Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
Savanoriai – kūrėjai - Gintarinė svajonė

Savanoriai – kūrėjai

Merkinės stačiatikių kapinės priglaudė Lietuvos savanorį

Arūnas Amšiejus

Ats. plk. ltn. Bronius Bilminas.

Tarpukario Alytaus apskr. Merkinės miestelio istorijoje netrūko tragiškų įvykių. 1933 m. naktį iš liepos mėn. 19 d. į 20 d. čia nusišovė atostogų atvykęs Vilkaviškio pasienio baro I rajono (Vištyčio) viršininkas Bronius Bilminas (Bilmanas). Savižudybės aplinkybės liko neaiškios.

Ano meto spaudoje buvo spėjama, kad savižudybė įvyko dėl „šeimyninių dūmų“. 1933 m. liepos mėn. savaitinis laikraštis „Suvalkietis“ apie velionį rašė: „Tai buvo taktiškas ir geras žmogus, savanoris, patriotas, Vyties kryžiaus kavalierius“. Bronius Bilminas paliko žmoną ir dvi dukras. Skaityti toliau »

A. Anušausko knygos „Prezidento žvalgas: du gyvenimai“ pristatymas

Kovo 23 d. (penktadienį) 16.00 val. Istorinėje Prezidentūroje pristatoma istoriko ir politiko Arvydo Anušausko knyga „Prezidento žvalgas: du gyvenimai“, kurioje pasakojama apie 1919 m. Lietuvos savanorį Albiną Čiuoderį (1898–1965), beveik du dešimtmečius tarnavusį Lietuvos žvalgyboje ir saugume. Tai buvo tas žmogus, kuris ne tik vadovavo prezidento A.Smetonos apsaugai 1934–1940 metais, bet ir pirmą okupacijos dieną (1940 m. birželio 15 d.) kartu su kitu Lietuvos kariuomenės kūrėju-savanoriu vedė prezidentą per Lieponos upelį į Vokietiją.
Skaityti toliau »

Lietuvos kariuomenės savanoris, šaulys, matininkas Kostas Steigvila (1901-1941)

Arūnas Amšiejus

Iš kairės: Merkinės valsč. felčeris A.Plutulevičius, matininkas K.Steigvila, policijos nuovados viršininkas P.Barzda, banko tarnautojas J.Bakanauskas. Merkinė, 1938 m. Nuotrauka iš A.Antanevičiaus kolekcijos.

1901 m. balandžio 4 d. Panevėžyje vietos miestiečių Teresės Gedminaitės bei Miko Vinco Steigvilos šeimoje gimė būsimas Lietuvos kariuomenės savanoris, šaulys bei ilgametis Merkinės valsčiaus privatus matininkas Kostas Steigvila. Tų pačių metų gegužės 17 d. Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje jis buvo pakrikštytas Šv. Globėjo Konstantino vardu.

Nuo 1919 m. sausio 10 d. K. Steigvila savanoriu tarnavo jaunutėje Lietuvos kariuomenėje – atskirame Panevėžio batalione. Dalyvavo kovose su bolševikais, o vėliau nuo 1919 m. spalio 15 d. iki 1920 m. kovo 7 kovojo prieš bermontininkus. Skaityti toliau »

Merkinės policijos nuovados viršininkas Adolfas Daunoras

Arūnas Amšiejus

Merkinės nuovados policijos viršininkas A.Daunoras, 1931 m.

Merkinės nuovados policijos viršininkas A.Daunoras (dešinėje), 1931 m.

1903 m. rugsėjo 23 d. Rygos m. Latvijos respublikoje gimė būsimas Merkinės policijos nuovados viršininkas Adolfas Daunoras, s. Jono. 1920 m. rugpjūčio 11 d. A. Daunoras tautinių jausmų vedamas atvyko į Lietuvą iš Latvijos. Tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Užsitarnavo jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Dalyvavo mūšiuose su lenkais. 1922 m. liepos 1 d. priimtas į policijos tarnybą – paskirtas Seinų apskr. neutralios zonos( juostos) nuovados viršininko padėjėju. Skaityti toliau »

Valstybės dienos proga apdovanoti Dzūkijos patriotai (NUOTRAUKOS)

DSC_0959mLiepos 5-ąją Krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado apdovanojimų įteikimo ceremonijoje Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje 4 Dzūkijos patriotai apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties): generolas Motiejus Pečiulionis (medalio Nr. 4072), partizanas Juozas Antanas Petraška (medalio Nr. 4077), partizanas Danielius Krakauskas (medalio Nr. 4075) ir savanoris Vincas Gudukas (medalio Nr. 4073).

Apdovanojimai (medaliai ir įrėminti liudijimai) įteikti: sūnui Evaldui Gudukui, sūnui Algimantui Petraškai ir Lazdijų krašto muziejaus direktorei Dainai Pledienei, kadangi generolo Motiejaus Pečiulionio artimieji jau mirę.

Partizano Danieliaus Krakausko apdovanojimas įteiktas liepos 7 d. Alytaus miesto savivaldybėje sūnui Vitui Krakauskui ir dukrai Dalytei Vabolienei.

Nuotraukos Sandros Gudukės Skaityti toliau »

Apdovanoti Dzūkijos patriotai

Gintaras Lučinskas

150px-SavanorioMedalisValstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos išvakarėse, liepos 5-ąją, Krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado apdovanojimų įteikimo ceremonijoje Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje 4 Dzūkijos patriotai apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).

Krašto apsaugos ministro įsakymu apdovanoti Ginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyviai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti kariais savanoriais, ir asmenys pasižymėjusieji nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.

Tai Rezistencijos dalyviai: Skaityti toliau »

Konkursui mokiniai pasikvietė ir merą

Neringa Radvilavičienė

Mokiniai ir svečiai po istorijos pažinimo pamokos Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.

Mokiniai ir svečiai po istorijos pažinimo pamokos Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.

Sausio 25-ąją Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis savo darbo kabinete priėmė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 1gc mokinius kartu su istorijos mokytoja Audrone Pileckiene. Iniciatyvūs 1gc klasės mokiniai dalyvauja Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto atstovų organizuojamame naujame ir originaliame nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą ir istorinę sąmonę, skatinti savo gyvenamosios aplinkos (krašto) Laisvės kovų paveldo pažinimą, domėjimąsi Lietuvos gynybos sistema ir būdais. Skaityti toliau »

Savanorių kapais Alytuje rūpinasi vilniečiai (NUOTRAUKOS)

Gintaras Lučinskas

Istorikas Valdas Striužas. 2015 11 24.

Istorikas Valdas Striužas. 2015 11 24.

2015 m. lapkričio 24 d. Kultūros paveldo centro (KPC) vyresnysis paminklotvarkininkas Valdas Striužas ir paminklotvarkininkė (kartografė) Kristina Šeškauskaitė Alytaus miesto kapinėse (Savanorių g.) nustatė Nepriklausomybės kovų dalyvių (savanorių ir karių) kapų teritoriją – ribas su gretimais kapais. Išsiaiškinta apie civilių užlaidojimą faktą grupinėje savanorių kapavietėje.

Taip pat paminklotvarkininkai matavo 1923 m. kovo 19 d. žuvusių 11-ojo pėstininkų pulko 3-jų karių – Vyties Kryžiaus kavalierių: Jono Jeruckio, Jono Taurio ir Vlado Verpeto – paminklus, kapų apvadus, kapų padėtį kapinėse, iš visų pusių nufotografavo, įvertino būklę, aiškinosi vertingąsias savybes, užrašus. Kartografė žymėjosi kapų padėtį, nustatė koordinates. Vėliau bus rengiami kapų aktų projektai: rašomi istorijos duomenys, literatūra, šaltiniai, spausdinamos nuotraukos, ant oro nuotraukų bus braižomas teritorijos planas. Skaityti toliau »

Apdovanoti Dzūkijos 6 partizanai (po mirties)

Gintaras Lučinskas

DSCF8374Lietuvos kariuomenės dienos iškilmingo minėjimo proga, lapkričio 23-čiąją Krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado apdovanojimų įteikimo ceremonijoje Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje 6 Dzūkijos partizanai po mirties apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Krašto apsaugos ministro įsakymu apdovanoti Ginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvius, įstatymo nustatyta tvarka pripažintus kariais savanoriais, ir asmenis pasižymėjusius nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą:
ats. ltn. Boleslovą (Balį) ŠIMKONĮ, g. 1908 m. (medalio Nr. 3955) (po mirties);
mjr. Joną JAKUBAVIČIŲ, g. 1918 m. (medalio Nr. 4046) (po mirties);
kpt. Feliksą DAUGIRDĄ, g. 1916 m. (medalio Nr. 4047) (po mirties);
kpt. Julių MAKARAVIČIŲ, g. 1928 m. (medalio Nr. 4048) (po mirties);
vrš. Joną DAUGIRDĄ, g. 1919 m. (medalio Nr. 4049) (po mirties);
eil. Adomą DAUGIRDĄ, g. 1922 m. (medalio Nr. 4050) (po mirties). Skaityti toliau »

Alytaus mūšio pristatymas DK Birutės ulonų batalione

Gintaras Lučinskas

Karininkas Antanas Juozapavičius, 1917 m.

Karininkas Antanas Juozapavičius, 1917 m.

Rugpjūčio 28 d. popietėje Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono ramovėje prasidėjo Alytaus mūšio pristatymas „1919 m. vasario 13 d. kova dėl Alytaus, karininko A. Juozapavičiaus žūtis“. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika, Sausumos pajėgų štabo ir Sausumos pajėgų padalinių vadai arba juos pavaduojantys asmenys.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas majoras Darius Bernotas, apibūdino 1919 m. vasario 12-13 d. Alytaus kautynes ir jų prasmę tolimesnėms Lietuvos kariuomenės kovoms. Ulonų bataliono karininkai šį mūšį nagrinėjo taktine prasme, vėliau vykome į mūšio vietą, kur vyko mūšio eigos pristatymas.
Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252