kavaliauskui už atsakingą ir reikšmingą darbą bei paliktą pėdsaką ateities kartoms.
Skaityti toliau »

IN MEMORIAM dr. Vincui Gudukui (1947–2016)

V.GudukasDr. Vincas Gudukas pašarvotas Alytaus (Vidzgirio) Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios didžiojoje salėje (Jurgiškių g. 4).

Šv. Mišios – vasario 23 d. (antradienį), 18 val.

Karstas bus išnešamas vasario 24 d. (trečiadienį) 11 val. Bus laidojamas Alytuje, Daugų g-vės kapinėse.

2016 m. vasario 20 d., eidamas 69-uosius metus, mirė Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės gydytojas, dimisijos pulkininkas, aviacijos veteranas, šaulys, dr. Vincas Gudukas. Skaudi netektis ištiko Pėsčiųjų žygio „Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“, skirto Sembos žemės karvedžiui Glandui (1238–1274 m.) bei Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Gynybos pajėgų vadui dm. brg. gen. Adolfui Ramanauskui-Vanagui (1949–1956 m.) atminti metu, paskutiniame šio žygio etape, įveikus 30 kilometrų, Lazdijų rajone. Skaityti toliau »

Netekome tauraus patrioto

V.Gudukas, KASPUŽUOJAUTA

Mirus gydytojui, karininkui, mokslininkui, visuomenininkui – už atsidavimą, pasiaukojimą tautos sargyboje apdovanotam Sausio 13-osios medaliu, Vyčio kryžiaus ordino medaliu –

Dim. plk. dr.Vincui Gudukui (1947–2016)

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Jadvygai, sūnums Evaldui ir Marijui bei kitiems artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Vinco patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei Kovo 11-osios gatvės bendrija

Leidinio „Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918– 1940)“ 7-ių tomų pristatymas (NUOTRAUKOS)

žalčio+DSC_0030++2016 m. vasario 10 d. LSMU Veterinarijos akademijos, Žalčio salėje vyko enciklopedinio leidinio „Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918– 1940)“ 7-ių tomų pristatymas bei kilnojamos fotoparodos skirtos Vasario 16-osios paminėjimui ,,Pirmasis Lietuvos Didžiojo Etmono Jonušo Radvilos husarų pulkas 1919-1940‘‘atidarymas.

Nuotraukos dr. Raimundo Kaminsko
Skaityti toliau »

Leidinio „Lietuvos karžygiai“ pristatymas ir fotoparodos atidarymas Kaune

LSMU vasario 10 d.

Konkursui mokiniai pasikvietė ir merą

Neringa Radvilavičienė

Mokiniai ir svečiai po istorijos pažinimo pamokos Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.

Mokiniai ir svečiai po istorijos pažinimo pamokos Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.

Sausio 25-ąją Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis savo darbo kabinete priėmė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 1gc mokinius kartu su istorijos mokytoja Audrone Pileckiene. Iniciatyvūs 1gc klasės mokiniai dalyvauja Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto atstovų organizuojamame naujame ir originaliame nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą ir istorinę sąmonę, skatinti savo gyvenamosios aplinkos (krašto) Laisvės kovų paveldo pažinimą, domėjimąsi Lietuvos gynybos sistema ir būdais. Skaityti toliau »

Knyga apie pamirštą generolą

Netrukus skaitytojus pasieks knyga „Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka“, kurią spaudai parengė Dzūkijos kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas.

virselis K.Popeliucka_bigKnygoje aprašoma apie Nepriklausomos Lietuvos karininko, ilgamečio Lietuvos kariuomenės Karo technikos viršininko, brigados generolo Klemenso Popeliučkos (1892-1948) gyvenimą ir veiklos kelią, ženklų jo indėlį į Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrimą, Nepriklausomybės kovas su bermontininkais Šiaurės Lietuvoje, lenkais ir bolševikais, Lietuvos kariuomenės modernizavimą ir aprūpinimą karine technika, geležinkelių tinklo vystymą Lietuvoje. Ši knyga – svarbus šaltinis Lietuvos Respublikos kariuomenės tyrinėtojams ir jos istoriniam palikimui išsaugoti.

Knygos apimtis – 280 psl., 124 iliustracijos, tiražas – 600 egz.

Savanorių kapais Alytuje rūpinasi vilniečiai (NUOTRAUKOS)

Gintaras Lučinskas

Istorikas Valdas Striužas. 2015 11 24.

Istorikas Valdas Striužas. 2015 11 24.

2015 m. lapkričio 24 d. Kultūros paveldo centro (KPC) vyresnysis paminklotvarkininkas Valdas Striužas ir paminklotvarkininkė (kartografė) Kristina Šeškauskaitė Alytaus miesto kapinėse (Savanorių g.) nustatė Nepriklausomybės kovų dalyvių (savanorių ir karių) kapų teritoriją – ribas su gretimais kapais. Išsiaiškinta apie civilių užlaidojimą faktą grupinėje savanorių kapavietėje.

Taip pat paminklotvarkininkai matavo 1923 m. kovo 19 d. žuvusių 11-ojo pėstininkų pulko 3-jų karių – Vyties Kryžiaus kavalierių: Jono Jeruckio, Jono Taurio ir Vlado Verpeto – paminklus, kapų apvadus, kapų padėtį kapinėse, iš visų pusių nufotografavo, įvertino būklę, aiškinosi vertingąsias savybes, užrašus. Kartografė žymėjosi kapų padėtį, nustatė koordinates. Vėliau bus rengiami kapų aktų projektai: rašomi istorijos duomenys, literatūra, šaltiniai, spausdinamos nuotraukos, ant oro nuotraukų bus braižomas teritorijos planas. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas