Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
1941 m. pirmos karo dienos Dzūkijoje - Gintarinė svajonė

1941 m. pirmos karo dienos Dzūkijoje

Pamiršti negalima

A. Sušinskas

Nerasime respublikoje tokios vietovės, kurioje nebūtų ugnimi ir kalaviju pasidarbavę hitleriniai okupantai. Bet būta atsitikimų, kurie sukrečia šiurpiu žiaurumu… Aną atmintiną birželio 22-osios rytą ne visi Verstaminų (Lazdijų rajonas) sodžiaus gyventojai spėjo išgirsti žodį „karas“, kai jo kaltininkai jau pasirodė kaime. Jie siautė ir grobė…

O rytojaus dieną susirinkę 40 paties brandumo vyrų išsivedė ant smėlėto kalnelio ir be jokių kvotų sušaudė. Visi jie buvo paprasčiausi žemdirbiai, mylėję tik šią nedosnią, bet taip labai brangią Dzūkijos žemelę. Ir teko aplaistyti ją ne tiktai prakaitu, bet ir savo krauju… Tą dieną visas kaimas aidėjo raudomis… Ašaros, sielvartas, liūdesys atėjo į kiekvienus namus… Skaityti toliau »

Karšta vasara (2)

Petras Balionis

Tėvas, užsiglaudęs už kluono, pažino P. Morkeliūno balsą. P. Morkeliūnas buvo mano mamos brolis. Jis gyveno Lazdijų apskrityje, netoli Šventežerio miestelio. Jo būta stambaus ūkininko – trobos mūrinės, mat buvo nusipirkęs dvaro centrą, Jam geri žmonės pranešė, kad birželio 21-22 d. naktį gali būti išvežti. Todėl nieko nelaukęs birželio 21 d. vėlų vakarą išvažiavo iš namų ir per naktį pasiekė mūsų namus. Tėvas davė signalą, ir mes visi sugrįžome į sodybą. Po ilgų kalbų, patirtų įspūdžių nuėjome miegoti. Skaityti toliau »

Karšta vasara (1)

Petras Balionis

Pirmąkart Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir jai primetus sovietų valdžią, Lietuvoje pasirodė ir tos valdžios palydovai – prievarta, areštai, žudynės. Kasdien vis kas nors būdavo suimamas, išvežamas ar net nužudomas. Kartais be jokio teismo, nors „kaltinimų“ okupantai visada surasdavo. Areštai vis nesiliovė. Nuo 1941 m. pradžios iki gegužės pradžios buvo suimta daugiau kaip 500 žmonių, o prieš tai gal 1000 ar dar daugiau. Daugiausia buvo suimami inteligentai, karininkai, buvę policininkai, tarnautojai, neskaitant ministrų, generolų ar aukštesnio rango valdininkų. Artėjant pavasariui pradėjo sklisti gandai apie masinį lietuvių trėmimą į Sibirą. Prisimenu, suėję kaimynai tarpusavyje kalbėdavo maždaug taip: „… mes sėjome, o kas pjaus? Ir kur švęsime šv. Kalėdas?“ Skaityti toliau »

Lietuviškoji vilniečio kova

VIKTORAS VILČINSKAS, kilęs iš Vilniaus rašo, rašo apie savo ir kitų tautiečių veiklą, siekiančią istorines Lietuvos žemes, apie Lydos srities lietuvius, kurių vokiečių okupacijos metais rado 28 000.

Gimiau 1918 m. Kaniavos kaime, Rudnios par., Varėnos vlsč., Lydos apskr. Mokiausi Vilniaus „Ryto“ pradžios mokykloje, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o agronomijos specialybę įgijau Poznanėje, 1940 metais sugrįžau į Lietuvą, kurioje tada siautėjo marksistiniai propagandistai ir KGB agentai. Skaityti toliau »

Pirmąją karo dieną Varėnos rajone

J. Pogrebovas,
Didžiojo Tėvynės karo dalyvis,
buvęs 5-tos tankų divizijos 9-to pulko tankų būrio vadas

Gaisrų ugnyje atėjo į Lietuvos žemę 1941-ųjų birželis. Degė taikūs miestai ir kaimai. Skutamuoju skridimu hitleriniai oro piratai apšaudė besitraukiančius į Rytus pabėgėlius – moteris, senelius ir vaikus. Tankai mindė laukus su dar nesunokusiu derliumi. Skaityti toliau »

Šiurpiąsias dienas prisiminus

Vincas Ožkutis

… Hitlerininkų užpuolimas mane užtiko Varėnoje I-oje.

Jau 1941 birželio 22-osios rytą hitlerininkų lėktuvai bombardavo Glėbo ežero ir Perlojos apylinkes. Vėliau fašistai nuleido savo desantą Varėnoje I-oje, toje vietoje, kur Varėnė įteka į Merkį. Desantininkai pasislėpė klebono rugiuose ir iš ten atidengė kulkosvaidžių ugnį į Merkio tiltą. Skaityti toliau »

Pabėgimas iš mirties lauko

Vytautas Rimavičius

Gimiau vienais metais vėliau po to įvykio, kuris atsitiko šalia mano gimtųjų Šeštokų. Bet lai tokių šiurpių dienų nemato nei mūsų tėvai, nei mes. Teprabyla tie, kurie pabėgo iš mirties lauko.

Buvo 1941 m. birželio 22 dienos rytas. Vincas Vaičeckas pašoko anksti. Skaityti toliau »

Pulko vado raštelis (1)

K. Demskis „Komjaunimo tiesa“ 1965 04 10 Nr. 70, p. 2

Metai gali išplėšti iš atminties vardus ir pavadinimus. Jie gali sidabru padabinti galvą, išvedžioti veide gilias raukšles. Tačiau metai negali užmaršties skraiste apgaubti prisiminimą tų, kurie sunkiais 1941 metais žygiavo karo keliais. Skaityti toliau »

Pulko vado raštelis (2)

  K. DemskisKomjaunimo tiesa“ 1965 04 25 Nr. 80, p. 8

Š. m. balandžio mėn. 10 d. „Komjaunimo tiesoje“ buvo išspausdinta korespondencija, pavadinta „Pulko vado raštelis“. Joje rašoma apie karinio dalinio 5434 žygį laikinai okupuotoje Tarybų Lietuvos teritorijoje, apie tai kaip Žagarinės kaimo valstiečiai besiveržiantiems iš apsupimo raudonarmiečiams teikė visokeriopą pagalbą. Skaityti toliau »

Pulko vado raštelis (3)

K. DemskisKomjaunimo tiesa“ 1965 05 01 Nr. 84, p. 3

Gluškovas ėmė dar greičiau bėgti.

Sunkūs batai trypė laukų gėles, iš kurių dar praėjusį sekmadienį Stasė pynė vainiką. Batai nuo vešlios žolės taškė rytmečio rasą, kuri dabar, tarsi gaili ašara, byrėjo ant karo gausmo pažadintos žemės. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252