Warning: Use of undefined constant TXT - assumed 'TXT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/themes/orange_butterfly_outline_ote067/functions.php on line 1323
Publikacijos - Gintarinė svajonė

Publikacijos

1941 m. Birželio 22–28 d. sukilimui – 80 metų

 Gintaras Lučinskas

Ats. ltn. Benjaminas Meškelis, šaulys, Alytaus miesto 1941 m. sukilėlių būrio organizatorius ir vadas ( nuotr. iki 1938 m.).

Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 22 d. Lietuvoje prasidėjo ginkluotas sukilimas, kurio tikslas buvo išsivaduoti nuo sovietų okupantų ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ši tema yra „politiškai“ nepatogi, nes nėra aiškaus valstybinio požiūrio į sukilimo dalyvius. Tačiau čia reikėtų kaltinti ne tiek juos, kiek nepalankias istorines aplinkybes, kai žiaurių okupacijų sąlygomis teko kovoti dėl valstybės išlikimo.

1941 m. birželio 22 d. anksti ryte prasidėjo Vokietijos–Sovietų Sąjungos karas. Alytus buvo smarkiai bombarduojamas, nes čia buvo dislokuota Raudonosios armijos 3-čio mechanizuoto korpuso 5-os tankų divizijos daug tankų ir buvo įrengtas aerodromas. Skaityti toliau »

Dainavos krašto kraštotyrininkas Dainavos pagrindinėje mokykloje

 
Virginija Svinkūnienė,
Istorijos mokytoja

Alytaus Dainavos pagrindinėje mokykloje svečiavosi Dainavos krašto kraštotyrininkas ir istoriografas Gintaras Lučinskas. Atsargos karininkas ir Lietuvos šaulių sąjungos narys G. Lučinskas jau dešimtmetį rašo istorinius straipsnius, publikacijas ir knygas. Jo darbų bibliografiją sudarytų keli šimtai straipsnių ne tik Dzūkijos, bet ir kituose Lietuvos periodiniuose leidiniuose, istorinio pobūdžio internetinėse svetainėse. Gimtojo krašto istorijos puoselėtojas yra parengęs keletą istorinių knygų apie 1918-1923 metų laisvės kovas Lazdijų, Seinų krašte, pogrindinę „Geležinio Vilko“ organizaciją, veikusią 1940-1941 metais Alytaus apskrityje; 1941 metų Birželio sukilimą Dzūkijoje. Skaityti toliau »

PARAMA – Knygos „Varviškės „respublika“ (1920-1923)“ leidybai

Prieš 90 metų, 1923 m. kovo 23 d., Lietuvos kariuomenės kariai ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai likvidavo taip vadinamą Varviškės "respubliką".

Siekiant paminėti šį įvykį ir pagerbti tame mūšyje žuvusius Lietuvos karius ir šaulius planuojama išleisti knygą. Apimtis – apie 160 psl., bus panaudota apie 60 nuotraukų ir dokumentų.

Picture 004

Varviškė – tai senas kaimas ir buvęs dvaro palivarkas, įsikūręs prie Igaros upės, netoli tos vietos, kur ji ir Juodoji Ančia įteka į Nemuną, 13 km į pietryčius nuo Kapčiamiesčio, 25 km į šiaurę nuo Gardino, miškingoje ir durpėtoje vietoje.

XX a. Nepriklausomybės kovų pradžioje Lietuvai netekus pietinių teritorijų, Varviškė liko labiausiai į pietus įsikūręs kaimas prie demarkacijos (administracinės) linijos. Vietovėje nuo seniausių laikų gyveno lietuviai, tačiau dvaras sulenkino kaimą (1924 m. gegužės 9 d. Varviškės dvaras nusavintas iš T. Kozirskio), kuris savitai pateko į Nepriklausomos Lietuvos kūrimosi istoriją. Skaityti toliau »

Lietuvos valstybės gynėjų susitikimas Seime

Gintaras Lučinskas

DSC_1849
Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės šauliai (iš kairės): Juozas Tamulionis, Rimgaudas Vaišnoras, Antanas Karalukas, Gintaras Lučinskas, Vitas Rinkevičius. A. Čiro nuotr.

Šeštadienį, Sausio 13-osios -Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, Seimo Kovo 11-osios salėje įvyko kasmetinis Lietuvos valstybės gynėjų susitikimas. Renginio dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas. Žodį tarė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis. Maldos žodį tarė Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kun. plk. ltn. Rimantas Venckus. Skaityti toliau »

RYŽTAS, VALIA, GARBĖ! Pėsčiųjų žygis „Dzūkų kovos keliais“

Gintaras Lučinskas

Liepos 6 dieną Varėnos rajone vyko pėsčiųjų žygis – „Dzūkų kovų keliais“. 40 kilometrų žygio maršrutas prasidėjo Merkinėje ir baigėsi Varėnoje (Merkinė–Gudakiemis–Nedzingė–Perloja–Senoji Varėna–Varėna). Renginys buvo skirtas Valstybės dienai ir Varėnos 150 metų jubiliejui paminėti.

Garbė priklauso žmogui, kuris yra veiksmo centre… Kuris stengiasi iš visų jėgų ir aukojasi vardan užsibrėžto tikslo… Kuriam didžiausias nusivylimas būna tuomet, kai nepavyksta tikslo pasiekti, nepaisant visų pastangų ir ryžto. Jo vieta niekada nebus šalia baikščių sielų, kurios nežino nei pergalės džiaugsmo, nei pralaimėjimo kartėlio. Skaityti toliau »

Archeologiniai tyrimai Alytaus šile

Gintaras Lučinskas

2011 m. vasarą beieškant Dainavos apygardos štabo partizanų palaikų užkasimo vietos Alytaus šile, vienas iš ekspedicijos dalyvių Žilvinas Montvydas miško kirtavietėje – miško sodinimui suartos žemės vagoje – pastebėjo ir atpažino degintinių kaulų. Kadangi miškininkai 2012 metais numatė toje vietovėje  sodinti mišką, buvo nuspręsta atlikti archeologinius tyrimus.

Šių metų birželio 30 d. – liepos 6 d. buvo atliekami archeologiniai tyrimai kaulų radimvietėje. Tyrimus vykdė Lietuvos Nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus darbuotojai. Tikslai: ištirti degintinių kaulų radimvietę, nustatyti koks tai paminklas (suardytas pilkapis ar degintinis kapinynas) ir jo chronologiją (I tūkstantmetis – II tūkstantmečio pradžia). Skaityti toliau »

Partizanas Konstantinas Barauskas-„Vėžys“ (1908-1945)

Gintaras Lučinskas

Konstantinas Barauskas, Kazio, gimė 1908 m. sausio 11 d. Alytaus aps. Alovės vls. Slabadėlės k., ūkininkų šeimoje. Tėvai turėjo 14 ha žemės. Konstantinas buvo vyriausias vaikas šeimoje. Be jo, dar augo 6 seserys: Zosė (g. 1912), Marija (g. 1916), Leokadija (g. 1917), Anelė (g. 1919), Ona (g. 1921) ir Antanina (g. 1923). Jis mokėsi Alovės pradinėje mokykloje, kur baigė 4 skyrius, o vėliau mokėsi ir baigė Alovės žemesniąją žemės ūkio mokyklą. Mokėjo rusų ir lenkų kalbas. Nuo 1929 05 01 iki 1930 10 02 atliko karinę prievolę Lietuvos kariuomenėje. Tarnavo Kauno miesto ir apskrities komendantūroje. 1929 m. spalio 27 d. baigė mokomosios kuopos kursą su įvertinimu „gerai“ ir karo policijos mokyklą. 1930 m. sausio 15 d. pakeltas į grandinio laipsnį, o 1930 m. birželio 15 d. jam buvo suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Grįžęs iš kariuomenės dirbo tėvų ūkyje. Įstojęs į Lietuvos Šaulių sąjungą, priklausė XIX Alytaus šaulių rinktinės Alovės šaulių būriui. 1935 01 24 – 02 11 vykdė Alovės šaulių būrio vado pareigas. Dar priklausė Vilniui vaduoti sąjungai bei Lietuvių katalikų jaunimo (LKJ) „Pavasario“ federacijai. Skaityti toliau »

Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščio sutiktuvės

Ansamblis „Tėviškės aidai“

Scholastika Kavaliauskienė

Nauja knyga, naujas leidinys visada jaudina autorių, o kai autorių yra ne vienas, tas jaudulys būna ypatingas.

Gruodžio 17 d. 10 val Lenkijos laiku į Punsko valsčiaus konferencijų salę rinkosi naujausio istorijos paveldo metraščio „TERRA JATWEZENORUM“ – JOTVINGIŲ KRAŠTAS bendraautoriai ir kiti mokslinės populiariosios konferencijos svečiai, tame tarpe ir grupelė iš Alytaus: knygos bendraautoriai Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė ir Gintaras Lučinskas ir kaip svečiai – Prienų rajono kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas ir šių eilučių autorė. Skaityti toliau »

Punske – partizano Antano Suraučiaus knygos pristatymas ir Rasos šventė

Renginio dalyviai gieda Lietuvos valstybės himną

Gintaras Lučinskas

2011 m. birželio 25 d., šeštadienio popietę, Punske vyko Lietuvos partizano, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjo Antano Suraučiaus (1919–2006) 5-ųjų mirties metinių minėjimas bei naujausios jo knygos „Per kalėjimus ir lagerius“, kurią išleido Punsko „Aušros“ leidykla, pristatymas.

Renginys prasidėjo Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo Punsko parapijos vikaras kun. Egidijus Kazlauskas. Šv. Mišių pabaigoje poetas, žurnalistas Sigitas Birgelis apžvelgė partizano Antano Suraučiaus gyvenimą ir veiklą. Dvasiškai pakylėti, susirinkome prie koplystulpio partizanams žuvusiems už laisvę 1944–1955 metais Suvalkų trikampyje. Jų atminimas pagerbtas tylos minute, uždegtos žvakutės, sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Skaityti toliau »

1941 m. Birželio sukilimo paminėjimas Alytuje

Choras „Atmintis“ meninės programos metu

Gintaras Lučinskas

Birželio 22 d. Alytuje vyko 1941 m. Birželio 22–28 d. sukilimo 70-mečio paminėjimas. Į Šaulių namų salę atvyko šauliai, tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų bičiuliai, miesto bendruomenės nariai.

Renginys prasidėjo valstybės himno atlikimu, tylos minute buvo pagerbtas žuvusiųjų sukilėlių ir karo aukų atminimas. Jaunieji šauliai ir tremtiniai išnešė padėti gėlių vainikus ant Alytuje žuvusių sukilėlių kapų Šv. Angelų Sargų kapinėse ir prie tautos kančių memorialo „Nurimęs varpas“ Alytaus Miesto sode. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gintarines/domains/gintarinesvajone.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252