Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Publikacijos

Partizanų palaikų paieškos

Alytaus šauliai padeda archeologams

Gintaras Lučinskas

2011 m. pavasarį šių eilučių autorius Lietuvos Ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų surašytą ir pasirašytą aktą apie 4-ių žuvusių Dainavos apygardos štabo pareigūnų, jų tarpe ir vado D. Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo (paslėpimo) vietą. Skaityti toliau »

Pasienio policininko, šaulio A. Barausko 71-osios žuvimo metinės

 

VSAT pareigūnų rikiuotė iškilmių vietoje

Gintaras Lučinskas

Birželio 15 d. Varėnos rajone, Ūtos ir Dubičių kaimuose vyko pirmosios 1940 m. sovietų invazijos aukos – pasienio policininko, Šaulių sąjungos nario Aleksandro Barausko 71-ųjų žūties metinių paminėjimas. Renginyje dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės pasieniečiai, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, KASP Dainavos apygardos savanoriai, Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės šauliai, bendruomenės nariai, kiti svečiai. Skaityti toliau »

Leipalingyje – paminklas žuvusiems 1923 m. Varviškės mūšyje

Paminklas žuvusiems 1923 m. Varviškės mūšyje Leipalingio kapinėse

Gintaras Lučinskas

Birželio 11 d. Leipalingyje (Druskininkų sav.) vyko renginys, skirtas paminėti 1923 m. kovo 23 d. Varviškės mūšyje žuvusiems Lietuvos kariuomenės kariams ir Šaulių sąjungos nariams.

Parapijos klebonas, kun. Paulius Marčiulionis aukojo šv. Mišias už Varviškės mūšyje žuvusius Lietuvos kariuomenės karininkus, karius ir šaulius. Vėliau šaulių rikiuotė atidavė pagarbą bei buvo padėtos gėlės prie paminklo (pastatytas 1928 m., atstatytas 1989 m.) žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę. Skaityti toliau »

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alovės Švč. Trejybės bažnyčioje

Gintaras Lučinskas

Gegužės 29 d. minėjome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko grupės partizanų Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g. 1928) ir Alfonso Grabavičiaus-Šūkio (g. 1927) bei Dainavos apygardos Merkio rinktinės III bataliono partizano Antano Radžiaus-Šturmo (g. 1923) žūtį.

Renginio dalyviai rinkosi Alovėje (Alytaus r.). Švč. Trejybės bažnyčioje parapijos klebonas kun. Stanislovas Stankevičius ir DK Birutės MPB kapelionato kapelionas mjr. Saulius Kasmauskas aukojo šv. Mišias už Rakatanskų kaime (Daugų valsč.) žuvusius partizanus ir apylinkės gyventojus. Per pamokslą kunigas kalbėjo, kad daugelis nukentėjo nuo karo ir pokario audrų, tačiau partizanai savo pareigą – tarnauti Dievui ir Tėvynei – atliko iki galo. O mūsų pareiga: juos pagerbti, pasimelsti ir nulenkti galvas prieš tuos jaunus vyrus, kurie kovojo ir žuvo už idėją. Skaityti toliau »

In memoriam partizanui Antanui Amšiejui (1922 03 31–2011 05 08)

Antanas Amšiejus, 2006 m.

Antanas Amšiejus, Jono, gimė Alytaus apskrityje, Seirijų valsčiuje, Karklynų kaime, ūkininkų šeimoje. Mokėsi ir baigė Seirijų valsč., Gudonių pradinę mokyklą. 1938 m. gegužės 10 d. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą – priklausė XIX Alytaus rinktinės Seirijų šaulių būriui.

1944 m., per šv. Kalėdas, kai baudėjai degino Klepočius ir aplinkinius kaimus, NKVD-istai A. Amšiejų suėmė Živulčiškės kaime (Seirijų valsč.). Mušė, reikalavo pasakyti kur „banditai“ ir ginklai. Rankas surišo viela, ir kadangi buvo labai šalta, jos apšalo. Vieną naktį laikė Lizdų kaime svirne, paskui per Merkinę atvarė į Alytų. Visus suimtuosius kalino Alytuje, namo rūsyje prie Nemuno, apie 3 savaites. Kadangi nesuteikė jokios medicininės pagalbos, tai nusilupo nuo rankų oda, bėgo skystis. Atvarė visus suimtuosius į buvusius Šaulių namus, kur komisija sprendė dėl ėmimo į sovietų kariuomenę. Kai pamatė A. Amšiejaus sužalotas rankas, atidėjo jam šaukimą į Raudonąją armiją 2 mėnesiams ir liepė atvykti pačiam. Kai grįžo į namus, kaimynė Bronė Masionytė suvedė su partizanų ryšininku Jonu Balevičiumi (gyv. Jakubiškių k., netoli Liškiavos). Skaityti toliau »

Ant ribos tarp valstybių, arba Jeigu istoriją rašytume širdimi

Anelė Zurlienė

Kovo dvyliktosios rytas buvo pavasariškai gaivus. Jotvingių žeme iš Alytaus Seinų link išriedėjo keturių žmonių grupelė. Tai istorikai mėgėjai, keleto istorinių apybraižų ir knygų autoriai Gintautas Šapoka ir Gintaras Lučinskas, Sausio 13-osios brolijos narys Alfonsas Vitkauskas ir šių eilučių autorė. Kelionės tikslas – Seinai, Lietuvių namuose vykstanti tarptautinė konferencija „Lietuviškojo tapatumo išsaugojimas: laimėjimai ir praradimai“. Konferencija skirta lietuvių tremties iš Suvalkų krašto 70-mečiui paminėti.

Ribą tarp valstybių pranešė telefonų signalai. Ne atsitiktinai pasakiau ribą, o ne sienas. Juk nebėra jokių sienų, užtvarų, sargybų! O tai jau yra labai didelis laimėjimas; tik palyginkime šiuolaikinį sienų nebuvimą su įvykiais šiame krašte prieš 70 metų… Skaityti toliau »

Punske paminėtos kovos už Lietuvos laisvę

Vytauto Didžiojo sutikimas Punsko valsčiaus svetainėje

Emilija Lukšytė-Krušinienė

Man praeities įvykiai niekados nėra pasibaigę.

Nes tai, kas buvo,tai,ką mes vadinam istorija,

tebesitęsia, tęsiasi dabar mumyse, tęsis per amžius.

(Just. Marcinkevičius )

 

Neseniai, gruodžio 11-ąją, Punske (Lenkija) įvyko konferencija, skirta prisiminti lietuvių kovoms už tėvynės laisvę. Istorikai, metraštininkai, kraštotyrininkai stengiasi atgaivinti sovietinės okupacijos marintą Lietuvos istoriją, prikelti kovotojų, liejusių kraują už laisvę ir nepriklausomybę, atminimą. Skaityti toliau »

Parsivežėm lietuviškos dvasios

Bronislava Tamulynienė

Lapkričio 20 d. Seinuose vyko Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos VI-asis suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir grupė svečių iš Lietuvos. Skaityti toliau »

Kovose apginta Lietuvos Nepriklausomybė

 Prie paminklo Giedraičiuose

Gintaras Lučinskas

Lapkričio 19 dieną Giedraičiuose (Molėtų r.) ir Širvintose buvo paminėtos Nepriklausomybės kovų 90-osios metinės, kuriose dalyvavo ir keletas alytiškių. Skaityti toliau »

Seinuose skambėjo „žodžiai kaip giesmė, kaip Šventas Raštas“

Lietuvos kariuomenės savanoriai pagerbiami Beržininko k. kapinėse

Valerija Kalavinskaitė-Januškevičienė

Ši graži populiarios dainos eilutė, man atrodo, tiksliausiai apibūdina šventės, įvykusios 2010 m. spalio 31 d. vyskupo A. Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose, prasmę. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas