Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
Apžvalga - Gintarinė svajonė

Apžvalga

„Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka“

virselis K.PopeliuskaLučinskas, Gintaras. Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka. Istorijos apybraiža. Alytus: Gintarinė svajonė, 2015. – 280 p. Kieti viršeliai, iliustruota. Tiražas – 600 egz.

ISBN 978-609-95213-7-4

Knygoje aprašoma apie Nepriklausomos Lietuvos karininko, ilgamečio Lietuvos kariuomenės Karo technikos viršininko, brigados generolo Klemenso Popeliučkos gyvenimą ir veiklos kelią, ženklų jo indėlį į Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrimą, Nepriklausomybės kovas su bermontininkais Šiaurės Lietuvoje, lenkais ir bolševikais, Lietuvos kariuomenės modernizavimą ir aprūpinimą karine technika, geležinkelių tinklo vystymą Lietuvoje.

„Gyvenimo užrašai“

gyvenimo uzrasai_virselis A5Vincas Abramavičius, Gyvenimo užrašai. Atsiminimai. Alytus: Gintarinė svajonė, 2013. – 136 p. Kieti viršeliai, iliustruota. Tiražas – 400 egz.

ISBN 978-609-95213-6-7

„Gyvenimo užrašai“ – tai politinio kalinio Vinco Abramavičiaus (1918–1992) atsiminimai apie 1940–1941 ir 1944–1954 metų įvykius, išgyvenimus ir vargus Lietuvos kariuomenėje, vokiečių nelaisvėje, Raudonojoje armijoje, kalėjime bei lageryje. Užrašus sudaro dvi pagrindinės dalys, kurios pavadintos: „Užrašai iš karo ir belaisvės“ ir „Stalino kulto aukoms atminti“. Šie atsiminimai – svarbus šaltinis Lietuvos Respublikos kariuomenės tyrinėtojams ir jos istoriniam palikimui išsaugoti.

Varviškės „respublika“ (1920–1923)

varviskes respublika virselis internetui

Lučinskas Gintaras, Varviškės „respublika“ (1920–1923). Istorijos apybraiža. Alytus: Gintarinė svajonė, 2013. – 112 p. Kieti viršeliai, iliustruota. Tiražas – 750 egz.

ISBN 978-609-95213-5-0

Kraštotyrininko, knygų apie Dzūkijos istoriją autoriaus Gintaro Lučinsko gausiai nuotraukomis ir dokumentais iliustruota knyga „Varviškės „respublika“ (1920–1923)“, skirta paminėti 90-osioms metinėms, kai 1923 m. kovo 23 d. Lietuvos kariuomenės kariai ir šauliai likvidavo Lietuvos prijungimo prie Lenkijos šalininkų įkurtą prolenkišką „savivaldą“ (lenk. Samorząd Warwiszki) pietinėje Lietuvos Respublikos dalyje – Kapčiamiesčio valsčiuje, Varviškės kaime.

 

„Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“

 

Lučinskas Gintaras, „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2011, 256 p., kieti viršeliai, iliustruota. Pratarmės vietoje doc. dr. Sigito Jegelevičiaus „Karo veiksmų aukos ar karo nusikaltimai“. ISBN 978-609-95213-4-3

 

Yra daug svarbių, neatskleistų, neišaiškintų Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžios istorinių įvykių Alytaus apskrityje, kai vokiečių kariai pritaikė keršto akcijas prieš vietos civilius gyventojus. Šių represinių akcijų metu buvo nužudyta apie 300 alytiškių.

Kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knygoje pateikiama autoriaus 15 metų tyrinėjimų faktologinė medžiaga, apibendrinti jau žinomi įvykiai ir faktai, bandant priartėti prie istorinės tiesos bei siekiant parodyti nacistinės Vokietijos okupacinės kariuomenės įvykdytų civilių asmenų žudynių mastus Alytuje ir Alytaus apskrityje 1941 m. birželį pirmosiomis karo dienomis. Siekiama išsiaiškinti, kas (sukilėliai, raudonarmiečiai, sovietiniai aktyvistai, komjaunuoliai, žydai) tyčia ar netyčia, ar provokuodami šaudė į vokiečių karius. Pateikiami bombardavimų metu žuvusių ir sušaudytų asmenų sąrašai.

Sušaudytiems žydams ir rusų belaisviams pastatyti paminklai ir obeliskai, o lietuviams pakako smėlio kauburėlių ir medinių kryžių. Šis leidinys – tai paminklas karo pradžios audroje žuvusiems ir vokiečių karių nužudytiems Dainavos krašto žmonėms.

„Praeities puslapiai“

Vasiliauskas Andrius, „Praeities puslapiai“, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2011, 400 p., kieti viršeliai, iliustruota. ISBN 978-609-95213-3-6

Lietuvos kariuomenės leitenanto Andriaus Vasiliausko (1915–1989) knygą „Praeities puslapiai“ sudaro 2 dalys: „Gyvenimo kelias prasideda“ ir „Gyvenimas ėjo tolyn“. Pirmojoje atsiminimų dalyje, rašytoje 1966–1981 metais, atsiskleidžia nelengva tarpukario Lietuvos gyvenimo realybė, kai norintieji siekti mokslo aukštumų ne visada galėdavo tai daryti. Antrojo pasaulinio karo pradžia tarsi yra ta skiriamoji riba, nuo kurios prasideda antroji atsiminimų dalis. Struktūriškai joje daug mažiau dalių. Pirmojoje dalyje vaizduojama daugiau įvykių, pasakojimas dinamiškesnis. Antrojoje dalyje jaučiama gyvenimo branda, žinojimas, ko nori. Antroji dalis parašyta po didžiausios Andriaus Vasiliausko gyvenimo tragedijos – žmonos mirties – per trumpą laiką: 1981 m. kovo 29 – balandžio 19 dienomis.

Į šios knygos puslapius sugulė vieno žmogaus gyvenimo istorija. Unikali, nepakartojama, kaip ir pats žmogus. Tai, ką mielas skaitytojas iš jos pasiims, bus jo. Kiekvienas atkreips dėmesį į tai, kas jam svarbu. Iš šios, kaip ir iš kiekvienos asmeninės, istorijos galima pasimokyti įvairių gyvenimo dalykų.

„Praeities puslapiai“ vertinga knyga ir tuo aspektu, kad joje aprašomas gyvenimas nuo 1920 iki 1981 metų, praktiškai ištisa epocha. Tad galima susidaryti objektyvesnį, platesnį įspūdį apie tų laikų gyvenimo peripetijas žiūrint paprasto žmogaus, Andriaus Vasiliausko, akimis.

„Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“ (2-as pataisytas leidimas)

Lučinskas Gintaras, „Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2011, 336 p., kieti viršeliai, iliustruota. Pratarmės vietoje doc. dr. Sigito Jegelevičiaus „Geležinio Vilko“ kovotojams atminti“. ISBN 978-609-95213-2-9

Ats. leitenanto, kraštotyrininko, Lietuvos šaulių sąjungos nario Gintaro Lučinsko knygoje (ją sudaro šeši skyriai) yra duomenys apie pogrindinę antisovietinę „Geležinio Vilko“ organizaciją, kuri veikė Alytaus apskrityje 1940–1941 metais. Leidinyje pateikiami dalyvių sąrašai, atsiminimai, archyvo dokumentai, publikacijos, straipsniai apie „Geležinio Vilko“ organizaciją, nuotraukos ir kiti liudijimai. Ši knyga paranki ne tik besidomintiems to laiko istorija, bet ir tyrėjams, siekiantiems apibendrinti antisovietinį pasipriešinimą visos Lietuvos mastu.

Unikali naujiena kolekcininkams ir besidomintiems kariuomene

Pirmą kartą Lietuvoje atsirado albumas (katalogas), kuriame susisteminti Lietuvos kariuomenės bei kitų tarnybų pareigūnų kepurių ženklai. Taip galima pasakyti apie šiais metais VšĮ „Gintarinė svajonė“ išleistą Anatolijaus Procenko ir Ramūno Skvirecko knygą, skirtą pirmiausia kolekcininkams ir besidomintiems Lietuvos kariuomene. Autoriai skaitytojams dovanoja kokybišką, gausiai iliustruotą ir informatyvų leidinį. Jame informacija apie ženklus pateikta lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, todėl turėtų padėti ir kitų valstybių kolekcininkams geriau pažinti Lietuvos Respublikos institucijų pareigūnų skiriamuosius kepurių ženklus – kokardas. Leidinio aprašymą pateikiame žemiau:

Procenko Anatolijus, Skvireckas Ramūnas, katalogas „Ženklai ant kepurių. Naudoti Lietuvos Respublikos kariuomenės, VRM, kitų ministerijų ir žinybų pareigūnų 1990–2010 m.“, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2011, 88 p. ISBN 978-609-95213-1-2

Šiame kataloge pirmą kartą bandoma susisteminti Lietuvos Respublikos kariuomenės, VRM, įvairių ministerijų ir žinybų pareigūnų kokardas (ženklus ant kepurių). Ženklai naudoti nuo 1990 m. iki šių dienų. Kataloge surinkti tiek oficialiai nešioti ženklai, tiek ir žinomi projektiniai ar bandomieji ženklų variantai. Leidinyje pateikta keleto kolekcininkų privačiose kolekcijose esančių eksponatų nuotraukų bei ženklų aprašymai.

„Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais“

Lučinskas Gintaras, „Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais“ / Istorijos apybraižos, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2010, 416 p., kieti viršeliai, gausu žemėlapių, schemų, nuotraukų (dauguma publikuojamos pirmą kartą), dalis vaizdinės medžiagos spalvota. Recenzavo doc. dr. Sigitas Jegelevičius. ISBN 978-609-95213-0-5

Ats. leitenanto, Lietuvos šaulių sąjungos nario, kraštotyrininko knygoje pateikiamos septynios apybraižos. Jose atskleidžiama nurodyto laikotarpio Pietų Suvalkijos visuomeninių politinių įvykių raida, karo veiksmų eiga, 1-ojo pėstininkų pulko formavimosi istorija, Nepriklausomybės kovų Dainavos krašte epizodai ir per tas kovas pasižymėjusių asmenų nuopelnai. Visas apybraižas sieja viena idėja – kova už Lietuvos Nepriklausomybę. Šioje knygoje ryški ir šiomis dienomis itin populiari Lietuvos ir Lenkijos istorinių santykių problema.

„Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“

Lučinskas Gintaras, „Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2009, 320 p., kieti viršeliai, iliustruota. Pratarmės vietoje doc. dr. Sigito Jegelevičiaus „Geležinio vilko“ kovotojams atminti“.

Ats. leitenanto, kraštotyrininko, Lietuvos šaulių sąjungos nario knygoje (ją sudaro šeši skyriai) yra duomenys apie pogrindinę antisovietinę „Geležinio Vilko“ organizaciją, kuri veikė Alytaus apskrityje 1940–1941 metais. Leidinyje pateikiami dalyvių sąrašai, atsiminimai, archyvo dokumentai, publikacijos, straipsniai apie „Geležinio Vilko“ organizaciją, nuotraukos ir kiti liudijimai. Ši knyga paranki ne tik besidomintiems to laiko istorija, bet ir tyrėjams, siekiantiems apibendrinti antisovietinį pasipriešinimą visos Lietuvos mastu.

„Kelio atgal nėra“

Ambrulevičius Antanas, „Kelio atgal nėra“, Alytus: VšĮ „Gintarinė svajonė“, 2008, 112 p., kieti viršeliai, spalvotos iliustracijos. ISBN978-9955572-51-0

Buvusio Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizano atsiminimų knyga atskleidžia vieną skaudžiausių ir sudėtingiausių Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpių, apimančių paskutiniuosius Antrojo pasaulinio karo metus ir pirmuosius pokario rezistencijos metus. Knygoje aprašyti prisiminimai yra puiki medžiaga tyrinėtojams, nagrinėjantiems partizanų žvalgybos problematiką, sovietų saugumo veiklą Lietuvoje ir kitus svarbius partizaninio karo įvykius.


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252