Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

LENKIJOS LIETUVIAI

Konferencija „Terra Jatwezenorum“ Punske

2014 m. gruodžio 13 d. vyks Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žūties 65-ųjų metinių minėjimas, tarptautinė istorijos paveldo konferencija bei metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 6 tomo pristatymas.

Terra-Jat_2014

 P r o g r a m a Skaityti toliau »

Kariuomenės kūrėjai dalyvavo žygyje ,,Aukštaitijos laisvės kovų keliais“

Arturas Čiras

DSCN037612014 m. lapkričio 15 d. Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai, Lietuvos kariuomenės Rezervo karių asociacijos žygeivių komandos „Suopis“ sudėtyje, dalyvavo Pėsčiųjų žygių asociacijos ir žygeivių klubo „X kilometras“ organizuotame žygyje „Aukštaitijos laisvės kovų keliais“.

Žygis skirtas 1863–1864 metų sukilimo prieš Rusijos imperijos valdžią kovoms paminėti. Į žygį susirinko arti penkių šimtų žygeivių iš visos Lietuvos. Žygyje galėjai sutikti įvairių profesijų žmonių, kuriuos vienija bendras pomėgis – pėsčiųjų žygiai ir noras paminėti istorinius Lietuvos įvykius bei pagerbti žuvusius už laisvę. Tarp žygeivių galėjai sutikti verslininką ir bankininką, vadybininką ir prokurorą, kariškį ir Seimo narį. Skaityti toliau »

Vėlinių koncertas Seinuose

Kopia-veles_plakatas

Vėlinių koncertas Punske

anapus-saules

Dvasinė šviesa Seinuose

Alytaus muzikos mokyklos atlikėjos

Alytaus muzikos mokyklos atlikėjos

Gyveno ir tebegyvena Seinuose lietuviai ir lenkai. Seinai turėjo didelės įtakos Sūduvos krašto kultūriniam gyvenimui.1826m. įkurta dvasinė seminarija, po spaudos atgavimo leidžiamas laikraštis „Šaltinis“, o 1918 m. atidaroma Seinų „Žiburio“ gimnazija. Neužgesęs lietuvybės židinys ir šiais laikais. Yra Seinuose lietuviška „Žiburio“ mokykla, iškilę Lietuvių namai, kuriuose vyksta įvairūs renginiai.
Skaityti toliau »

Lietuvių kilmės NASA astronautas

BobkoTarp garsių lietuvių kilmės žmonių yra NASA astronautas Karolis Džozefas Bo Bobko (Karol Joseph Bo Bobko).

Kosmosas lietuviams nėra svetimas. Prisiminkime, kad skristi į jį rengėsi marijampolietis Rimantas Stankevičius. Deja, lietuvio skrydis buvo atidedamas. Astronautas žuvo 1990 m. Italijoje, atlikdamas aviacijos šventėje naikintuvu SU-29 „mirties kilpą“.

Verta žinoti, kad kosmose pabuvojo du lietuvių kilmės žmonės – kosmonautas ir astronautas (vieno lietuvis buvo tėvas, kito – motina). Apie kosmonautą Aleksejų Jelisejevą-Kuraitį rašėme mūsų portale: http://punskas.pl/lietuviu-kilmes-kosmonautas/. Šįkart pakalbėkime apie Amerikos lietuvį – profesionalų astronautą pulkininką Karolį Džozefą Bo Bobko, kuris buvo kosmose su JAV kosminiais laivais. Skaityti toliau »

Šaulys – partizanas Antanas Uzdila iš Kreivėnų kaimo

Gintaras Lučinskas

Antanas Uzdila su šeima. Vilkaviškis, iki 1940 m.

Antanas Uzdila su šeima. Vilkaviškis, iki 1940 m.

Lietuvos šaulių sąjungos Seinų skyriaus vado 1922 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. 68 sl. („slaptai“, „asmeniškai“), kuris adresuotas LŠS Centro valdybos Konspiratyvinio skyriaus viršininkui, pateikiamos žinios apie 1921–1922 metais kovose pasižymėjusius šaulius. Tekste jie įvardijami kaip šauliai – partizanai. Minėto rašto 3-čiame punkte rašoma:

Punsko būrio šauliui – partizanui Antanui Uzdylai reikėtų išreikšti pagyrimas už apsigynimą su parabeliu nuo 3-jų lenkų sargybinių, stovinčių už 30 žingsnių su šautuvais Dusnyčios dvare 1922 m. sausio mėnesį.

Šiame rašte LŠS Seinų skyriaus vadas prašo aukštesnės vadovybės apdovanoti pasižymėjusius šaulius: „kad būtų geresnis ūpas šauliams, kad jaustų, jog už jų padarytus nuopelnus valdžia rūpinasi.“ Skaityti toliau »

Gyva kunigo Prano Gavėno atmintis

Prie Viešpaties altoriaus atsistosiu,
Į Jį ištiesiu prašančias rankas.
Už savo laimės kelią Jam dėkosiu,
Atnešiu savo dovanas menkas.
(Kun. Pranas Gavėnas)

P1080433Spalio 11-ąją sukako kunigo Prano Gavėno 96-sios gimimo metinės. Kunigas P. Gavėnas yra dirbęs Alytuje ir palaidotas Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios šventoriuje.

Seleziečių bičiulis, literatas Alfonsas Vitkauskas suorganizavo šio kunigo pagerbimo dieną. Įvairios krypties Alytaus inteligentų būrys stabtelėjo prie kapo, vadovaujami šios parapijos kunigo sukalbėjo maldas, uždegė žvakes, padėjo gėlių. Skaityti toliau »

Kun. Pranui Gavėnui atminti

Gavenas-knSpalio 12 dieną 12.15 val. Punsko bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už kovotoją dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje, Romos katalikų vienuolį salezietį, leidėją, rašytoją, vertėją, visuomenininką kun. Praną Gavėną. Pamaldoms pasibaigus (apie 13.30 val.) Punsko parapijos salėje vyks Jo knygos, kurią išleido Punsko „Aušros“ leidykla, pristatymas.

Kun. P. Gavėnas gimė 1918 m. spalio 11 d. Zapalimų kaime (prie Kalvarijos) Antano ir Kotrynos Gavėnų šeimoje. Sunku jiems buvo verstis nepriklausomoje Lietuvoje trijų margų žemės ūkelyje, tad ištekėjus dviem dukroms, 1926 m. tėvai su penkiais sūnumis išvyko į Braziliją. Čia jų niekas nelaukė išskėstom rankom. Dėl pasaulinės krizės nebuvo darbo, trūko duonos. Bom Retire viename kambaryje jie susispietė su lenkų šeima. Skaityti toliau »

Kapelų šventė Seinuose

Kapelu svente


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas