Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Lietuvos šaulių sąjunga

Merkinės valsčiaus felčeris, šaulys bei tremtinys Antanas Plutulevičius

Arūnas Amšiejus

Merkinės valsč. felčeris Antanas Plutulevičius (1-as iš kairės). Merkinė, 1938 m.

1887 m. gegužės 28 d. Alytaus apskr. Merkinės vlsč. Mardasavo k. Vincento Plutulevičiaus bei Agotos Lukšytės šeimoje pasaulį išvydo būsimasis Merkinės vlsč. gydytojas-felčeris Antanas Plutulevičius. Birželio 4 d. Merkinės Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje dekanas Adomas Šlepovičius jam suteikė krikšto sakramentą. Gelsvos Dzūkijos smiltys negalėjo išmaitinti gausios Plutulevičių šeimos, todėl ūgtelėjusį keturiolikmetį gyvenimo odisėja nubloškė į Rusijos caro valdomą Odesos miestą. Čia, Juodosios jūros pakrantėje, jis tarnavo padėjėju vaistinėje, įgijo farmacijos, medicinos žinių. 1911-1913 m. A. Plutulevičius mokėsi Odesos felčerių mokykloje, ją baigė, įgijo 4 klasių išsilavinimą, vėliau dirbo šio miesto ligoninėje. Skaityti toliau »

NKVD represijų auka miškininkas, šaulys Ksaveras Dėdinas

Arūnas Amšiejus

Ksaveras Dėdinas (1905-1945).

1905 m. lapkričio 12 d. zanavykų krašte Vaitiekupių k. Sintautų vlsč. Šakių apskr. gimė būsimasis Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Miškų departamento Varėnos urėdijos Bingelių girininkijos girininkas Ksaveras Dėdinas, s. Jono. Ksaveras užaugo dvylikos vaikų būryje, kuriuos auklėjo motina Petronėlė Liorentaitė-Dėdinienė.

1930 m. K. Dėdinas baigė Alytaus Aukštesniąją miškų mokyklą. 1930 m. lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 219 miškininko profesiją įgijęs jaunuolis buvo paskirtas vyr. eiguliu į Aukštesnės miškų mokyklos urėdiją, vėliau girininku į Seinų miškų urėdiją (be girininkijos). Skaityti toliau »

Merkinės šaulių namų „siela“ Jonas Vajėga

Lietuvi ! Kančios ištremtųjų

Ir kraujo žuvusių lašai

Tebūnie priesaika gyvųjų,

Kurią širdin įsirašai:

Kantrybė, darbas ir kova

Ir vienas tikslas – Lietuva!

                         K. Bradūnas

Arūnas Amšiejus

Jonas Vajėga

XX a. III–IV dešimtmetyje Lietuvos šaulių sąjunga – sukarinta patriotinė visuomeninė organizacija savo populiarumu bei narių skaitlingumu buvo viena iš lyderių šalyje. Ji paliko žymų pėdsaką Nepriklausomybės kovose, vėliau patriotiškai auklėjo visuomenę, ją ruošė ginklu ginti Tėvynę. To meto Merkinės mst. šauliai jungėsi į šaulius, šaulius raitininkus bei šaulius ugniagesius. Visi jie priklausė XIX Alytaus šaulių rinktinei. Vienas veikliausių šaulių vadų buvo Jonas Vajėga. Jis buvo Merkinės šaulių namų statybos iniciatoriumi – komiteto pirmininku, Merkinės šaulių raitelių būrio vadu, šaulių ugniagesių komandos viršininku, Priešgaisrinės propagandos komiteto pirmininku, Alytaus apskrities policijos tarnautojų taupomosios bei skolinamosios kasos revizijos komisijos pirmininku, Lietuvos policijos sąjungos Alytaus skyriaus sporto sekcijos vadovu bei jojimo sporto entuziastu. J. Vajėgos nuopelnai valstybei buvo aukštai įvertinti „Tautos vairininko“ Prezidento Antano Smetonos (1874-1944). Veiklusis šaulys buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu, o 1935 m. D.L.K. Gedimino V laipsnio ordinu. 1938 m. vasario 16 d. Estijos ugniagesių sąjunga už nuopelnus ugniagesyboje Merkinės šaulių ugniagesių komandos viršininką – policijos nuovados viršininką J. Vajėgą apdovanojo III laipsnio Garbės ženklu (kryžiumi). Skaityti toliau »

Feliksas Pempė – veiklusis Merkinės šaulių ugniagesių komandos įkūrėjas

Arūnas Amšiejus

1904 m. spalio 20 d. Filadelfijos mieste, Pensilvanijos valstijoje (JAV) gimė Feliksas Pempė, s. Aleksandro – vienas aktyviausių bei veikliausių Alytaus apskr. Merkinės savanorių bei šaulių ugniagesių komandų vadovų XX a. III-IV dešimtmetyje.

1918 m., gaudžiant Nepriklausomybės vėjams Lietuvoje, F. Pempė su tėvais tautinių jausmų vedami iš JAV grįžo į Lietuvą. 1928 m. birželio 1 d. jis kaip gabus, gerą išsilavinimą turintis Lietuvos patriotas buvo paskirtas Merkinės pašto viršininku (Dr. Bakšio g. 13). Neužilgo F. Pempė su entuziazmu pradėjo vadovauti vietos savanorių ugniagesių draugijai. Nuo 1906 m., nuo pirmosios gaisrininkų komandos įsteigimo – tai buvo pirmasis ne žydų tautybės Merkinės mstl. savanorių ugniagesių draugijos vadovas. Jis pakeitė Chaimą Blochą. Be tiesioginių, gerai apmokamų pašto tarnautojo pareigų, F. Pempė Merkinės mstl. bei dalyje valsčiaus savanoriškai bei neatlygintinai puoselėjo ugniagesybos veiklą bei priešgaisrinę apsaugą. Veiklusis vadovas buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928 m.) bei Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino 3-čio laipsnio medaliu (1936 m.). Skaityti toliau »

Vyčio Kryžiaus kavalierius Jonas Daukša

Arūnas Amšiejus

 

Tėvynė mano – arimai, gėlės…

Iš kraujo klano jaunutė kėlės

Kėlės ir augo kaip žalia rūta,

Vargą pasmaugė nešus rekrūtą…

 

Šiaudų bakužė, mėlynas linas

Ją žygin ruošė, žygin masino.

Močia, ratelis, vargas be krikšto…

Linų kuodelis išmokė rašto…

 

Sermėgos milo, karninės vyžos…

Ėjo, sukilo ir laisvė grįžo.

Dubysa gili, Nemunas, Venta

Nunešė mylias jų kraują šventą!

 

K. Kunca, „Tėvynė“, 1939 m.

 

Jonas Daukša

Prieš 120 m., 1896 m. rugsėjo 2 d. zanavykų krašte – Surgučių k. Sasnavos vls. Marijmpolės apskr. – gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, Vyčio Kryžiaus kavalierius, vienas gabiausių, uoliausių bei ilgiausiai ištarnavusių Alytaus apskrityje pasienio policijos vadų Jonas Daukša, s. Andriaus. 1918 m. jis baigė Marijampolės gimnazijos 6 klases. 1919 m. vasario mėn. 5 d. įstojo į Marijampolės savanorių būrį (vėliau sujungtą su Lietuvos kariuomenės 2-uoju pėstininkų pulku). Tarnavo žvalgų komandoje. Kovojo su bermontininkais , lenkais. 1919 m. už parodytą ryžtą bei narsą kovose su bolševikais savanoris apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“, vėliau pavadintą Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu (Nr. 613), Savanorių kūrėjų (liud. Nr. 3087) bei Nepriklausomybės medaliais.1921 m. J. Daukša baigė Lietuvos karo mokyklos IV laidą. Jam suteiktas leitenanto laipsnis bei paskirtas į Lietuvos kariuomenės 12-ąjį pėstininkų pulką. Skaityti toliau »

IN MEMORIAM Kariui savanoriui Alfonsui Malaškevičiui (1924-2015)

Dm. kpt. A. Malaškevičius. Alytus, 2014 12 12.

Dm. kpt. Alfonsas Malaškevičius. Alytus, 2014 12 12.

2015 m. gruodžio 3 d., eidamas 92-uosius metus mirė Lietuvos Vietinės Rinktinės karys, partizanas, politinis kalinys, šaulys, dimisijos kapitonas Alfonsas Malaškevičius.

Alfonsas Malaškevičius gimė 1924 m. liepos 4 d. Alytaus apskrityje, Miroslavo valsčiuje, Laukinčių kaime, mažažemių ūkininkų Antano ir Leokadijos Malaškevičių šeimoje. Baigęs Miroslavo pradinę mokyklą, mokėsi Alytaus gimnazijoje, vėliau – Alytaus mokytojų seminarijoje. 1944 m. vasario–gegužės mėn. tarnavo Lietuvos Vietinėje Rinktinėje, Alytaus komendantūros kuopoje. 1945 m. liepos mėn. pradžioje įstojo į Lietuvos partizanų gretas, tapdamas rezerviniu partizanu sl. „Liutauras“. 1945 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pradėjo dirbti mokytoju Merkinės valsčiuje, Kibyšių pradinės mokyklos 3-čiame komplekte Rusingės dvare.
Skaityti toliau »

Alytaus šaulių sporto klubo „Dainava“ įkūrimas 1935 metais

Gintaras Lučinskas

Klubo Dainava antspaudas, 19391935 m. sausio 24 d. Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje „Trimitas“, skyrelyje „Iš šaulių gyvenimo“, sporto temoje paskelbta trumpa žinutė „Alytuje įsisteigė Dainavos klubas“:
Alytaus miesto šauliai susirūpino šaulių fizišku kūno lavinimu. Įsteigtas klubas Dainava. Pirmininku numatytas šaulys Juozas Ardzijauskas.

1935 m. vasario 7 d. šaulių žurnale „Trimitas“, skyrelyje „Iš šaulių gyvenimo“, temoje „Rinktinėse ir būriuose“ pateikiama tikslesnė informacija apie „Dainavos“ klubo įsteigimą:
Sausio 15 d. buvo Alytaus miesto būrio steigiamasis sporto klubo susirinkimas. Dalyvavo ir rinktinės vadas kap. Navikevičius, kuris šauliams paaiškino sporto klubo svarbą. Į sporto klubo valdybą išrinkti: K. Žvirblis – vicepirmininku, K. Lukštaraupis – sekretoriumi, P. Valiulis – reikalų vedėju. Klubo pirmininku paskirtas J. Ardzijauskas. Naujai įsisteigęs sporto klubas pasivadino „Dainava“.
Skaityti toliau »

Prisiminkime ir didžiuokimės savo gimtinės istorija

2015 m. liepos 20 d. Tarptautinio labdaros ir paramos fondo „Pagalbos sparnas“ vadovas, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narys ats. pulkininkas Algis Šimoniūtis kartu su Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininku dr. Raimundu Kaminsku lankėsi Dzūkijoje su tikslu paruošti pažintinės ekskursijos planą jauniesiems sąjūdiečiams ir Ukrainos kariams, besigydantiems Lietuvoje.

d+L1660401Pirmiausia svečiai apsilankė Dauguose, vėliau prie Daugų (Didžiulio) ežero esančiose Bukaučiškėse II aplankė buvusio Bukaučiškių dvaro koplyčią-mauzoliejų. Koplyčia pastatyta 1848 m. Jos savininku 1934-1944 m. buvo Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas (1938-1939) kun. Vladas Mironas. 1934 m. signatarui Vladui Mironui skirta 20 ha dvaro žemės, tais pačiais metais jis nusipirko dar 20 ha. Jo iniciatyva suremontuoti dvaro pastatai, įrengta vėjo jėgainė. Bukaučiškėse lankydavosi garsūs žmonės: prezidentas Antanas Smetona, dainininkas Kipras Petrauskas, aktorė Monika Mironaitė ir kt. Po sovietų reokupacijos ir dvaro nacionalizacijos čia buvo įkurtas arklių ir mašinų nuomos punktas. Sovietmečiu dvarą prijungė prie kolūkio „Laimė“ – tik laimės tai neatnešė. 1948 m. buvo padegtas kluonas, po truputį pradėtas griauti dvaro pastatas – kol galiausiai po plytą ištąsytas po visą apylinkę. Vėliau sunyko ir kiti pastatai. Bukaučiškių koplyčia suremontuota 2014 metais. Skaityti toliau »

IN MEMORIAM Garbės šauliui Broniui Čepuliui

Garbės šaulys Bronius Čepulis, 2009 m.

Garbės šaulys Bronius Čepulis, 2009.

2015 m. kovo 24 d., eidamas 87-uosius metus mirė šaulys Bronius Čepulis.

Bronius Čepulis gimė 1928 m. rugpjūčio 22 d. Alytaus apskrityje, Alovės valsčiuje. Padėlinio vienkiemyje (dabar Einorų kaimas) ūkininkų Broniaus ir Stefanijos Čepulių šeimoje. Tėvai turėjo 48 ha žemės, iš jų 28 ha miško. Tėvas iki 1940 m. sovietinės okupacijos dirbo Dušnionių girininkijoje eiguliu.

1936-1940 m. Bronius mokiausi Vabalių pradinėje mokykloje, kur baigė 4 klases. Karinio parengimo mokė Nemunaičio šaulių būrio vadas Jonas Prieskienis. Nuo 1942 m., kai mirė tėvas, Bronius dirbo šeimos ūkyje. Skaityti toliau »

Edukacinė paroda „Alytaus šaulių rinktinei 95 metai“

Gintaras Lučinskas

DSCF4741Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinėms skirta paroda šių metų spalio 17 d. iškilmingai atidaryta Alytaus kraštotyros muziejuje ypatinga tuo, kad pirmą kartą vienoje vietoje buvo surinkta ir kiek galima išsamiau pristatyta 95 metus Dzūkijoje veikiančios Lietuvos šaulių sąjungos istorija. Senosios tarpukario, taip pat karo ir pokario laikų fotografijos, dokumentai, uniformos – tai autentiški iš praeities ateinantys liudijimai apie šios organizacijos kūrimo darbą, tikslus, narių veiklą tiek taikos, tiek karo su okupantais metu. Plati nuotraukų kilmės geografija supažindina lankytoją su aktyvia organizacijos veikla ne tik Alytuje, bet ir mažesniuose Alytaus regiono miesteliuose: Senojoje Varėnoje, Butrimonyse, Dauguose, Merkinėje, Nemunaityje, Simne, Lazdijuose, Leipalingyje, kitose vietovėse… Parodoje taip pat pristatyta nuo 1989 m. atkurtos mūsų laikmečio Lietuvos šaulių sąjungos veikla. Daug dėmesio pritraukė 1991-ųjų Parlamento gynėjų – šaulių nuotraukos. Galima tikėtis, kad ne vienas jaunuolis, matydamas fotografijose užfiksuotą bendraamžių veiklą šaulių gretose, sumanys papildyti Šaulių sąjungos gretas. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas